МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.05.2018 N 496

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 червня 2018 р. за N 678/32130

Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів з
бухгалтерського обліку в державному секторі

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.

2. Внести зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 87/28217, виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 88/28218, виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра С. Марченко

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
10.05.2018 N 496

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 червня 2018 р. за N 678/32130

Зміни
до деяких нормативно-правових актів з
бухгалтерського обліку в державному секторі

1. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженомунаказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за N 161/24938 (зі змінами):

1) у розділі I "Балансові рахунки":

у класі 2 "Фінансові активи":

субрахунки 2035 - 2038 субрахунку 203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету" рахунку 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" викласти в такій редакції:

"2035 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2036 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2037 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

2038 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою";

субрахунки 2045 - 2048 субрахунку 204 "Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів" рахунку 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" викласти в такій редакції:

"2045 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2046 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2047 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

2048 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами";

субрахунки 2134 - 2137 субрахунку 213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" рахунку 21 "Поточна дебіторська заборгованість" викласти в такій редакції:

"2134 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2135 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

2136 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

2137 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою";

субрахунки 2144 - 2147 субрахунку 214 "Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів" рахунку 21 "Поточна дебіторська заборгованість" викласти в такій редакції:

"2144 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2145 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

2146 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

2147 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами";

у субрахунку 234 "Кошти на рахунках місцевих бюджетів" рахунку 23 "Грошові кошти на рахунках":

субрахунки 2341 - 2342 викласти в такій редакції:

"2341 Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті

2342 Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків";

доповнити новим субрахунком 2346 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті";

у класі 3 "Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів":

у субрахунку 313 "Надходження державного бюджету" рахунку 31 "Надходження бюджету":

доповнити новим субрахунком 3130 "Надходження до загального фонду державного бюджету";

назву субрахунку 3131 після слів "Надходження до" доповнити словами "спеціального фонду";

у субрахунку 314 "Надходження місцевих бюджетів" рахунку 31 "Надходження бюджету":

доповнити новим субрахунком 3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів";

назву субрахунку 3141 після слів "Надходження до" доповнити словами "спеціального фонду";

субрахунок 324 "Кошти місцевих бюджетів" рахунку 32 "Кошти бюджету" доповнити новим субрахунком 3242 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках";

у рахунку 33 "Кошти бюджету, які підлягають розподілу":

субрахунок 333 "Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу" доповнити новим субрахунком 3335 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами";

доповнити новими субрахунками 335 "Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету", 3351 "Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету";

у субрахунку 343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету" рахунку 34 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат":

субрахунок 3436 викласти в такій редакції:

"3436 Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті";

доповнити новими субрахунками 3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" та 3438 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків";

субрахунки 344, 3441 - 3447 рахунку 34 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат" викласти в такій редакції:

"344 Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету

3440 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів

3441 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках

3442 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів

3443 Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів

3444 Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів

3445 Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів

3446 Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів

3447 Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті

3448 Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті

3449 Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків";

у субрахунку 355 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів" рахунку 35 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів" субрахунки 3550 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість" та 3559 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість" виключити;

клас після рахунку 37 доповнити новими рахунком та субрахунками:

"38 Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків

385 Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків

3850 Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість

3851 Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального

3852 Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам";

субрахунок 453 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" рахунку 45 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" класу 4 "Розрахунки" доповнити новим субрахунком 4535 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами";

субрахунок 864 "Умовні витрати місцевих бюджетів" рахунку 86 "Умовні витрати" класу 8 "Витрати" доповнити новим субрахунком 8643 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті";

2) у розділі II "Позабалансові рахунки" у класі 9 "Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів":

у рахунку 93 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені":

субрахунок 933 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету" доповнити новим субрахунком 9335 "Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами державного бюджету";

субрахунки 935 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені" та 936 "Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені" виключити.

У зв'язку з цим коди субрахунків 937 та 9371 замінити відповідно кодами 935 та 9351;

субрахунок 963 "Емітовані внутрішні цінні папери державного бюджету" рахунку 96 "Емітовані цінні папери" викласти в такій редакції:

"963 Емітовані цінні папери державного бюджету";

у рахунку 97 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих":

субрахунок 971 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів" доповнити новим субрахунком 9714 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету";

субрахунок 973 "Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів" доповнити новим субрахунком 9732 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету".

2. У Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 85/28215 (зі змінами):

1) у розділі I "Балансові рахунки":

у класі 2 "Фінансові активи":

рахунки 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" та 21 "Поточна дебіторська заборгованість" викласти в такій редакції:

"Рахунок 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

Рахунок 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" призначено для обліку й узагальнення інформації про дебіторську заборгованість, яка не виникає в процесі звичайної діяльності та буде погашена після завершення звітного року. На цьому рахунку узагальнюється інформація за довгостроковими кредитами, наданими з державного чи місцевого бюджету відповідно до законодавства.

За дебетом рахунку відображається визнання довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

Рахунок 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" має такі субрахунки:

2011 (2021) "Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди";

2012 "Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів" (2022 "Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду");

2013 (2023) "Інша довгострокова дебіторська заборгованість";

2031 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету" (2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів");

2032 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2042 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів");

2033 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2043 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками");

2034 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2044 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів");

2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

2036 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2046 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

2037 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2047 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками");

2038 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2048 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

2039 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету" (2049 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів".

На субрахунках 2011 (2021) "Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди" ведеться облік довгострокової дебіторської заборгованості, що виникла за операціями з оренди, зокрема за переданими у лізинг активами.

На субрахунках 2012 "Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів" (2022 "Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду") ведеться облік довгострокових кредитів, наданих розпорядниками бюджетних коштів (державними цільовими фондами) відповідно до законодавства.

На субрахунках 2013 (2023) "Інша довгострокова дебіторська заборгованість"ведеться облік довгострокової дебіторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, яка відповідає критеріям визнання активу та не включена до субрахунків 2011 - 2012 (2021 - 2022).

На субрахунках 2031 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету" (2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів") ведеться облік сум довгострокових кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету відповідно до законодавства. За дебетом субрахунків відображаються суми кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за наданими з державного (місцевого) бюджету довгостроковими кредитами, визнання заборгованості простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2032 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2042 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів") ведеться облік сум простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, визнання заборгованості безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2033 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2043 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками") ведеться облік сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, визнання заборгованості простроченою, безнадійною або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2034 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2044 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів") ведеться облік сум безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та сум переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік сум довгострокових кредитів, що надавалися під державні (місцеві) гарантії, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, та/або сум заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми довгострокових кредитів, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, суми заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за довгостроковими кредитами від суб'єктів господарювання, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2036 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2046 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, що надавалися під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості, визнаної безнадійною (простроченою), такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2037 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2047 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками") ведеться облік сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, та/або довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2038 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2048 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2039 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету" (2049 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів") ведеться облік сум іншої довгострокової дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету, не відображеної на субрахунках 2031 - 2038 (2041 - 2048). За дебетом субрахунків відображаються суми іншої довгострокової дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу іншої довгострокової дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету.

Рахунок 21 "Поточна дебіторська заборгованість"

Рахунок 21 "Поточна дебіторська заборгованість" призначений для обліку й узагальнення інформації про дебіторську заборгованість, що виникає протягом звичайної діяльності і погашення якої очікується протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

За дебетом рахунку відображається визнання поточної дебіторської заборгованості,за кредитом - її погашення чи списання.

Рахунок 21 "Поточна дебіторська заборгованість" має такі субрахунки:

2110 (2120) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом";

2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги";

2112 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів" (2122 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами");

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги";

2114 (2124) "Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування";

2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків";

2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами";

2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість";

2118 (2129) "Розрахунки із спільної діяльності";

2127 "Дебіторська заборгованість за претензіями";

2130 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету" (2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів");

2131 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2141 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів");

2132 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2142 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками");

2133 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2143 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів");

2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

2135 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2145 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

2136 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2146 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками");

2137 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2147 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

2138 "Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" (2148 "Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів");

2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" (2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку");

2152 "Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";

2153 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";

2154 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів";

2155 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів";

2156 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам";

2157 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам";

2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою";

2159 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками".

На субрахунках 2110 (2120) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" ведеться облік дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом за податками, зборами тощо.

На субрахунках 2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги" ведеться облік розрахунків з покупцями та замовниками за надані послуги, виконані роботи, виготовлену продукцію.

На субрахунках 2112 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів" (2122 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами") ведеться облік короткострокових кредитів, наданих розпорядниками бюджетних коштів або державними цільовими фондами відповідно до законодавства, та їх погашення.

На субрахунках 2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги" ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками у разі попередньої оплати товарів, робіт, послуг.

На субрахунках 2114 (2124) "Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування" ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків за нарахованими сумами допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю тощо. Нарахування суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, що здійснюється за рахунок державних цільових фондів, відображається як збільшення дебіторської заборгованості, а надходження грошових коштів для виплати працівникам допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю відповідно до законодавства відображається як зменшення такої заборгованості.

На субрахунках 2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"ведеться облік сум недостач і крадіжок грошових коштів та матеріальних цінностей, сум збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на винних осіб.

На субрахунках 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами" ведеться облік розрахунків з працівниками суб'єкта державного сектору за виданий аванс на господарські потреби або видатки на відрядження. Видача коштів на господарські потреби або видатки на відрядження підзвітним особам відображається як збільшення заборгованості. Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми та повернення підзвітною особою залишку авансу в касу відображаються як зменшення такої заборгованості.

На субрахунках 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість" ведеться облік іншої поточної дебіторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів і державних цільових фондів, що відповідає критеріям визнання активу та не відображена на субрахунках 2110 - 2116, 2118 (2120 - 2127, 2129).

На субрахунках 2118 (2129) "Розрахунки із спільної діяльності" ведеться облік розрахунків за операціями, пов'язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема відображається заборгованість за переданими активами як вкладами у спільну діяльність та її погашення чи списання.

На субрахунку 2127 "Дебіторська заборгованість за претензіями" ведеться облік сум за претензіями, визнаними у судовому порядку.

На субрахунках 2130 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету" (2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів") ведеться облік сум короткострокових кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України (місцевої ради) та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес. За дебетом субрахунків відображаються суми кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за наданими з державного (місцевого) бюджету короткостроковими кредитами, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2131 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2141 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів") ведеться облік простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості, визнаної безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2132 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2142 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками") ведеться облік сум заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2133 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2143 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів") ведеться облік сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік сум короткострокових кредитів, що надавались під державні (місцеві) гарантії, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, та/або сум заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми короткострокових кредитів, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, суми заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за короткостроковими кредитами від суб'єктів господарювання, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, та/або заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2135 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2145 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості, визнаної безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2136 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2146 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками") ведеться облік сум заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії, та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, та/або короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2137 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2147 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2138 "Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" (2148 "Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів") ведеться облік сум іншої поточної дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету, не відображеної на субрахунках 2130 - 2137 (2140 - 2147).

На субрахунках 2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" (2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку") ведеться облік короткострокових (середньострокових) позик, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

На субрахунку 2152 "Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" ведеться облік пролонгованих позик, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

На субрахунку 2153 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"ведеться облік простроченої заборгованості за позиками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

На субрахунку 2154 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів" ведеться облік короткострокових позик, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для покриття тимчасових касових розривів.

На субрахунку 2155 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів" ведеться облік простроченої заборгованості за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів.

На субрахунку 2156 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам" ведеться облік короткострокових позичок, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам для покриття касових розривів відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

На субрахунку 2157 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам" ведеться облік простроченої заборгованості за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам.

На субрахунку 2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою"ведеться облік дебіторської заборгованості за операціями з готівкою.

На субрахунку 2159 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками"ведеться облік іншої дебіторської заборгованості за операціями з банками.";

рахунок 23 "Грошові кошти на рахунках" викласти в такій редакції:

"Рахунок 23 "Грошові кошти на рахунках"

Рахунок 23 "Грошові кошти на рахунках" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в установах банків та в органах Казначейства.

За дебетом рахунку відображається надходження грошових коштів на рахунки в установах банків та в органах Казначейства, за кредитом - їх використання.

Рахунок 23 "Грошові кошти на рахунках" має такі субрахунки:

2311 (2321) "Поточні рахунки в банку";

2312 "Інші поточні рахунки в банку";

2322 "Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі";

2313 (2323) "Реєстраційні рахунки";

2314 (2324) "Інші рахунки в Казначействі";

2315 (2325) "Рахунки для обліку депозитних сум";

2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків" (2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті");

2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" (2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків");

2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" (2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі");

2334 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету" (2344 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету");

2335 "Депозити державного бюджету" (2345 "Депозити місцевих бюджетів");

2346 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті";

2351 "Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів";

2352 "Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам";

2353 "Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам".

На субрахунках 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку" ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

На субрахунку 2312 "Інші поточні рахунки в банку" ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, призначених для переказів підвідомчим установам, а також інших надходжень, не відображених на субрахунку 2311.

На субрахунку 2322 "Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі" ведеться облік грошових коштів бюджетів державних цільових фондів на рахунках в органах Казначейства.

На субрахунках 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки" ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в органах Казначейства, які можуть бути використані для поточних операцій.

На субрахунках 2314 (2324) "Інші рахунки в Казначействі" ведеться облік інших надходжень грошових коштів, що знаходяться на рахунках в органах Казначейства, які не відображені на субрахунках 2313 (2323), зокрема грошові кошти для виплати працівникам допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; кошти, виділені з бюджету розпоряднику бюджетних коштів для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

На субрахунках 2315 (2325) "Рахунки для обліку депозитних сум" ведеться облік коштів, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунках 2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків" (2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету на рахунках, відкритих в установах банків. За дебетом субрахунків відображаються суми коштів державного (місцевого) бюджету в іноземній валюті, які надходять на рахунки в установах банків. За кредитом субрахунків відображаються суми надходжень державного (місцевого) бюджету, що перераховуються з рахунків, відкритих в установах банків, на рахунки, відкриті в органах Казначейства, після їх конвертації в національну валюту тощо.

На субрахунках 2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" (2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, які знаходяться на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків, для здійснення розрахунків з нерезидентами тощо.

На субрахунках 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" (2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету на рахунках, відкритих в органах Казначейства.

На субрахунках 2334 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету" (2344 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, що перераховуються на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів.

На субрахунках 2335 "Депозити державного бюджету" (2345 "Депозити місцевих бюджетів") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, розміщених на депозитах в установах банків.

На субрахунках 2346 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті" ведеться облік коштів місцевого бюджету в установах банків в національній валюті.

На субрахунку 2351 "Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів" ведеться облік сум коштів, не віднесених до державного (місцевого) бюджету (які не відображені на субрахунках 2334 (2344)), що перераховуються на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів.

На субрахунку 2352 "Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам"ведеться облік коштів, що перераховуються на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, для виплати готівки державним цільовим фондам.

На субрахунку 2353 "Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам" ведеться облік коштів, що перераховуються на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, для виплати готівки іншим клієнтам, які не відображені на субрахунках 2351 та 2352.";

у класі 3 "Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів":

рахунки 31 - 35 викласти в такій редакції:

"Рахунок 31 "Надходження бюджету"

Рахунок 31 "Надходження бюджету" призначено для обліку й узагальнення інформації органами Казначейства про надходження до державного та місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку відображається зарахування сум надходжень до державного та місцевих бюджетів, за дебетом - повернення помилково або надміру зарахованих коштів, відшкодування податку на додану вартість тощо.

Рахунок 31 "Надходження бюджету" має такі субрахунки:

3130 "Надходження до загального фонду державного бюджету" (3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів");

3131 "Надходження до спеціального фонду державного бюджету" (3141 "Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів");

3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" (3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ");

3133 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету" (3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів");

3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету" (3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету");

3135 "Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету" (3145 "Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету").

На субрахунках 3130 "Надходження до загального фонду державного бюджету" (3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів") ведеться облік надходжень, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік є надходженнями загального фонду державного бюджету або місцевих бюджетів. Аналітичний облік ведеться у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунках 3131 "Надходження до спеціального фонду державного бюджету" (3141 "Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів")ведеться облік надходжень, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік є надходженнями спеціального фонду державного бюджету або місцевих бюджетів. Аналітичний облік ведеться у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунках 3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" (3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ") ведеться облік власних надходжень бюджетних установ, що надходять згідно із законодавством і є джерелом формування спеціального фонду державного (місцевого) бюджету. Аналітичний облік ведеться у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів.

На субрахунках 3133 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету" (3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів") ведеться облік коштів від повернення бюджетних кредитів, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі за рахунок державного (місцевого) бюджету, та кредитів, залучених державою (місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії.

На субрахунках 3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету" (3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету") ведеться облік надходжень від запозичень, приватизації та активних операцій державного (місцевого) бюджету, розміщення цінних паперів, повернення коштів з депозиту тощо. За кредитом субрахунків відображаються зарахування сум надходжень від запозичень, приватизації, коштів, отриманих від повернутих з депозиту інших коштів, залучених до державного (місцевого) бюджету, та сум коштів, виділених на їх погашення. За дебетом субрахунків відображається перерахування коштів, спрямованих на погашення кредитів, придбання цінних паперів, розміщених на депозитах, помилково або надміру сплачених платниками коштів тощо.

На субрахунках 3135 "Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету" (3145 "Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету")ведеться облік акумульованих надходжень державного (місцевого) бюджету".

Рахунок 32 "Кошти бюджету"

Рахунок 32 "Кошти бюджету" призначено для обліку й узагальнення інформації органами Казначейства про накопичення всіх надходжень державного та місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку відображаються зарахування сум доходів державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з рахунками 3131 - 3134 (3141 - 3144).

За дебетом рахунку відображаються перерахування коштів вищестоящим органам Казначейства для акумулювання у кореспонденції з рахунком 2451.

Рахунок 32 "Кошти бюджету" має такі субрахунки:

3231 "Кошти державного бюджету";

3241 "Кошти місцевих бюджетів";

3242 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках".

На субрахунку 3231 "Кошти державного бюджету" ведеться облік операцій за всіма надходженнями державного бюджету.

На субрахунку 3241 "Кошти місцевих бюджетів" ведеться облік операцій за всіма надходженнями місцевих бюджетів.

На субрахунках 3242 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках" ведеться облік коштів місцевого бюджету на рахунках в банках.".

Рахунок 33 "Кошти бюджету, які підлягають розподілу"

Рахунок 33 "Кошти бюджету, які підлягають розподілу" призначено для обліку й узагальнення інформації щодо коштів бюджету, які підлягають розподілу.

За кредитом рахунку відображається зарахування платежів, які підлягають розподілу,за дебетом - повернення помилково або надміру зарахованих платежів, а також перерахування коштів за призначенням.

Рахунок 33 "Кошти бюджету, які підлягають розподілу" має такі субрахунки:

3331 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами";

3332 "Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами";

3333 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу" (3342 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу");

3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету" (3343 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів");

3335 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами";

3341 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів".

На субрахунку 3331 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" ведеться облік коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами.

На субрахунку 3332 "Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами" ведеться облік коштів державного бюджету, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік розподіляються між загальним і спеціальним фондами, у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунках 3333 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу" (3342 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу") ведеться облік коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного (місцевого) бюджету, що відповідно до законодавства підлягають розподілу між бюджетами та державними цільовими фондами, у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунках 3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету" (3343 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів") ведеться облік інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного (місцевого) бюджету, у тому числі коштів, що надходять в рахунок погашення заборгованості, простроченої заборгованості за кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та нарахованої на її суму пені.

На субрахунку 3335 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами" ведеться облік коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами.

На субрахунку 3341 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів"ведеться облік коштів, які згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунку 3351 "Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету" ведеться облік коштів, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету за відомчою ознакою.

Рахунок 34 "Рахунки розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат"

Рахунок 34 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат" призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти, виділені відповідно до бюджетних призначень розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів для здійснення витрат.

За кредитом рахунку відображаються зарахування коштів державного (місцевого) бюджету, а також зарахування коштів, які надійшли на відновлення касових видатків, за дебетом - суми коштів, спрямовані на здійснення видатків, а також списання залишків з рахунків відповідно до законодавства та при проведенні видатків у валюті або конвертації коштів у національну валюту тощо.

Рахунок 34 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат" має такі субрахунки:

3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету" (3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів");

3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету" (3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів");

3433 "Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету";

3434 "Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету" (3445 "Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів");

3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету" (3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів");

3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті" (3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті");

3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" (3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті");

3438 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків" (3449 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків");

3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів";

3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках";

3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів".

На субрахунках 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету" (3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, виділених розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетних призначень.

На субрахунках 3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету" (3443 "Рахунок одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів")ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, виділених одержувачу бюджетних коштів відповідно до бюджетних призначень.

На субрахунку 3433 "Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету" ведеться облік коштів державного бюджету, виділених на проведення загальнодержавних витрат.

На субрахунках 3434 "Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету" (3445 "Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів") ведеться облік коштів, виділених на надання кредитів з державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету" (3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів") ведеться облік коштів, виділених на проведення витрат з погашення боргу та активних операцій державного (місцевого) бюджету (придбання та розміщення цінних паперів, розміщення коштів на депозит тощо).

На субрахунках 3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті" (3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті") ведеться облік руху коштів розпорядників бюджетних коштів, розміщених на рахунках, відкритих в установах банків в іноземній валюті, за операціями, які не здійснюються органами Казначейства.

На субрахунках 3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" (3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті") ведеться облік руху коштів розпорядників (та одержувачів) бюджетних коштів, на рахунках, відкритих в банках в національній валюті.

На субрахунках 3438 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків" (3449 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків") ведеться облік руху коштів державного (місцевого) бюджету на депозитних рахунках розпорядників коштів, відкритих в установах банків.

На субрахунку 3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів" ведеться облік коштів, виділених із місцевого бюджету для розподілу між підвідомчими установами.

На субрахунку 3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках" ведеться облік коштів для розподілу між підвідомчими установами, виділених із місцевого бюджету, на рахунках в банках.

На субрахунку 3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів" ведеться облік руху коштів місцевого бюджету за міжбюджетними трансфертами.

Рахунок 35 "Інші рахунки розпорядників
бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів"

Рахунок 35 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів" призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти, які не можуть бути віднесені до операцій з виконання бюджетів.

За кредитом рахунку відображається зарахування коштів, за дебетом - їх списання, перерахування за призначенням або повернення помилково або надміру зарахованих платежів.

Рахунок 35 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів" має такі субрахунки:

3551 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів";

3552 "Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів";

3553 "Рахунки інших клієнтів Казначейства";

3554 "Рахунки державних цільових фондів";

3555 "Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна";

3556 "Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску";

3557 "Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету";

3558 "Рахунки для обліку фінансового резерву".

На субрахунку 3551 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів" ведеться облік коштів за операціями на рахунках розпорядників бюджетних коштів, які не можуть бути віднесені до операцій з виконання бюджетів, і руху коштів податку на додану вартість відповідно до законодавства.

На субрахунку 3552 "Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів"ведеться облік депозитів розпорядників бюджетних коштів.

На субрахунку 3553 "Рахунки інших клієнтів Казначейства" ведеться облік коштів на рахунках інших клієнтів органів Казначейства.

На субрахунку 3554 "Рахунки державних цільових фондів" ведеться облік коштів за операціями на рахунках державних цільових фондів.

На субрахунку 3555 "Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна"ведеться облік надходжень від приватизації державного майна згідно із законодавством та бюджетною класифікацією доходів.

На субрахунку 3556 "Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску"ведеться облік коштів єдиного соціального внеску, які відповідно до законодавства підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

На субрахунку 3557 "Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету" ведеться облік надходжень до бюджету органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, відповідно до законодавства, зокрема руху митних та інших платежів, які перераховуються до / або під час митного оформлення.

На субрахунку 3558 "Рахунки для обліку фінансового резерву" ведеться облік коштів фінансового резерву. За кредитом субрахунку відображається зарахування коштів, що надходять на поповнення фінансового резерву, за дебетом - перерахування коштів для провадження інвестиційної діяльності відповідно до законодавства.";

клас доповнити новим рахунком 38 "Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків":

"Рахунок 38 "Рахунки, відкриті в системі
електронного адміністрування податків"

Рахунок 38 "Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків" призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти, які сплачуються платниками податків та обліковуються в системі електронного адміністрування, та бюджетної дотації.

За кредитом рахунку відображається зарахування сум податків та коштів бюджетної дотації, за дебетом проводиться їх перерахування.

Рахунок 385 "Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків" має такі субрахунки:

3851 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість";

3852 "Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального";

3853 "Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам".

На субрахунку 3851 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість" ведеться облік руху сум податку на додану вартість, які сплачуються (повертаються як надміру сплачені) платниками (платникам податків).

На субрахунку 3852 "Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального" ведеться облік руху коштів акцизного податку, які сплачуються платниками податків та обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального.

На субрахунку 3853 "Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам" ведеться облік коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам.";

рахунок 45 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" класу 4 "Розрахунки" викласти в такій редакції:

"Рахунок 45 "Накопичувальні рахунки для обліку
надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу"

Рахунок 45 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" призначено для обліку й узагальнення інформації про надходження, які підлягають розподілу згідно із законодавством.

За кредитом рахунку відображається зарахування надходжень, які підлягають розподілу згідно із законодавством, за дебетом протягом року відображається повернення помилково або надміру зарахованих сум та списання в кінці року сум надходжень.

Рахунок 45 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" має такі субрахунки:

4531 "Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" (4541 "Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів");

4532 "Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами";

4533 "Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу" (4542 "Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу");

4534 "Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу" (4543 "Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу");

4535 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами";

4551 "Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу".

На субрахунках 4531 "Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" (4541 "Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів") ведеться облік надходжень, які згідно із законодавством підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами та між рівнями місцевих бюджетів. За кредитом субрахунків відображаються зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та між рівнями місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунками 4331. За дебетом субрахунків відображаються протягом року повернення помилково або надміру зарахованих сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та між рівнями місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунками 4331.

На субрахунку 4532 "Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами" ведеться облік надходжень, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією. За кредитом субрахунку відображається зарахування сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331. За дебетом субрахунку відображаються протягом року повернення помилково або надміру зарахованих сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами, у кореспонденції з рахунком 4331.

На субрахунках 4533 "Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу" (4542 "Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу") ведеться облік коштів, які згідно із законодавством тимчасово відносяться до надходжень державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються зарахування сум коштів, які тимчасово відносяться до надходжень державного (місцевого) бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331 (4341). За дебетом субрахунків відображаються протягом року повернення сум надходжень, помилково або надміру внесених платниками, та списання в кінці року сум коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного (місцевого) бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331 (4341).

На субрахунках 4534 "Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу" (4543 "Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу") ведеться облік інших коштів, які згідно із законодавством тимчасово відносяться до надходжень державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються зарахування сум інших коштів, які тимчасово відносяться до надходжень державного (місцевого) бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331 (4341). За дебетом субрахунків відображаються протягом року повернення сум інших надходжень, помилково або надміру внесених платниками, та списання в кінці року сум коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного (місцевого) бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331 (4341).

На субрахунку 4535 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами" ведеться облік надходжень, які згідно із законодавством тимчасово відносяться на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду класифікації доходів бюджету). За кредитом рахунку проводиться зарахування сум надходжень, які тимчасово відносяться на доходи державного бюджету і підлягають розподілу між місцевими бюджетами. За дебетом рахунку протягом року проведення не здійснюються. В кінці року проводиться списання сум надходжень, тимчасово віднесених на доходи.

На субрахунку 4551 "Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу" ведеться облік надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які згідно із законодавством підлягають розподілу. За кредитом субрахунку відображається зарахування надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу, у кореспонденції з рахунком 4351. За дебетом субрахунку відображаються повернення помилково або надміру зарахованих надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу, та списання в кінці року, у кореспонденції з рахунком 4351.";

рахунок 86 "Умовні витрати" класу 8 "Витрати" викласти в такій редакції:

"Рахунок 86 "Умовні витрати"

Рахунок 86 "Умовні витрати" призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати державного (місцевого) бюджету за операціями з надання кредитів та фінансування.

За дебетом рахунку відображаються суми кредитів, наданих із державного бюджету (місцевих бюджетів) в поточному році, та операції з фінансування, за кредитом - повернення коштів, помилково або надміру перерахованих з державного бюджету (місцевих бюджетів), та списання у порядку закриття на результат виконання бюджету звітного періоду.

Рахунок 86 "Умовні витрати" має такі субрахунки:

8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів" (8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів");

8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування" (8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування");

8643 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті".

На субрахунках 8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів" (8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів") обліковуються витрати державного (місцевого) бюджету за операціями з надання кредитів.

На субрахунках 8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування" (8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування") обліковуються витрати державного (місцевого) бюджету за операціями з фінансування.

На субрахунках 8643 "Надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках в національній валюті" обліковуються суми коштів бюджетних кредитів, що надаються із спеціального фонду місцевого бюджету з рахунків, відкритих в банках у національній валюті, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста.";

2) у класі 9 "Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів" розділу II "Позабалансові рахунки":

рахунок 93 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені" викласти в такій редакції:

"Рахунок 93 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені"

Рахунок 93 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені" призначено для обліку й узагальнення інформації про бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також неоплачені розрахункові документи за коштами розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та інших клієнтів.

Рахунок 93 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені" має такі субрахунки:

9331 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету" (9341 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів");

9332 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду" (9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду");

9333 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду" (9343 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду");

9334 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів" (9344 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів");

9335 "Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами державного бюджету";

9351 "Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку".

На субрахунках 9331 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету" (9341 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів") ведеться облік бюджетних зобов'язань, узятих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду в межах бюджетних асигнувань і зареєстрованих в органах Казначейства. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (угоди, договори, контракти тощо), які підлягають оплаті, в межах бюджетних асигнувань. За дебетом субрахунків відображаються суми, що зменшують бюджетні зобов'язання при взятті на облік бюджетних фінансових зобов'язань, які є наслідком їх виконання.

На субрахунках 9332 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду" (9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду") ведеться облік бюджетних фінансових зобов'язань, узятих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду і зареєстрованих в органі Казначейства. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних фінансових зобов'язань, узяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду, які підлягають оплаті в межах бюджетних асигнувань, за дебетом - суми погашених протягом звітного періоду бюджетних фінансових зобов'язань.

На субрахунках 9333 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду" (9343 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду") ведеться облік бюджетних фінансових зобов'язань за попередньою оплатою та авансовими платежами, узятих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних фінансових зобов'язань за попередньою оплатою та авансовими платежами, узяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду, які підлягають оплаті, в межах бюджетних асигнувань, за дебетом - суми погашених протягом звітного періоду бюджетних фінансових зобов'язань.

На субрахунках 9334 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів" (9344 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів") ведеться облік бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зареєстрованих в органах Казначейства у минулих бюджетних періодах, які залишились непогашеними. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зареєстрованих в органах Казначейства у минулих бюджетних періодах, які залишились непогашеними, за дебетом - суми погашених бюджетних фінансових зобов'язань.

На субрахунку 9335 "Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами державного бюджету" ведеться облік довгострокових бюджетних зобов'язань за коштами державного бюджету, взятих розпорядником бюджетних коштів відповідно до законодавства. За кредитом субрахунку відображаються суми довгострокових бюджетних зобов'язань загального фонду державного бюджету, зареєстровані в органах Казначейства. За дебетом рахунку проводиться зменшення суми довгострокових бюджетних зобов'язань за коштами загального фонду державного бюджету на суму бюджетного та бюджетного фінансового зобов'язань, узятих в межах бюджетних асигнувань поточного року.

На субрахунку 9351 "Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку" ведеться облік розрахункових документів, не сплачених в строк, за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку, до державного бюджету. За дебетом субрахунку відображаються суми розрахункових документів, не сплачених в строк, за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку, до державного бюджету у зв'язку з відсутністю коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми. За кредитом субрахунку відображаються суми розрахункових документів, за якими проведено сплату з відповідного рахунку за коштами податку на додану вартість, перерахованими до державного бюджету.";

субрахунок 963 рахунку 96 "Емітовані цінні папери" викласти в такій редакції:

"963 Емітовані цінні папери державного бюджету";

рахунок 97 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих" викласти в такій редакції:

"Рахунок 97 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих"

Рахунок 97 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих" призначено для обліку інформації щодо коштів і розрахунків державного та місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства, та інформації щодо отриманих коштів державних цільових фондів.

За кредитом рахунку відображаються суми коштів і розрахунків державного та місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства, та суми отриманих коштів державних цільових фондів, за дебетом рахунку відображаються повернення помилково або надміру отриманих коштів і розрахунків державного та місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства, та повернення помилково або надміру отриманих коштів державних цільових фондів.

Рахунок 97 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих" має такі субрахунки:

9711 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків";

9712 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків";

9713 "Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів";

9714 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету";

9721 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих";

9722 "Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень";

9723 "Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані";

9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків";

9732 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету";

9741 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами";

9742 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства";

9743 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів Казначейства";

9744 "Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані".

На субрахунках 9711 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків" (9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків")ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків. За кредитом субрахунків відображаються суми коштів державного (місцевого) бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету для здійснення платежів та проведення оплати рахунків розпорядниками бюджетних коштів, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунків відображаються суми повернутих коштів державного (місцевого) бюджету, помилково або надміру отриманих розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунку 9712 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків" ведеться облік коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків. За кредитом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків. За дебетом субрахунку відображаються суми повернутих помилково отриманих коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків.

На субрахунку 9713 "Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів" ведеться облік сум розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету. За кредитом субрахунку відображаються суми розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунку відображаються суми розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, помилково або надміру отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунку 9714 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету" (9732 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, отриманих розпорядниками коштів від зміни курсу. За кредитом субрахунку відображаються кошти державного (місцевого) бюджету розпорядників коштів при збільшенні курсу. За дебетом субрахунку відображаються кошти державного (місцевого) бюджету розпорядників коштів при зменшенні курсу.

На субрахунку 9721 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих" ведеться облік коштів державного бюджету, отриманих органами Казначейства. За кредитом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, отримані, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунку відображається повернення помилково або надміру отриманих коштів державного бюджету у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунку 9722 "Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень" ведеться облік коштів державного бюджету, отриманих органами Казначейства як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість. За кредитом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, отримані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість. За дебетом субрахунку відображається повернення помилково або надміру отриманих коштів державного бюджету, що надійшли як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість.

На субрахунку 9723 "Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані"ведеться облік сум розрахунків за коштами державного бюджету, отриманих органами Казначейства. За кредитом субрахунку відображаються суми розрахунків за коштами державного бюджету, отримані, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунку відображаються суми розрахунків за коштами державного бюджету, помилково або надміру отримані, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунку 9741 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами" ведеться облік надходжень до державних цільових фондів. За кредитом субрахунку відображається зарахування коштів, які надійшли до державних цільових фондів, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунку відображається повернення помилково або надміру отриманих державними цільовими фондами коштів у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунках 9742 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства" (9743 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів Казначейства") ведеться облік коштів державних цільових фондів, отриманих від вищестоящих (нижчестоящих) органів Казначейства. За кредитом субрахунків відображаються зарахування коштів державних цільових фондів, отриманих від вищестоящих (нижчестоящих) органів Казначейства, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунків відображаються повернення вищестоящим (нижчестоящим) органам Казначейства помилково або надміру переданих коштів державних цільових фондів у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунку 9744 "Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані" ведеться облік інформації про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані органами Державної фіскальної служби України. За кредитом субрахунку відображається інформація про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані органами Державної фіскальної служби України, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунку відображається інформація щодо повернення надміру або помилково переданих коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".".

Директор Департаменту прогнозування доходів бюджету та
методології бухгалтерського обліку Ю. П. Романюк