МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
29.12.2015 N 12
19

(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
10.05.2018 N 4
96)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2016 р. за N 87/28217

Типова кореспонденція
субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення операцій з виконання бюджету

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 496 від 10.05.20
18)

N з/п  Зміст операції  Кореспонденція субрахунків     
за дебетом  за кредитом     
   
1. Облік операцій за плановими показниками     
1.1  Введення показників розпису державного бюджету:         
за доходами та поверненням кредитів державного бюджету  920 "Показники розпису доходів державного бюджету";
922 "Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету" 
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"     
за фінансуванням державного бюджету  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  921 "Показники розпису фінансування державного бюджету"     
за видатками та наданням кредитів з державного бюджету  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  923 "Показники розпису асигнувань державного бюджету";
924 "Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету";
925 "Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників" 
   
1.2  Введення показників за бюджетними асигнуваннями державного бюджету  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  913 "Бюджетні асигнування державного бюджету";
915 "Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету" 
   
2. Облік операцій за доходами державного бюджету     
2.1  Надходження доходів державного бюджету:         
у національній валюті  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3131 "Надходження до державного бюджету"     
в іноземній валюті  2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"  4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"     
4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"  3131 "Надходження до державного бюджету"     
Водночас проведення
другого запису 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"  713 "Доходи державного бюджету від надання послуг";
723 "Доходи державного бюджету від продажу"; 
   
    733 "Фінансові доходи державного бюджету";
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету";
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету" 
   
2.2  Повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам у разі достатності поточних надходжень за день:         
у національній валюті  3131 "Надходження до державного бюджету"  245 "Єдиний казначейський рахунок"     
в іноземній валюті  3131 "Надходження до державного бюджету"  4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"     
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"  2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"     
Водночас проведення
другого запису 
713 "Доходи державного бюджету від надання послуг";
723 "Доходи державного бюджету від продажу";
733 "Фінансові доходи державного бюджету";
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету";
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету" 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"     
2.3  Повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам у разі недостатності поточних надходжень за день у національній валюті:         
надано кошти підкріплення  3231 "Кошти державного бюджету"  3751 "Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства"     
9822 "Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"     
зарахування коштів підкріплення:  245 "Єдиний казначейський рахунок";
3231 "Кошти державного бюджету" 
3231 "Кошти державного бюджету"     
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9722 "Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень"     
перерахування коштів підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень  3231 "Кошти державного бюджету"  3131 "Надходження до державного бюджету"     
здійснення повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість платникам:         
в національній валюті  3131 "Надходження до державного бюджету"  245 "Єдиний казначейський рахунок"     
в іноземній валюті  3131 "Надходження до державного бюджету"  4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"     
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"  2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"     
водночас проведення
другого запису 
713 "Доходи державного бюджету від надання послуг";
723 "Доходи державного бюджету від продажу";
733 "Фінансові доходи державного бюджету";
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету";
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету" 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"     
2.4  Здійснення у регламентованому режимі акумулювання коштів державного бюджету  3131 "Надходження до державного бюджету"  3231 "Кошти державного бюджету"     
2.5  Зараховано у регламентованому режимі кошти спеціального фонду державного бюджету за напрямом використання  3231 "Кошти державного бюджету"  3135 "Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету"     
2.6  Перерахування у регламентованому режимі коштів до державного бюджету  3231 "Кошти державного бюджету";
3751 "Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства" 
3231 "Кошти державного бюджету"     
9821 "Рахунок для обліку
коштів державного бюджету, переданих" 
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"     
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9721 "Рахунок для обліку
коштів державного бюджету, отриманих" 
   
2.7  Надходження коштів державного бюджету, які підлягають розподілу  245 "Єдиний казначейський рахунок"  333 "Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу"     
4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу"  453 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу"     
2.8  Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу, у разі достатності поточних надходжень за день:  333 "Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу"  245 "Єдиний казначейський рахунок"     
453 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу"  4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу"     
2.9  Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу, у разі відсутності або недостатності поточних надходжень за день:         
зарахування коштів підкріплення  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3231 "Кошти державного бюджету"     
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9722 "Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень"     
перерахування коштів підкріплення на відповідний рахунок для зарахування надходжень  3231 "Кошти державного бюджету"  333 "Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу"     
повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, які підлягали розподілу  333 "Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу"  245 "Єдиний казначейський рахунок"     
453 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу"  4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу"     
2.10  Проведення розподілу коштів  333 "Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу"  3131 "Надходження до державного бюджету";
3141 "Надходження до місцевих бюджетів" 
   
Водночас проведення
другого запису 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі";
2343 "Кошти місцевого бюджету на рахунках у Казначействі" 
713 "Доходи державного бюджету від надання послуг";
723 "Доходи державного бюджету від продажу";
733 "Фінансові доходи державного бюджету";
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету";
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету";
714 "Доходи місцевого бюджету від надання послуг";
724 "Доходи місцевого бюджету від продажу";
734 "Фінансові доходи місцевого бюджету";
744 "Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету";
754 "Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів" 
   
3. Облік операцій за бюджетними зобов’язаннями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів     
3.1  Відображення суми бюджетного зобов’язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами державного бюджету  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9331 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету"     
9151 "Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
3.2  Відображення суми бюджетного фінансового зобов’язання, взятого розпорядником або одержувачем бюджетних коштів за коштами державного бюджету у звітному періоді  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9332 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду"     
за попередньою оплатою та авансовими платежами  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9333 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду"     
Водночас проведення
другого запису 
9331 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
3.3  Відображення суми довгострокового бюджетного зобов’язання за коштами державного бюджету, взятого розпорядником бюджетних коштів відповідно до окремих рішень Уряду  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9335 "Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами державного бюджету"     
3.4  Відображення суми бюджетного та бюджетного фінансового зобов’язань, взятих розпорядником бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань поточного року за довгостроковим бюджетним зобов’язанням за коштами державного бюджету  9335 "Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
Водночас проведення
другого запису 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9331 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету"     
Водночас проведення
другого запису 
9151 "Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
Водночас проведення
другого запису 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9332 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду"     
Водночас проведення
другого запису 
9331 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
3.5  Відображення суми бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, зареєстрованих у минулому бюджетному періоді  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9332 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду"     
Водночас проведення
другого запису 
9331 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
Водночас проведення
другого запису 
9334 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
3.6  Відображення суми бюджетних фінансових зобов’язань минулих бюджетних періодів, знятих розпорядниками бюджетних коштів з обліку в органах Казначейства  9334 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
4. Облік операцій за власними надходженнями бюджетних установ     
4.1  Надходження коштів, які належать до власних надходжень бюджетних установ:         
у національній валюті  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"     
в іноземній валюті  2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"     
у натуральній формі  4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"  3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"     
Водночас проведення
другого запису 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі";
4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" 
7532 "Неподаткові надходження"     
4.2  Зарахування власних надходжень бюджетних установ на рахунок розпорядника бюджетних коштів:         
у національній валюті та в натуральній формі  3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"     
в іноземній валюті  3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"  3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті"     
водночас проводиться
другий запис (крім операцій в натуральній формі) 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"     
4.3  Повернення помилково або надміру зарахованих коштів на відповідний рахунок для здійснення повернення:         
у національній валюті  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"  3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"     
в іноземній валюті  3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті"  3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"     
водночас проводиться
другий запис 
9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
4.4  Здійснено повернення помилково або надміру зарахованих коштів платникам:         
у національній валюті  3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"  2451 "Єдиний казначейський рахунок"     
в іноземній валюті  3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ"  2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"     
водночас проводиться другий запис  7532 "Неподаткові надходження"  2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"     
4.5  Відображення операцій, що проводилися із залишками коштів за власними надходженнями, які склались на початок бюджетного року, і вплинули на результат виконання державного бюджету         
отримано залишок:         
у національній валюті  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"     
в іноземній валюті  2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті"     
Водночас проведення
другого запису по бюджетній установі, яка отримує кошти 
4651 "Технічний рахунок"  5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"     
Водночас проведення
другого запису 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"     
перераховано залишок:         
у національній валюті  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету";
3131 "Надходження до державного бюджету" 
   
в іноземній валюті  3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті"  2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"     
Водночас проведення другого запису по бюджетній установі, яка перераховує кошти  5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"     
Водночас проведення другого запису  9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
4.6  Проведення оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів за рахунок власних надходжень:         
у національній валюті  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"  245 "Єдиний казначейський рахунок"     
в іноземній валюті  3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті"  2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"     
у натуральній формі  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"  4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"     
Водночас проведення
другого запису 
803 "Витрати державного бюджету";
833 "Фінансові витрати державного бюджету";
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету";
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету" 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі";
4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" 
   
Водночас на суму проведеної оплати зменшення:         
поточних бюджетних асигнувань  9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
бюджетних фінансових зобов’язань:         
у разі реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в органах Казначейства  9332 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду";  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
  9333 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду"       
у разі не реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань в органах Казначейства  9151 "Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету";
9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
5. Облік операцій за відкритими асигнуваннями та видатками державного бюджету,
у тому числі із надання кредитів з державного бюджету 
   
5.1  Відображено пропозиції щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету головним розпорядникам по видатках, які не віднесено до захищених, та для надання кредитів  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9021 "Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету"     
9252 "Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету";
9254 "Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"     
5.2  Відображено відкриті асигнування загального фонду державного бюджету головним розпорядникам відповідно до затверджених пропозицій по видатках які не віднесено до захищених, та для надання кредитів які віднесено до захищених  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9011 "Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету"     
9021 "Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку" 
9252 "Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету";
9254 "Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9011 "Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету"   
5.3  Відображено відкриті асигнування спеціального фонду державного бюджету головним розпорядникам  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9011 "Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету" 
9252 "Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
за коштами державного бюджету";
9254 "Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету" 
   
Водночас проведення
другого запису 
3231 "Кошти державного бюджету"  3135 "Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету"   
5.4  Розподілено головним розпорядником бюджетних коштів відкриті асигнування державного бюджету  9011 "Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
Водночас на суму відкритих асигнувань зменшення бюджетних асигнувань та показників розпису  9233 "Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету";
9237 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
9132 "Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету";
9136 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
Водночас проведення
другого запису 
9811 "Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
5.5  Відкрито асигнування державного бюджету розпорядникам нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9012 "Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету"   
Водночас на суму відкритих асигнувань зменшення показників розпису  9233 "Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету";
9237 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
5.6  Відкрито асигнування державного бюджету розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"   
Водночас на суму відкритих асигнувань зменшення показників розпису  9234 "Поточний розпис асигнувань державного бюджету";
9238 "Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
Водночас на суму відкритих асигнувань за спеціальним фондом  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"   
5.7  Відображення відкритих асигнувань на виконання програм відповідно до кошторису розпорядника бюджетних коштів  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"   
9012 "Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
Водночас на суму відкритих асигнувань зменшення бюджетних асигнувань та показників розпису  9132 "Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету";
9136 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету";
9234 "Поточний розпис асигнувань державного бюджету";
9238 "Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
Водночас проведення другого запису  9811 "Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
Водночас на суму відкритих асигнувань за спеціальним фондом  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань"   
5.8  Зарахування коштів на рахунки розпорядників або одержувачів бюджетних коштів для здійснення платежу  4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" (за коштами загального фонду);
3135 "Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету" (за коштами спеціального фонду) 
3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету";
3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету" 
 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9711 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"   
Водночас проведення другого запису  9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
5.9  Проведення оплати рахунків розпорядників або одержувачів бюджетних коштів  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету";
3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету" 
245 "Єдиний казначейський рахунок"   
Водночас проведення
другого запису 
803 "Витрати державного бюджету";
833 "Фінансові витрати державного бюджету";
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету";
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету" 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"   
На суму проведеної оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів зменшення:       
показників бюджетних асигнувань  9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету";
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" (крім одержувачів бюджетних коштів) 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
бюджетних фінансових зобов’язань  9332 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду";
9333 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
5.10  Поновлено залучені кошти із єдиного казначейського рахунку  3231 "Кошти державного бюджету"  4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"   
5.11  Відновлення касових видатків:       
проведених у поточному році  245 "Єдиний казначейський рахунок"  343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету"   
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"  803 "Витрати державного бюджету";
833 "Фінансові витрати державного бюджету";
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету";
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету" 
 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9712 "Рахунок для обліку
коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків" 
 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету";
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету";
9151 "Асигнування на взяття зобов’язань за коштами державного бюджету";
9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань" 
 
у минулих бюджетних періодах  343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету"  3131 "Надходження до державного бюджету"   
  3131 "Надходження до державного бюджету"  4251 "Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства"   
4251 "Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства"  3231 "Кошти державного бюджету"   
5.12  Зарахування коштів на рахунок, відкритий в установі банку для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів  2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою"  245 "Єдиний казначейський рахунок"   
2334 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету"  2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою"   
5.13  Зарахування коштів на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів для здійснення операцій з готівкою  4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" (за коштами загального фонду);
3135 "Рахунок для акумулювання надходжень державного бюджету" (за коштами спеціального фонду) 
343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9711 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"   
Водночас зменшення планових показників за відкритими асигнуваннями  9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
5.14  Перерахування коштів на рахунки Казначейства відкриті в установах банків для виплати готівкових коштів розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів  343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету"  2334 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету"   
Водночас проведення
другого запису 
803 "Витрати державного бюджету";
833 "Фінансові витрати державного бюджету";
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету";
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету" 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"   
На суму проведеної оплати зменшення:       
показників бюджетних асигнувань  9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету";
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
бюджетних фінансових зобов’язань  9332 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду";  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
  9333 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду"     
5.15  Облік операцій в органах Казначейства за окремими видатками державного бюджету розпорядників бюджетних коштів в установах банків:       
перераховано кошти з рахунків, відкритих в органах Казначейства, на рахунки, відкриті в установах банків  3231 "Кошти державного бюджету";
3135 "Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету" 
245 "Єдиний казначейський рахунок"   
2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"  3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9711 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"   
9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
відображення в обліку виконання державного бюджету проведених видатків державного бюджету розпорядників бюджетних коштів  3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті"  2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків"   
803 "Витрати державного бюджету";
833 "Фінансові витрати державного бюджету";
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету";
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету" 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"   
9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
9332 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду";
9333 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
  та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду"     
5.16  Проведення платежу із надання кредитів позичальникам у національній валюті  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету";
3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету" 
245 "Єдиний казначейський рахунок"   
Відображення дебіторської заборгованості на суму наданих кредитів із державного бюджету  2130 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету";
2031 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету" 
4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"   
Водночас проведення
другого запису 
8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів"  2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"   
На суму наданих кредитів із державного бюджету зменшення:       
бюджетних асигнувань  9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету";
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
бюджетних фінансових зобов’язань  9332 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду";
9333 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету
звітного періоду" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
6. Облік операцій із повернення бюджетних кредитів   
6.1  Відображення суми нарахованих відсотків за користування кредитом та штрафних санкцій  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9431 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету";
9434 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету" 
 
6.2  Відображення суми кредиту, повернутого на рахунок державного бюджету  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3133 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету"   
4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"  203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету";
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" 
 
Водночас проведення
другого запису 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"  7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів"   
На суму кредиту, повернутого до державного бюджету, відображення планових показників  9234 "Поточний розпис асигнувань державного бюджету";
9238 "Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету" 
9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
6.3  Сплата до бюджету відсотків за користування кредитом та/або штрафних санкцій (пені)  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3131 "Надходження до державного бюджету"   
9431 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету";
9434 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
Водночас проведення
другого запису 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"  733 "Фінансові доходи державного бюджету"   
6.4  Проведення у регламентованому режимі акумулювання коштів державного бюджету та перерахування (списання) коштів кредиту і відсотків за користування кредитом
та/або штрафних санкцій
в дохід державного бюджету 
3131 "Надходження до державного бюджету";
3133 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету" 
3231 "Кошти державного бюджету"   
6.5  Перерахування коштів органами Казначейства у регламентованому режимі Казначейству  3231 "Кошти державного бюджету"  245 "Єдиний казначейський рахунок"   
9821 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
6.6  Зарахування коштів, що надійшли від Головних управлінь Казначейства, до державного бюджету  3751 "Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства"  3231 "Кошти державного бюджету"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9721 "Рахунок для обліку
коштів державного бюджету, отриманих" 
 
6.7  Списання заборгованості перед державою за бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, наданими на поворотній основі  4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"  203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету";
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" 
 
Водночас проведення
другого запису 
5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"   
6.8  Списання заборгованості за нарахованими відсотками за користування бюджетними кредитами (позиками) та/або фінансовою допомогою, штрафними санкціями  9431 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету";
9434 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
7. Облік операцій із управління єдиним казначейським рахунком   
7.1  Лімітування субрахунків єдиного казначейського рахунку
Головних управлінь Казначейства: 
     
перераховано залишки коштів субрахунків єдиного казначейського рахунку
Головних управлінь Казначейства 
2731 "Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів";
2741 "Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів" 
2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"   
3751 "Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства"  6651 "Зобов’язання за іншими коштами перед органами Казначейства"   
проведено поновлення коштів субрахунків єдиного казначейського рахунку з урахуванням встановленого ліміту  2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку"  2731 "Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів";
2741 "Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів" 
 
6651 "Зобов’язання за іншими коштами перед органами Казначейства"  3751 "Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства"   
7.2  Проведено запозичення коштів єдиного казначейського рахунку  2751 "Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку"  3231 "Кошти державного бюджету"   
7.3  Поновлено кошти, запозичені з єдиного казначейського рахунку  3231 "Кошти державного бюджету"  2751 "Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку"   
8. Облік операцій з державними цінними паперами   
8.1  Проведення емісії цінних паперів  963 "Емітовані цінні папери державного бюджету"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
8.2  Розміщення внутрішніх державних цінних паперів  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  963 "Емітовані цінні папери державного бюджету"   
8.3  На суму премій у разі розміщення (продажу) державних цінних паперів за ціною, вищою за їх номінальну вартість  9536 "Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
8.4  На суму дисконту у разі продажу державних цінних паперів за ціною, нижчою за їх номінальну вартість  9537 "Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
8.5  Надходження до державного бюджету коштів від розміщення цінних паперів:       
у національній валюті  245 "Єдиний казначейський рахунок";
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету" 
3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету"   
в іноземній валюті  2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"  4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"   
4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"  3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій
державного бюджету" 
 
Водночас проведення другого запису  2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"  7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування"   
Відображення зобов’язань державного бюджету на підставі інформації про розміщення цінних паперів  4132 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету"  603 "Довгострокові зобов’язання державного бюджету";
643 "Інші поточні зобов’язання державного бюджету" 
 
На суму надходжень відображення планових показників  9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання";
9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
8.6  На суму премій, отриманих при розміщенні цінних паперів  4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"   
3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"  4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"   
Водночас проведення другого запису  2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"  8331 "Фінансові витрати державного бюджету"   
Водночас проведення другого запису  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9712 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків"   
На суму премій, отриманих при розміщенні цінних паперів, збільшення планових показників  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету";
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" 
 
Водночас проведення другого запису  7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування"  2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"   
8.7  Проведення у регламентованому режимі акумулювання коштів, залучених до державного бюджету  3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету"  3231 "Кошти державного бюджету";
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету" 
 
8.8  Відображення суми нарахованих відсотків (доходу) за цінними паперами держави  9535 "Нараховані відсотки за цінними паперами держави"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
8.9  Відображення операцій з відкриття асигнувань на проведення витрат з обслуговування державного боргу (цінних паперів, кредитів, позик та сум дисконту) здійснюється у порядку, визначеному у главі 5.   
8.10  Відображення коштів в іноземній валюті, перерахованих для здійснення операцій з обслуговування цінних паперів  3231 "Кошти державного бюджету"  4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"   
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"  2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"   
8.11  Зарахування коштів державного бюджету на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів  4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"   
  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9711 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"   
9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
8.12  Відображення здійснення витрат з обслуговування цінних паперів, кредитів, позик в іноземній валюті та сум дисконту  4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9711 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"   
9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"  4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"   
8331 "Фінансові витрати державного бюджету"  2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"   
9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету";
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
8.13  Проведення платежів з обслуговування цінних паперів та сум дисконту при їх погашенні  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету"  245 "Єдиний казначейський рахунок";
4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" 
 
Водночас проведення другого запису  8331 "Фінансові витрати державного бюджету"  2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"   
На суму проведених платежів зменшення:       
бюджетних асигнувань  9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету";
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
бюджетних фінансових зобов’язань  9332 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду";
9333 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
8.14  Відображення суми сплачених відсотків (доходу) за цінними паперами держави  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9535 "Нараховані відсотки за цінними паперами держави"   
8.15  Відображення суми дисконту при погашенні дисконтних державних цінних паперів  9538 "Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
8.16  Відображення суми списаних премій при погашенні державних цінних паперів  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9536 "Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів"   
8.17  Виділення коштів державного бюджету на погашення цінних паперів  3231 "Кошти державного бюджету";
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету" 
3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"   
8.18  Відображення суми погашених цінних паперів:       
внутрішні державні цінні папери:       
у національній валюті  3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"  245 "Єдиний казначейський рахунок";
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету" 
 
в іноземній валюті  3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"  4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"   
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"  2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"   
облігації зовнішньої державної позики  3231 "Кошти державного бюджету";
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету" 
3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"   
3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"  4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"   
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"  2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"   
На проведену суму зменшення короткострокових зобов’язань державного бюджету  6432 "Короткострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету";
6433 "Короткострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету" 
4132 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету"   
На проведену суму зменшення довгострокових зобов’язань державного бюджету  6031 "Внутрішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету";
6032 "Зовнішні зобов’язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету";
6434 "Середньострокові внутрішні зобов’язання 
6130 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету";
6131 "Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету" 
 
  за цінними паперами державного бюджету";
6435 "Середньострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету" 
   
6035 "Інші довгострокові внутрішні зобов’язання державного бюджету";
6036 "Інші довгострокові зовнішні зобов’язання державного бюджету" 
6134 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету";
6135 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету" 
 
6130 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету";
6131 "Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету";
6134 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету";
6135 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету" 
4132 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету"   
Водночас проведення другого запису  8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування"  2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"   
Водночас зменшення планових показників  9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання";
9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
8.19  Відображення суми курсової різниці  4132 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету"  603 "Довгострокові зобов’язання державного бюджету";
643 "Інші поточні зобов’язання державного бюджету" 
 
5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"   
або  603 "Довгострокові зобов’язання державного бюджету";
643 "Інші поточні зобов’язання державного бюджету" 
4132 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету"   
4651 "Технічний рахунок"  5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"   
8.20  Виділення коштів державного бюджету на придбання цінних паперів  3231 "Кошти державного бюджету";
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету" 
3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"   
8.21  Перерахування коштів державного бюджету на придбання цінних паперів:       
у національній валюті  3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"  245 "Єдиний казначейський рахунок";
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету" 
 
в іноземній валюті  3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій
державного бюджету" 
4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"   
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"  2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"   
2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"  4132 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету"   
Водночас проведення другого запису  2531 "Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету";
2631 "Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету";
2532 "Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій";
2634 "Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету";
2533 "Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету" 
4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"   
Водночас проведення другого запису  8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування"  2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"   
Водночас зменшення планових показників  9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання";
9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
8.22  Надходження коштів до державного бюджету від пред’явлення цінних паперів  245 "Єдиний казначейський рахунок";
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету" 
3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету"   
Водночас проведення
другого запису 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"  7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування"   
Водночас проведення
другого запису 
4132 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"  253 "Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету";
263 "Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету" 
 
Водночас зменшення
планових показників 
9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання";
9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
8.23  Проведення у регламентованому режимі акумулювання коштів, що надійшли до державного бюджету від пред’явлення цінних паперів  3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету"  3231 "Кошти державного бюджету";
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету" 
 
8.24  Відображення операцій з фінансовими казначейськими векселями:       
видано фінансові казначейські векселі  9651 "Фінансові казначейські векселі"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
сплачено фінансові казначейські векселі  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9651 "Фінансові казначейські векселі"   
8.25  Відображення операцій із державними деривативами:       
розміщено державні деривативи  9661 "Державні деривативи"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
погашено державні деривативи  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9661 "Державні деривативи"   
9. Облік операцій з відображення заборгованості боржників перед державою за позиками,
наданими за рахунок кредитів, залучених державою або під державні гарантії 
 
9.1  Відображення боргових зобов’язань суб’єктів господарювання щодо отриманих та непогашених кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями:       
у національній валюті  9531 "Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
в іноземній валюті  9532 "Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9433 "Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою"   
9.2  Відображення коштів державного бюджету в іноземній валюті, перерахованих на виконання гарантійних зобов’язань  3231 "Кошти державного бюджету"  4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"   
держави за результатами вступу в силу державних гарантій за позичальників  4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"  2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"   
9.3  Відображення в бухгалтерському обліку операцій за гарантіями, наданими державою позичальникам  4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"  3433 "Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9711 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"   
9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
Водночас проведення
другого запису 
3433 "Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету"  4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"   
Водночас проведення
другого запису 
8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів"  2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"   
На суму наданих гарантій відображення дебіторської заборгованості  2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою";
2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" 
4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"   
Водночас зменшення планових показників  9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету";
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
у разі здійснення витрат, пов’язаних із закупівлею іноземної валюти  3231 "Кошти державного бюджету"  2451 "Єдиний казначейський рахунок"   
9.4  Відображення коштів, що надійшли в рахунок оплати наданих гарантій за іноземними кредитами, повернення кредитів, залучених під державні гарантії, відсотків за користування іноземними кредитами та штрафних санкцій (пені) за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету"   
4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу"  4534 "Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу"   
9.5  Проведення розподілу коштів, що надійшли:       
в рахунок оплати наданих гарантій за іноземними  3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені  3131 "Надходження до державного бюджету"   
кредитами, відповідно до призначення  до надходжень державного бюджету"     
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"  7532 "Неподаткові надходження"   
9433 "Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
від позичальників кредитів, отриманих під державні гарантії, на відшкодування коштів, витрачених державою на виконання гарантійних зобов’язань  3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету"  3133 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету"   
4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"  203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету";
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" 
 
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"  7631 "Надходження до державного бюджету від повернення
бюджетних кредитів" 
 
9234 "Поточний розпис асигнувань державного бюджету";
9238 "Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
у рахунок сплати відсотків, штрафних санкцій (пені), за користування іноземними кредитами  3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету"  3131 "Надходження до державного бюджету"   
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"  7532 "Неподаткові надходження"   
9432 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою
та під державні гарантії";
9435 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
9.6  Відображення коштів, перерахованих на виконання гарантійних зобов’язань за позичальників, за результатами вступу
в силу державних гарантій 
     
у національній валюті  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9531 "Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями"   
в іноземній валюті  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9532 "Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями"   
9.7  Нарахування відсотків та штрафних санкцій за кредитами, залученими державою та під державні гарантії  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9432 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії";
9435 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії" 
 
9.8  Відображення заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання:       
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації  2136 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками"  2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою";
2135 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" 
 
простроченої  2135 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою"  2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою"   
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу  2137 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою"  2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою";
2135 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою";
2136 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 
 
9.9  Відображення заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими під гарантійні зобов’язання:       
позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію  2037 "Дебіторська заборгованість  2035 "Дебіторська заборгованість   
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації  за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами -позичальниками"  за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою";
2036 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" 
 
простроченої  2036 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою"  2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою"   
яку визнано безнадійною до стягнення та іншу  2038 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою"  2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою";
2036 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою";
2037 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" 
 
9.10  Відображення суми курсової різниці:       
за кредитами, що надавались під гарантійні зобов’язання, та розрахунками за операціями з кредитами державного бюджету  203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету";
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" 
4132 "Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету"   
4651 "Технічний рахунок"  5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"   
або  4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"  203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету";
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" 
 
5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"   
за нарахованими
відсотками за кредитами, залученими державою та під державні гарантії 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9432 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії"   
або  9432 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
за нарахованою платою за надання гарантій за іноземними кредитами  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9433 "Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою"   
або  9433 "Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
за гарантіями, що надані державою позичальникам іноземних кредитів  9532 "Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями"  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"   
або  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  9532 "Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями"   
9.11  Списання заборгованості суб’єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії  4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету"  203 "Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету";
213 "Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" 
 
5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"  4651 "Технічний рахунок"   
9.12  Списання заборгованості суб’єктів господарювання перед державою за нарахованими відсотками, штрафними санкціями, нарахованою платою за надані державні гарантії  9432 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії";
9433 "Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик) залучених державою";
9435 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
10. Облік операцій з розміщення на депозит коштів державного бюджету   
10.1  Розміщення коштів державного бюджету на депозит  3231 "Кошти державного бюджету"  3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"   
10.2  Перераховано кошти державного бюджету в банк  3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету"  245 "Єдиний казначейський рахунок";
2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків" 
 
2335 "Депозити державного бюджету"  4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"   
8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування"  2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"   
  9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання";
9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
10.3  Повернуто кошти державного бюджету  245 "Єдиний казначейський рахунок";
2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків" 
3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету"   
4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету"  2335 "Депозити державного бюджету"   
2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі"  7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування"   
9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання";
9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
10.4  Проведено у регламентованому режимі акумулювання коштів державного бюджету  3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету"  3231 "Кошти державного бюджету"   
11. Облік операцій з іноземною валютою   
11.1  Продаж іноземної валюти:       
на суму коштів у іноземній валюті, перерахованих Казначейством на рахунок в установах банків для продажу  3231 "Кошти державного бюджету"  4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"   
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"  2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"   
2351 "Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів"  3231 "Кошти державного бюджету"   
на суму зарахованих на рахунок Казначейства коштів у національній валюті від продажу іноземної валюти  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3231 "Кошти державного бюджету"   
на суму дебіторської заборгованості, яка виникла за операціями з продажу іноземної валюти  3231 "Кошти державного бюджету"  2159 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками"   
11.2  Облік операцій із закупівлі Казначейством іноземної валюти для розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів       
надходження коштів від розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів для купівлі іноземної валюти  245 "Єдиний казначейський рахунок"  3752 "Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти"   
перерахування коштів Казначейством на рахунок установи банку для купівлі іноземної валюти  3752 "Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти"  245 "Єдиний казначейський рахунок"   
повернення розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів залишку невикористаної національної валюти, що утворився після здійснення операцій з придбання іноземної валюти  3752 "Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти"  245 "Єдиний казначейський рахунок"   
зарахування купленої іноземної валюти на рахунок Казначейства, відкритий в установі банку  2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"  4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"   
4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"  3752 "Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти"   
перерахування коштів в іноземній валюті на рахунки розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, відкриті в установі банку  3752 "Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти"  4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)"   
4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету"  2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків"   
12. Облік операцій з річного закриття рахунків   
12.1  Списання залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету:       
що утворились за рахунок повернення коштів, проведених як касові видатки у минулих бюджетних періодах  3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету";
3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету" 
3131 "Надходження до державного бюджету"   
які утворились за рахунок відновлення касових видатків, здійснених відповідно до відкритих асигнувань поточного року  343 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету"  4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету"   
9711 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9013 "Відкриті асигнування державного бюджету"   
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету";
9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" 
 
12.2  Проведення операцій із закриття рахунків в органах Казначейства:       
на суму доходів державного бюджету  713 "Доходи державного бюджету від надання послуг";
723 "Доходи державного бюджету від продажу";
733 "Фінансові доходи державного бюджету";
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету";
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету" 
4651 "Технічний рахунок"   
на суму видатків державного бюджету  4651 "Технічний рахунок"  803 "Витрати державного бюджету";
833 "Фінансові витрати державного бюджету";
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету";
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету" 
 
на суму кредитів, що надавались із державного бюджету  4651 "Технічний рахунок"  8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів"   
на суму повернутих кредитів, що надавались із державного бюджету  7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів"  4651 "Технічний рахунок"   
на суму коштів державного бюджету, отриманих  971 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
на суму коштів державного бюджету, переданих  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  982 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих";
9841 "Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам" 
 
на суму планових показників  913 "Бюджетні асигнування державного бюджету";
923 "Показники розпису асигнувань державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
на суму залишків на рахунках для відкриття асигнувань  9012 "Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету";
9013 "Відкриті асигнування державного бюджету" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
на суму доходів, що підлягають розподілу  453 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу"  4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу"   
12.3  Проведення операцій із закриття рахунків в Казначействі:       
на суму доходів державного бюджету:       
за інформацією, отриманою від органів Казначейства  4651 "Технічний рахунок"  713 "Доходи державного бюджету від надання послуг";
723 "Доходи державного бюджету від продажу";
733 "Фінансові доходи державного бюджету";
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету";
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету" 
 
віднесених на результат  713 "Доходи державного бюджету від надання послуг";
723 "Доходи державного бюджету від продажу";
733 "Фінансові доходи державного бюджету";
743 "Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету";
753 "Доходи за необмінними операціями державного бюджету" 
5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"   
на суму видатків державного бюджету:       
за інформацією, отриманою від органів Казначейства  803 "Витрати державного бюджету";
833 "Фінансові витрати державного бюджету";
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету";
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету" 
4651 "Технічний рахунок"   
віднесених на результат  5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"  803 "Витрати державного бюджету";
833 "Фінансові витрати державного бюджету";
843 "Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету";
853 "Витрати за необмінними операціями державного бюджету" 
 
на суму кредитів, що надавались із державного бюджету:       
за інформацією, отриманою від органів Казначейства  8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів"  4651 "Технічний рахунок"   
віднесених на результат  5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"  8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів"   
на суму повернутих кредитів, що надавались із державного бюджету       
за інформацією, отриманою від органів Казначейства  4651 "Технічний рахунок"  8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів"   
віднесених на результат  7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів"  5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"   
на суму коштів державного бюджету, отриманих  972 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
на суму коштів державного бюджету, переданих  9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку"  982 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих"   
на суму планових показників  913 "Бюджетні асигнування державного бюджету";
921 "Показники розпису фінансування державного бюджету";
922 "Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету";
923 "Показники розпису асигнувань державного бюджету";
924 "Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету";
925 "Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників" 
9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
на суму залишків на рахунках для відкриття асигнувань  901 "Відкриті асигнування"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
на суму невиконаних пропозицій про виділення асигнувань  902 "Пропозиції про відкриття асигнувань"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
на суму доходів, що підлягають розподілу  453 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу"  4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу"   
на суму умовних доходів  763 "Умовні доходи державного бюджету"  4651 "Технічний рахунок"   
на суму умовних витрат  4651 "Технічний рахунок"  863 "Умовні витрати державного бюджету"   
12.4  Закриття рахунків за зобов’язаннями розпорядників бюджетних коштів:       
на суму зареєстрованих та непогашених бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів  9331 "Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
на суму зареєстрованих та непогашених у кінці бюджетного періоду  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"  9334 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних   
бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів    коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів"   
9332 "Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду"  9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку"   
12.5  Списання суми фінансового результату виконання державного бюджету звітного періоду на накопичений фінансовий результат  5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду"  5532 "Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету"   

Державна казначейська служба України за потреби може застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій про виконання державного бюджету, що не передбачена Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.

(Типова кореспонденція в редакції Наказу Міністерства фінансів N 496 від 10.05.2018)

Директор Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк