Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.12.2015 N 351

(Наказ втратив чинність з 01.02.2019 р. на підставі Наказу
Державної служби статистики України
N 154 від 16.07.20
18)

Про затвердження форми державного статистичного
спостереження N 1-торг (нафтопродукти) (місячна)
"Про продаж світлих нафтопродуктів і газу"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики внутрішньої торгівлі й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу", що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за січень 2016 року.

Форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) (фізичні особи-підприємці) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за місяць".

Форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) (юридичні особи) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за місяць".

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через автозаправні станції.

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А. О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 лютого 2016 року наказ Державної служби статистики України від 19 листопада 2014 року N 349 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень N 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі" та N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу" у частині форми N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови І. М. Жук