Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.11.2014 N 349

(Наказ втратив чинність з 01.01.2018 р. на підставі Наказу
Державної служби статистики України
N 188 від 21.07.20
17)

Про затвердження форм державних статистичних
спостережень N 7-торг (річна) "Звіт про наявність
торгової мережі" та N 1-торг (нафтопродукти) (місячна)
"Про продаж світлих нафтопродуктів і газу"

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної служби статистики
N 331 від 16.11.20
15
N 351 від 11.12.20
15)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики внутрішньої торгівлі й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики внутрішньої торгівлі, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи:

1.1. Зі звіту за 2014 рік - N 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі".

Форма N 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Форма N 7-торг (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

(Наказ втратив чинність у частині затвердження форми N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу" на підставі Наказу Державної служби статистики N 351 від 11.12.2015)

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. N 7-торг - на юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі.

2.2. N 1-торг (нафтопродукти) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через автозаправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. З 01 січня 2015 року - форму N 7-торг, затверджену наказом Державної служби статистики України від 02 грудня 2013 року N 366 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень N 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства" та N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу".

5.2. З 01 лютого 2015 року - наказ Державної служби статистики України від 02 грудня 2013 року N 366 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень N 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства" та N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови І.М. Жук