МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
29.12.2015 N 12
19

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
10.05.2018 N 4
96)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2016 р. за N 88/28218

Типова кореспонденція
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення
операцій з виконання місцевого бюджету

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 496 від 10.05.20
18)

N з/п  Зміст операції  Кореспонденція субрахунків       
за дебетом  за кредитом       
     
1. Облік операцій за плановими показниками       
1.1  Введення показників розпису місцевого бюджету:           
за доходами та поверненням кредитів місцевого бюджету  926 "Показники розпису доходів місцевих бюджетів";
928 "Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів" 
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"       
за фінансуванням місцевого бюджету  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  927 "Показники розпису фінансування місцевих бюджетів"       
за видатками та наданням кредитів з місцевого бюджету  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  929 "Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів"       
1.2  Введення показників за бюджетними асигнуваннями місцевого бюджету  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  914 "Бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
916 "Асигнування на взяття зобов’язань за коштами місцевих бюджетів" 
     
2. Облік операцій за доходами місцевого бюджету       
2.1  Надходження доходів місцевого бюджету:           
у національній валюті  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3141 "Надходження до місцевих бюджетів"       
в іноземній валюті  2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті";
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" 
4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів"       
4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)"  3141 "Надходження до місцевих бюджетів"       
Водночас проведення другого запису  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг";
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу";
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету";
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету";
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів" 
     
2.2  Повернення платникам зайво або помилково сплачених коштів до місцевого бюджету:           
у національній валюті  3141 "Надходження до місцевих бюджетів"  245 "Єдиний казначейський рахунок"       
в іноземній валюті  3141 "Надходження до місцевих бюджетів"  4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)"       
4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів"  2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті";
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" 
     
Водночас проведення другого запису  714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг";
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу";
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету";
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету";
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів" 
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"       
2.3  Здійснення у регламентованому режимі акумулювання коштів місцевого бюджету  3141 "Надходження до місцевих бюджетів"  3241 "Кошти місцевих бюджетів"       
2.4  Перерахування до загального фонду залишків коштів спеціального фонду, які втратили своє цільове призначення  3241 "Кошти місцевих бюджетів" (спеціальний фонд)  3241 "Кошти місцевих бюджетів" (загальний фонд)       
Водночас проведення другого запису  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" (спеціальний фонд)  4651 "Технічний рахунок"       
4651 "Технічний рахунок"  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду" (загальний фонд)       
2.5  Надходження коштів місцевого бюджету, які підлягають розподілу  245 "Єдиний казначейський рахунок"  334 "Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу"       
4341 "Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу"  454 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу"       
2.6  Повернення помилково або надміру зарахованих до місцевого бюджету платежів, які підлягали розподілу  334 "Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу"  245 "Єдиний казначейський рахунок"       
454 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу"  4341 "Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу"       
2.7  Проведення розподілу коштів місцевого бюджету  334 "Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу"  3141 "Надходження до місцевих бюджетів"       
Водночас проведення другого запису  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг";
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу";
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету";
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету";
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів" 
     
3. Облік операцій за бюджетними зобов’язаннями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів       
3.1  Відображення суми бюджетного зобов’язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9341 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів"       
9161 "Асигнування на взяття зобов’язань за коштами місцевих бюджетів"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
3.2  Відображення суми бюджетного фінансового зобов’язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету у звітному періоді:  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9342 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду"       
за попередньою оплатою та авансовими платежами  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду"       
  Водночас проведення другого запису  9341 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
3.3  Відображення суми бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, зареєстрованих у минулому бюджетному періоді  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9342 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду"       
Водночас проведення другого запису  9341 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
Водночас проведення другого запису  9344 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих
бюджетних періодів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
3.4  Відображення суми бюджетних фінансових зобов’язань минулих бюджетних періодів, знятих розпорядниками бюджетних коштів з обліку в органах Казначейства  9344 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
4. Облік операцій за власними надходженнями бюджетних установ       
4.1  Надходження коштів, які належать до власних надходжень бюджетних установ:           
у національній валюті  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ"       
в іноземній валюті  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ"       
у натуральній формі  4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів"  3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ"       
Водночас проведення другого запису  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі";
4241 "Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету" 
7542 "Неподаткові надходження"       
4.2  Зарахування власних надходжень бюджетних установ на рахунок розпорядника бюджетних коштів:           
у національній валюті та в натуральній формі  3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ"  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"       
в іноземній валюті  3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ"  3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"       
водночас проводиться другий запис  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"       
4.3  Повернення помилково або надміру зарахованих коштів на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ:           
у національній валюті  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"  3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ"       
в іноземній валюті  3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"  3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ"       
водночас проводиться другий запис  9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
4.4  Повернення помилково або надміру зарахованих коштів платникам:           
у національній валюті  3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ"  245 "Єдиний казначейський рахунок"       
в іноземній валюті  3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ"  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"       
водночас проводиться другий запис  7542 "Неподаткові надходження"  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"       
4.5  Відображення операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями, які склались на початок бюджетного року, і вплинули на результат виконання місцевого бюджету           
отримано залишок:           
у національній валюті  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"       
в іноземній валюті  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"       
Водночас проведення другого запису  4651 "Технічний рахунок"  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"       
Водночас проведення другого запису  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"       
перераховано залишок:           
у національній валюті  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"  245 "Єдиний казначейський рахунок";
3141 "Надходження до місцевих бюджетів" 
     
в іноземній валюті  3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"       
Водночас проведення другого запису  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"       
Водночас проведення другого запису  9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
4.6  Проведення оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів за рахунок власних надходжень:           
у національній валюті  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"  245 "Єдиний казначейський рахунок"       
в іноземній валюті  3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"       
у натуральній формі  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"  4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів"       
Водночас проведення другого запису  804 "Витрати місцевого бюджету";
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету";
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету";
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" 
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі";
4241 "Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету" 
     
Водночас на суму проведеної оплати зменшення:           
поточних бюджетних асигнувань  9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
бюджетних фінансових зобов’язань:           
у разі реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в органах Казначейства  9342 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду";
9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів
звітного періоду" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
у разі не реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в органах Казначейства  9161 "Асигнування на взяття зобов’язань за коштами місцевих бюджетів";
9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
4.7  Перерахування коштів на рахунок в банку для придбання іноземної валюти розпорядником бюджетних коштів  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"  245 "Єдиний казначейський рахунок"       
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"       
4.8  Розміщення коштів місцевих бюджетів на депозит в установах банків:           
з рахунків в органах Казначейства  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"  245 "Єдиний казначейський рахунок"       
9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3449 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків"       
з рахунків в банках  3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті"  3449 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків"       
4.9  Повернення коштів, розміщених на депозит в установах банків:           
на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"       
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"       
3449 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків"  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"       
на рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків  3449 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків"  3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті"       
4.10  Перерахування коштів місцевих бюджетів на рахунки в установи банків:  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"  245 "Єдиний казначейський рахунок"       
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті"       
  9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
4.11  Повернення коштів у національній валюті, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ:           
перераховано кошти для здійснення повернення у разі недостатності або відсутності поточних надходжень на рахунках  3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті"  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"       
245 "Єдиний казначейський рахунок"  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"       
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"       
перераховано кошти для здійснення повернення  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів"  3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ"       
9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
здійснено повернення помилково або надміру зарахованих коштів  3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ"  245 "Єдиний казначейський рахунок"       
7542 "Неподаткові надходження"  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"       
4.12  Проведення оплати розпорядників коштів у національній валюті з рахунків, відкритих у банку  3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті"  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"       
Водночас проведення другого запису  804 "Витрати місцевого бюджету";
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету";
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету";
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" 
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"       
На суму здійснених видатків зменшено бюджетні призначення  9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
5. Облік операцій за видатками місцевого бюджету       
5.1  Виділення коштів місцевого бюджету розпорядникам коштів  3241 "Кошти місцевих бюджетів"  3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів"       
Водночас зменшення планових показників  9293 "Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9297 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
5.2  Проведення розподілу виділених бюджетних асигнувань та зарахування коштів на реєстраційні рахунки розпорядників та/або одержувачів коштів місцевих бюджетів,
рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами 
3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів"  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів";
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів";
3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів" 
     
9831 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"       
Водночас зменшення зведених планових показників  9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
Водночас проведення другого запису  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"       
Водночас зменшення поточних планових показників  9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
Водночас проведення другого запису за коштами спеціального фонду місцевого бюджету  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"       
5.3  Виділення коштів місцевого бюджету для здійснення оплати рахунків головними розпорядниками коштів відповідного місцевого бюджету, які не мають мережі підвідомчих установ  3241 "Кошти місцевих бюджетів"  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів";
3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів" 
     
5.4  Проведення оплати рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів";
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів" 
245 "Єдиний казначейський рахунок"       
Водночас проведення другого запису  804 "Витрати місцевого бюджету";
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету";
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету";
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" 
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"       
На суму проведеної оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів зменшення:           
показників бюджетних асигнувань  9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів";  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
  9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів"         
бюджетних фінансових зобов’язань  9342 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду";
9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"       
5.5  Відновлення касових видатків, проведених у поточному році  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів";
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів" 
     
Водночас проведення другого запису  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  804 "Витрати місцевого бюджету";
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету";
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету";
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" 
     
На суму відновлених касових видатків збільшення показників бюджетних асигнувань  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
916 "Асигнування на взяття зобов’язань за коштами місцевих бюджетів" 
     
5.6  Відновлення касових видатків, проведених у минулих бюджетних періодах  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів";
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів" 
3141 "Надходження до місцевих бюджетів"       
5.7  Перерахування міжбюджетних трансфертів  3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів"  3131 "Надходження до державного бюджету";
3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ";
245 "Єдиний казначейський рахунок" 
     
Водночас проведення другого запису  854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету"  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"       
На суму коштів міжбюджетних трансфертів, перерахованих іншим місцевим бюджетам  9842 "Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"       
5.8  Відновлення касових видатків, проведених у поточному році, у випадках їх можливого відновлення відповідно до законодавства  3131 "Надходження до державного бюджету";
3141 "Надходження до місцевих бюджетів";
3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ";
245 "Єдиний казначейський рахунок" 
3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів"       
Водночас проведення другого запису  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" 
На суму коштів міжбюджетних трансфертів, отриманих від інших місцевих бюджетів  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9842 "Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами"   
5.9  Спрямування в дохід відповідного бюджету, з якого надавались міжбюджетні трансферти, коштів, що надійшли на відновлення касових видатків, проведених у минулих бюджетних періодах  3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів"  3141 "Надходження до місцевих бюджетів";
3131 "Надходження до державного бюджету" 
 
5.10  Зарахування коштів на рахунок, відкритий в установі банку, для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів  2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою"  245 "Єдиний казначейський рахунок"   
2344 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету"  2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою"   
5.11  Проведення виплати готівкових коштів розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів  344 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету"  2344 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету"   
Водночас проведення другого запису  804 "Витрати місцевого бюджету";
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету";
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету";
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" 
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"   
На суму проведеної оплати зменшення:       
показників бюджетних асигнувань  9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
бюджетних фінансових зобов’язань  9342 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду";
9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів
звітного періоду" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
5.12  Зарахування коштів у національній валюті на рахунки місцевих бюджетів, отриманих від продажу іноземної валюти  3241 "Кошти місцевих бюджетів"  2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті"   
245 "Єдиний казначейський рахунок"  3241 "Кошти місцевих бюджетів"   
5.13  Перерахування коштів іноземної валюти з рахунку місцевого бюджету, відкритого в установі банку в іноземній валюті  3241 "Кошти місцевих бюджетів"  4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)"   
4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів"  2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті"   
Водночас проведення другого запису  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"   
5.14  На суму проведеної оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів в іноземній валюті  3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"   
Водночас проведення другого запису  804 "Витрати місцевого бюджету";
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету";
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету";
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" 
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"   
На суму проведеної оплати зменшення:       
показників бюджетних асигнувань  9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
бюджетних фінансових зобов’язань (у разі їх реєстрації в органах Казначейства)  9342 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду";
9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів
звітного періоду" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
5.15  На суму курсової різниці       
у разі зменшення курсу  3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті"  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"   
9732 "Кошти місцевого бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
у разі збільшення курсу  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників  3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів   
  бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  в установах банків
в іноземній валюті" 
 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9732 "Кошти місцевого бюджету, отримані розпорядниками коштів від курсової різниці"   
6. Облік операцій з коштами бюджету розвитку місцевого бюджету, розміщеними в установах банків   
6.1  Перерахування у регламентованому режимі коштів на рахунки в банках  3241 "Кошти місцевих бюджетів"  245 "Єдиний казначейський рахунок"   
2346 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті"  3242 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках"   
6.2  Розподіл коштів між головними розпорядниками бюджетних коштів  3242 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках"  2346 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті"   
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках"   
Водночас зменшено зведені планові показники місцевого бюджету  9293 "Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9297 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
6.3  Проведено розподіл виділених бюджетних асигнувань та зараховано кошти на рахунки розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, відкриті в установах банків  3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках"  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"   
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті"   
Водночас зменшено планові показники місцевого бюджету  9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
6.4  Виділено кошти головним розпорядникам бюджетних коштів, які не мають мережі підвідомчих установ  3242 "Кошти місцевих бюджеті в на рахунках в банках"  2346 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті"   
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті"   
6.5  Проведено оплату рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів  3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті"  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"   
Водночас проведення другого запису  804 "Витрати місцевого бюджету";
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету"; 
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"   
  844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету";
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" 
   
Водночас зменшено поточні планові показники місцевого бюджету  9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
7. Облік операцій з надання кредитів з місцевого бюджету та їх повернення   
7.1  Надання кредитів з рахунків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів";
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів" 
245 "Єдиний казначейський рахунок"   
Водночас проведення другого запису  8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів"  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"   
Відображення дебіторської заборгованості на суму наданих кредитів із місцевого бюджету  2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів";
2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів" 
4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"   
На суму наданих кредитів із місцевого бюджету зменшення:       
бюджетних асигнувань  9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
бюджетних фінансових зобов’язань  9342 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду";
9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
7.2  Відображення суми пільги за кредитом, наданої відповідно до законодавства  4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"  2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів";
2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів" 
 
Водночас проведення другого запису  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"   
7.3  Відображення суми нарахованих відсотків та штрафних санкцій  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9441 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету";
9444 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету" 
 
7.4  Відображення суми кредиту, повернутого на рахунок місцевого бюджету  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів"   
  4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"  2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів";
2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів" 
 
Водночас проведення другого запису  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів"   
На суму кредиту, повернутого до місцевого бюджету, зменшення планових показників  9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
7.5  Сплата до бюджету відсотків за користування кредитом та/або штрафних санкцій  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3141 "Надходження до місцевих бюджетів"   
9441 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету";
9444 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
Водночас проведення другого запису  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  734 "Фінансові доходи державного бюджету";
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету" 
 
7.6  Проведення у регламентованому режимі акумулювання коштів місцевого бюджету  3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів"  3241 "Кошти місцевих бюджетів"   
7.7  Відображення заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету:       
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації  2142 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками"  2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів";
2141 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів" 
 
простроченої  2141 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів"  2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів"   
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу  2143 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів"  2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів";
2141 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів";
2142 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 
 
7.8  Відображення заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з місцевого бюджету:       
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію  2043 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів,  2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів";   
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації  за ліквідованими юридичними особами - позичальниками"  2042 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів"   
простроченої  2042 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів"  2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів"   
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу  2044 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів"  2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів";
2042 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів";
2043 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 
 
7.9  Списання заборгованості перед місцевим бюджетом за бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі  4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"  204 "Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів";
214 "Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів" 
 
Водночас проведення другого запису  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"   
7.10  Списання заборгованості за нарахованими відсотками за користування бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, штрафними санкціями  9441 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету";
9444 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
8. Облік операцій з одержання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів
за рахунок єдиного казначейського рахунку та позик, отриманих у фінансово-кредитних установах 
 
8.1  Відображення суми отриманої позики:       
у національній валюті  245 "Єдиний казначейський рахунок";
2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";
2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 
3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"   
в іноземній валюті  2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті"  4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів"   
4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)"  3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"   
Відображення суми зобов’язань місцевого бюджету:       
у національній валюті  4142 "Розрахунки за зобов’язаннями  6642 "Зобов’язання місцевих бюджетів за короткостроковими   
  за фінансовими операціями місцевих бюджетів"  позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку";
6643 "Зобов’язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку" 
 
в іноземній валюті  4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"  6148 "Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів";
6044 "Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів" 
 
Водночас проведення другого запису  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"   
На суму отриманої позики відображення планових показників  9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання";
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
8.2  Зарахування коштів позики до місцевого бюджету  3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"  3241 "Кошти місцевого бюджету"   
8.3  Відображення суми пролонгованої позики  2152 "Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"  2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";
2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 
 
8.4  Відображення суми простроченої заборгованості за позикою  2153 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку"  2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";
2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";
2152 "Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 
 
8.5  Направлення коштів місцевого бюджету на погашення позики  3241 "Кошти місцевих бюджетів"  3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій
місцевих бюджетів" 
 
Перераховування коштів місцевого бюджету на погашення позики:       
в національній валюті  3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів"  245 "Єдиний казначейський рахунок";
3144 "Надходження
від запозичень та активних операцій місцевого бюджету";
2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам 
 
    за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";
2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";
2152 "Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";
2153 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" 
 
в іноземній валюті  3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій
місцевих бюджетів" 
4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)"   
4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів"  2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті"   
Зменшено зобов’язання місцевого бюджету на суму погашеної позики:       
в національній валюті  6642 "Зобов’язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку";
6643 "Зобов’язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку" 
4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"   
в іноземній валюті  6148 "Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів";
6044 "Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів" 
4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"   
Водночас проведення другого запису  8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування"  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"   
Водночас відображено планові показники  9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання";
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
8.6  На суму курсової різниці  4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"  6148 "Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів";
6044 "Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів" 
 
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"   
або  6148 "Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів";
6044 "Інші довгострокові внутрішні зобов’язання місцевих бюджетів" 
4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"   
4651 "Технічний рахунок"  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"   
9. Облік операцій з цінними паперами   
9.1  Відображено надходження до місцевого бюджету коштів від розміщення цінних паперів  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"   
Водночас проведення другого запису  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"   
Відображення зобов’язання місцевого бюджету на підставі інформації про розміщення цінних паперів  4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"  6041 "Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів";
6442 "Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів";
6443 "Середньострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів" 
 
На суму надходжень відображення планових показників  9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання";
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
9.2  Зарахування коштів до місцевого бюджету  3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"  3241 "Кошти місцевих бюджетів"   
9.3  Спрямування коштів місцевого бюджету на погашення цінних паперів  3241 "Кошти місцевих бюджетів"  3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів"   
9.4  Перерахування коштів місцевого бюджету на погашення цінних паперів  3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів"  245 "Єдиний казначейський рахунок"   
Водночас проведення другого запису  8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування"  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"   
На проведену суму зменшення зобов’язань місцевого бюджету  6041 "Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів";
6442 "Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів";
6443 "Середньострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів" 
4142 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів"   
На суму погашення цінних паперів відображення планових показників  9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання";  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
  9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання"     
10. Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозит   
10.1  Направлення коштів місцевих бюджетів для розміщення на депозит  3241 "Кошти місцевих бюджетів"  3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів"   
10.2  Перерахування коштів місцевих бюджетів для розміщення на депозит  3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів"  245 "Єдиний казначейський рахунок"   
2345 "Депозити місцевих бюджетів"  4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів"   
Водночас проведення другого запису  8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування"  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"   
На суму розміщених коштів на депозит відображення планових показників  9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання";
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
10.3  Повернення коштів місцевого бюджету з депозиту  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів"   
4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів"  2345 "Депозити місцевих бюджетів"   
Водночас проведення другого запису  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"   
На суму повернених коштів на депозит відображення планових показників  9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання";
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
10.4  Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів місцевого бюджету  3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"  3241 "Кошти місцевих бюджетів"   
11. Облік операцій щодо спрямування коштів загального фонду
до бюджету розвитку місцевого бюджету 
 
11.1  Виділення коштів із загального фонду місцевого бюджету для спрямування до бюджету розвитку  3241 "Кошти місцевих бюджетів"  3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"   
На виділену суму відображення планових показників (загальний фонд)  9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання";
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
    місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання"     
Водночас проведення другого запису  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"   
11.2  Перерахування коштів до бюджету розвитку місцевого бюджету  3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"  3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"   
8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування"  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"   
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"   
На виділену суму відображення планових показників (спеціальний фонд)  9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання";
9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
11.3  Зарахування коштів до спеціального фонду місцевого бюджету  3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету"  3241 "Кошти місцевих бюджетів"   
Водночас проведення другого запису  4651 "Технічний рахунок"  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"   
12. Облік операцій з відображення заборгованості боржників перед місцевими бюджетами
за кредитами (позиками), наданими за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
та/або під місцеві гарантії 
 
12.1  Відображення боргових зобов’язань суб’єктів господарювання щодо отриманих та непогашених кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями:       
у національній валюті  9541 "Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
в іноземній валюті  9542 "Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9443 "Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"   
12.2  Відображення коштів місцевого бюджету в іноземній валюті, перерахованих на виконання гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити (позики) під місцеві гарантії  3241 "Кошти місцевих бюджетів"  4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)"   
4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти
місцевих бюджетів" 
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів,   
    відкритих в установах банків";
2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті" 
 
12.3  Відображення в бухгалтерському обліку операцій за гарантіями, наданими місцевим бюджетом позичальникам  4241 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів"  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів";
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами
місцевих бюджетів" 
 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"   
Водночас проведення другого запису  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів";
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів" 
4241 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів"   
Водночас проведення другого запису  8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів"  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"   
Водночас проведення другого запису  2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами";
2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами" 
4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"   
Водночас зменшення планових показників  9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
у разі здійснення витрат, пов’язаних із закупівлею іноземної валюти  3241 "Кошти місцевих бюджетів"  245 "Єдиний казначейський рахунок"   
12.4  Відображення коштів, перерахованих на виконання гарантійних зобов’язань за позичальників за результатами вступу в силу місцевих гарантій       
у національній валюті  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9541 "Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями"   
в іноземній валюті  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9542 "Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик),   
    виконання яких забезпечено місцевими гарантіями"   
12.5  Нарахування відсотків та штрафних санкцій за кредитами, залученими
під місцеві гарантії 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії";
9445 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії" 
 
12.6  Відображення суми коштів, що надійшли в рахунок оплати надання місцевих гарантій за іноземними кредитами  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3141 "Надходження до місцевих бюджетів"   
2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  7441 "Інші доходи за обмінними операціями"   
9443 "Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
12.7  Відображення суми відшкодування коштів, витрачених міськими радами на виконання гарантійних зобов’язань, що надійшли від позичальників кредитів (позик), отриманих під місцеві гарантії  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів"   
На суму відшкодування зменшення заборгованості за кредитами, наданими під місцеві гарантії  4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"  204 "Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів";
214 "Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів" 
 
Водночас проведення другого запису  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів"   
На суму відшкодування зменшення планових показників  9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
12.8  Відображення суми коштів, що надійшли в рахунок сплати відсотків та штрафних санкцій за користування іноземними кредитами  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3141 "Надходження
до місцевих бюджетів" 
 
Водночас проведення другого запису  2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі"  7341 "Фінансові доходи місцевого бюджету";
7532 "Неподаткові надходження";
7534 "Інші доходи за необмінними операціями" 
 
На суму отриманих коштів зменшення планових показників  9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії";  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
    9445 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії"     
12.9  Відображення заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання:       
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації  2146 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 
2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами";
2145 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами" 
 
простроченої  2145 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"  2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"   
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу  2147 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"  2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами";
2145 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами";
2146 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 
 
12.10  Відображення заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання:       
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації  2047 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками"  2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами";
2046 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами" 
простроченої  2046 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"  2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"   
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу  2048 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"  2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами";
2046 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами";
2047 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 
 
12.11  Відображення суми курсової різниці:       
за кредитами, що надавались
під гарантійні зобов’язання, та розрахунками за операціями з кредитами місцевого бюджету 
204 "Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів";
214 "Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів" 
4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"   
4651 "Технічний рахунок"  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"   
або  4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"  204 "Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів";   
    214 "Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів"   
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"   
за нарахованими відсотками за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії"   
або  9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
за нарахованою платою за надання гарантій за іноземними кредитами  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9443 "Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"   
або  9443 "Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
за гарантіями, що надані позичальникам іноземних кредитів  9541 "Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
або  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9541 "Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями"   
12.12  Списання заборгованості суб’єктів господарювання перед місцевим бюджетом за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії  4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів"  204 "Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів";
214 "Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів" 
 
Водночас проведення другого запису  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"   
або  4651 "Технічний рахунок"  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"   
12.13  Списання заборгованості суб’єктів господарювання перед місцевим бюджетом за нарахованими відсотками, штрафними санкціями, нарахованою платою за надані місцеві гарантії  9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії";
9443 "Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами"; 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
  9445 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії"     
13. Облік операцій з річного закриття рахунків   
13.1  Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів, розташованих на інших територіях ніж місцевий бюджет:       
в органі Казначейства за місцем обслуговування розпорядника (одержувача) бюджетних коштів  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів";
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів";
3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів" 
245 "Єдиний казначейський рахунок"   
9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" 
 
в органі Казначейства, який обслуговує місцевий бюджет  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів"   
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9831 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів" 
 
13.2  Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів:       
з реєстраційних рахунків  3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів";
3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів";
3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів" 
3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів";
3241 "Кошти місцевих бюджетів" 
 
  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9831 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів" 
 
9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" 
 
з особових рахунків  3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів"  3241 "Кошти місцевих бюджетів"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9293 "Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9297 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" 
 
13.3  Перераховано кошти бюджету розвитку:       
з рахунків розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкритих в установах банків:  3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті"  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"   
2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";
9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" 
 
з особових рахунків головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкритих у банках  3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках"  2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"   
2346 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті"  3242 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9297 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів";   
9293 "Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів"   
13.4  Закриття рахунків у органах Казначейства, які обслуговують розпорядників коштів місцевих бюджетів, розташованих на різних адміністративних територіях:       
в органах Казначейства, які обслуговують розпорядників коштів місцевих бюджетів, розташованих на іншій адміністративній території ніж місцевий бюджет:       
на суму власних надходжень  7542 "Неподаткові надходження"  4651 "Технічний рахунок"   
на суму видатків  4651 "Технічний рахунок"  804 "Витрати місцевого бюджету";
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету";
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету";
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" 
 
на суму наданих кредитів  4651 "Технічний рахунок"  8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів"   
на суму повернутих кредитів  7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів"  4651 "Технічний рахунок"   
на суму операцій, що проводилися протягом року та вплинули на результат виконання місцевого бюджету  4651 "Технічний рахунок"  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"   
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"   
в органах Казначейства, які обслуговують місцевий бюджет:       
на суму власних надходжень  4651 "Технічний рахунок"  7542 "Неподаткові надходження"   
на суму видатків  804 "Витрати місцевого бюджету";
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету";
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету";
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" 
4651 "Технічний рахунок"   
на суму наданих кредитів  8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів"  4651 "Технічний рахунок"   
на суму повернутих кредитів  4651 "Технічний рахунок"  7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів"   
на суму операцій, що проводилися протягом року та вплинули на результат виконання місцевого бюджету  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"   
4651 "Технічний рахунок"  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"   
13.5  Проведення операцій із закриття рахунків в органах Казначейства:       
на суму доходів місцевих бюджетів  714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг";
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу";
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету";
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету";
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів" 
5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"   
на суму видатків місцевих бюджетів  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"  804 "Витрати місцевого бюджету";
834 "Фінансові витрати місцевого бюджету";
844 "Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету";
854 "Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету" 
 
на суму умовних доходів  764 "Умовні доходи місцевих бюджетів"  4651 "Технічний рахунок"   
на суму умовних витрат  4651 "Технічний рахунок"  864 "Умовні витрати місцевих бюджетів"   
на суму доходів, що підлягають розподілу  454 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу"  4341 "Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу"   
на суму коштів місцевих бюджетів, переданих:       
розпорядниками бюджетних коштів місцевих бюджетів  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  983 "Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів"   
іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9842 "Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами"   
на суму коштів місцевих бюджетів, отриманих       
розпорядниками бюджетних коштів місцевих бюджетів  973 "Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
місцевими бюджетами  7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування"  4651 "Технічний рахунок"   
на суму планових показників  914 "Бюджетні асигнування місцевих бюджетів";
926 "Показники розпису доходів місцевих бюджетів";
927 "Показники розпису фінансування місцевих бюджетів";
929 "Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
13.6  Закриття рахунків за зобов’язаннями розпорядників бюджетних коштів:       
на суму зареєстрованих та непогашених бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів  9341 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
на суму зареєстрованих та непогашених у кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9344 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів"   
9342 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду";
9343 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
13.7  Списання суми фінансового результату виконання місцевого бюджету звітного періоду на накопичений фінансовий результат  5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду"  5542 "Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів"   

Державна казначейська служба України за потреби може застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій про виконання місцевого бюджету, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.

(Типова кореспонденція в редакції Наказу Міністерства фінансів N 496 від 10.05.2018)

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк