Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 вересня 2005 р. N 865
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1097 від 01.12.20
10 )

Про оплату праці та щомісячне грошове утримання суддів

( Установити, що для вищих посадових осіб України,
окремих керівних працівників органів державної влади
і органів місцевого самоврядування та суддів, розміри
посадових окладів яких визначаються залежно від кількості
розмірів мінімальної заробітної плати згідно з цією
постановою та іншими нормативно-правовими актами, розміри
посадових окладів встановлюються виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати 332 гривні і в подальшому при
підвищенні мінімальної заробітної плати перерахунок не
провадиться згідно з Постановою КМ
N 1243 від 21.12.2005
)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1310 від 31.12.20
05
N 248 від 03.03.20
06)

( Додатково див. Постанову Печерського районного
суду м. Києва
від 19.03.2007 )

( Додатково див. Постанову Вищого адміністративного суду
від 16.05.2007 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 19 від 16.01.20
08 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівників та суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Апеляційного суду України, апеляційних та місцевих судів згідно з додатками 1-6, а також розміри надбавок до посадових окладів суддів за кваліфікаційні класи згідно з додатком 7. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 від 16.01.2008 )

2. Преміювання посадових осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, крім суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, здійснюється згідно з рішенням президії або органу суддівського самоврядування відповідного суду за результатами роботи, а також до державних і професійних свят, ювілейних дат у межах коштів, передбачених для преміювання в кошторисі відповідного суду, та економії коштів на оплату праці.

Преміювання суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів здійснюється згідно з рішенням відповідно Конституційного Суду України, президії Верховного Суду України, президії або органу суддівського самоврядування вищого спеціалізованого суду за результатами роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас, а також до державних і професійних свят, ювілейних дат у межах коштів, передбачених для преміювання в кошторисі суду, та економії коштів на оплату праці. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

2-1. Посадовим особам, зазначеним у додатку 1 до цієї постанови, не виплачується надбавка за напруженість та складність роботи та не надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 1996 р. N 1350 - із доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 496 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16, ст. 1113).

Посадовим особам, зазначеним у додатках 2 та 3 до цієї постанови, виплачується надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавок за кваліфікаційний клас та вислугу років.

Посадовим особам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови: ( Абзац третій пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

1) установлюються: ( Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

надбавка за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас; ( Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу; ( Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України" у розмірі 15 відсотків посадового окладу; ( Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

2) у разі надання відпустки виплачується додатковий посадовий оклад відповідно до частини п'ятої статті 44 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), а також надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх середньомісячної заробітної плати. ( Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 для визначення умов оплати праці осіб, зазначених у цій постанові, не застосовується. ( Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 ) ( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1310 від 31.12.2005 )

2-2. Суддям щомісяця виплачується надбавка за вислугу років у відсотках від посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас в таких розмірах: при стажі роботи понад три роки - 10 відсотків, понад п'ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків. ( Постанову доповнено пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ N 19 від 16.01.2008 )

3. У разі зменшення розміру заробітної плати окремих працівників у зв'язку з набранням чинності цієї постанови відповідним працівникам здійснюється виплата різниці між діючим на момент прийняття постанови та новим розміром заробітної плати.

3-1. Судді, які мають право на відставку та продовжують працювати на посаді судді, одержують заробітну плату та щомісячне грошове утримання у розмірі 100 відсотків, судді Конституційного Суду України - 50 відсотків, судді Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів - 30 відсотків передбаченого законом щомісячного довічного грошового утримання, належного їм у разі виходу у відставку. ( Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 19 від 16.01.2008 )

3-2. Судді Конституційного Суду України, який вийшов у відставку, виплачується вихідна допомога в порядку і розмірі, встановлених законодавством, але не менше його річного заробітку. ( Постанову доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ N 19 від 16.01.2008 )

3-3. Посадовим особам, умови оплати праці яких визначено згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 513 "Про оплату праці Голови та заступників Голови Конституційного Суду України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1548; 2006 р., N 1-2, ст. 31), N 514 "Про оплату праці Голови, першого заступника Голови та заступників Голови Верховного Суду України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1549, N 43, ст. 2713; 2006 р., N 1-2, ст. 31) і N 516 "Про оплату праці голів, перших заступників голів та заступників голів вищих спеціалізованих судів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1551, N 1-2, ст. 31), встановлення надбавок за вислугу років і кваліфікаційні класи, виплата щомісячного грошового утримання, вихідної допомоги Голові та заступникам Голови Конституційного Суду України, які виходять у відставку, здійснюється на засадах, передбачених цією постановою. ( Постанову доповнено пунктом 3-3 згідно з Постановою КМ N 19 від 16.01.2008 )

4. Визнати такими, що втратили чинність, відповідні додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 у частині розмірів посадових окладів керівників та суддів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, та норми щодо їх преміювання. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310 від 31.12.2005 )

4-1. Установити, що розміри посадових окладів, передбачених цією постановою, встановлюються виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 332 гривні і в подальшому при підвищенні мінімальної заробітної плати їх перерахунок не провадиться. ( Постанову доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 1310 від 31.12.2005 )

5. Ця постанова набирає чинності з дня втрати чинності статті 1 Указу Президента України від 10 липня 1995 року N 584, Указів Президента України від 19 вересня 1996 року N 856, від 5 березня 2002 року N 220, від 25 листопада 2002 року N 1061, статей 3 та 4 Указу Президента України від 11 грудня 2002 року N 1150, абзацу першого статті 1 Указу Президента України від 23 лютого 2002 року N 173 у частині встановлення надбавки суддям військових місцевих та військових апеляційних судів. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1310 від 31.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 від 16.01.2008 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

               СХЕМА
посадових окладів суддів Конституційного Суду України

------------------------------------------------------------------
| Посада |Кількість розмірів|
| | мінімальної |
| | заробітної плати |
|---------------------------------------------+------------------|
|Секретар Колегії суддів Конституційного Суду | 12,5 |
|України | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Суддя Конституційного Суду України | 12 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

               СХЕМА
посадових окладів суддів Верховного Суду України

------------------------------------------------------------------
| Посада |Кількість розмірів|
| | мінімальної |
| | заробітної плати |
|---------------------------------------------+------------------|
|Голова судової палати | 12,5 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заступник голови судової палати, голова | 12,2 |
|Військової судової колегії, секретар Пленуму | |
|Верховного Суду | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Суддя Верховного Суду | 12 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

               СХЕМА
посадових окладів суддів вищих спеціалізованих
судів, Апеляційного суду України

------------------------------------------------------------------
| Посада |Кількість розмірів|
| | мінімальної |
| | заробітної плати |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заступник голови судової палати, секретар | 11,5 |
|Пленуму вищого спеціалізованого суду | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Суддя | 11 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

               СХЕМА
посадових окладів керівників та
суддів апеляційних судів

----------------------------------------------------------------------------
| Посада | Кількість розмірів мінімальної |
| | заробітної плати |
| |------------------------------------------------|
| |апеляцій-|Автономна | за групами областей |
| |ні спеці-|Республіка|---------------------------|
| |алізовані|Крим | поза | | 2, |
| |суди | |групою,| 1 |м. Севастополь|
| | | |м. Київ| | |
|-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------|
|Голова суду | 11,5 | 11,5 | 11,5 |11 | 10,5 |
|-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------|
|Перший заступник голови | 11 | 11 | 11 |10,5| 10 |
|суду | | | | | |
|-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------|
|Заступник голови суду - | 10,7 | 10,5 | 10,5 |10 | 9,5 |
|голова судової палати | | | | | |
|-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------|
|Заступник голови судової | 10,5 | 10 | 10 | 9,5| 9 |
|палати | | | | | |
|-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------|
|Суддя | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9 | 8,5 |
----------------------------------------------------------------------------

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310 від 31.12.2005 )

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

               СХЕМА
посадових окладів керівників та судців
місцевих спеціалізованих судів Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя

------------------------------------------------------------------
| Посада | Кількість розмірів мінімальної |
| | заробітної плати |
| |--------------------------------------|
| |Автономна |за групами областей |
| |Республіка|---------------------------|
| | Крим | поза | | 2, |
| | |групою,| 1 |м. Севастополь|
| | |м. Київ| | |
|-------------------------+----------+-------+----+--------------|
|Голова суду | 11 | 11 |10,5| 10 |
|-------------------------+----------+-------+----+--------------|
|Заступник голови суду | 10 | 10 | 9,5| 9 |
|-------------------------+----------+-------+----+--------------|
|Суддя | 9 | 9 | 8,5| 8 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

               СХЕМА
посадових окладів керівників та суддів
місцевих загальних судів

------------------------------------------------------------------
| Посада |Кількість розмірів мінімальної заробітної плати |
| |--------------------------------------------------|
| | міські суди за | районні суди |
| | групами міст | |
| |-----------------+--------------------------------|
| | | | |м. Києва|м. Севастополя,| інших |
| | | | | | обласних |районів|
| | 1 | 2 | 3 | | центрів та | |
| | | | | | інших міст з | |
| | | | | | районним | |
| | | | | | поділом | |
|-------------+-----+-----+-----+--------+---------------+-------|
|Голова суду | 9,5 | 9 | 8,5 | 9,5 | 9 | 8,5 |
|-------------+-----+-----+-----+--------+---------------+-------|
|Заступник | 9 | 8,5 | 8 | 9 | 8,5 | 8 |
|голови суду | | | | | | |
|-------------+-----+-----+-----+--------+---------------+-------|
|Суддя | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2008 р. N 19)

               РОЗМІР
надбавки до посадового окладу судді
за кваліфікаційний клас

------------------------------------------------------------------
| Кваліфікаційний клас | Розмір надбавки, |
| | гривень |
|------------------------------------+---------------------------|
|Суддя вищого кваліфікаційного класу | 400 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Суддя 1 кваліфікаційного класу | 375 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Суддя 2 кваліфікаційного класу | 350 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Суддя 3 кваліфікаційного класу | 325 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Суддя 4 кваліфікаційного класу | 300 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Суддя 5 кваліфікаційного класу | 275". |
------------------------------------------------------------------

( Постанову доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ N 19 від 16.01.2008 )