Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 вересня 2005 р. N 865
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1097 від 01.12.20
10 )

Про оплату праці суддів

( Установити, що для вищих посадових осіб України,
окремих керівних працівників органів державної влади
і органів місцевого самоврядування та суддів, розміри
посадових окладів яких визначаються залежно від кількості
розмірів мінімальної заробітної плати згідно з цією
постановою та іншими нормативно-правовими актами, розміри
посадових окладів встановлюються виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати 332 гривні і в подальшому при
підвищенні мінімальної заробітної плати перерахунок не
провадиться згідно з Постановою КМ
N 1243 від 21.12.2005
)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1310 від 31.12.20
05
N 248 від 03.03.2006
)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівників та суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Апеляційного суду України, апеляційних та місцевих судів згідно з додатками 1-6.

2. Преміювання посадових осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, крім суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, здійснюється згідно з рішенням президії або органу суддівського самоврядування відповідного суду за результатами роботи, а також до державних і професійних свят, ювілейних дат у межах коштів, передбачених для преміювання в кошторисі відповідного суду, та економії коштів на оплату праці.

Преміювання суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів здійснюється згідно з рішенням відповідно Конституційного Суду України, президії Верховного Суду України, президії або органу суддівського самоврядування вищого спеціалізованого суду за результатами роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас, а також до державних і професійних свят, ювілейних дат у межах коштів, передбачених для преміювання в кошторисі суду, та економії коштів на оплату праці. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

2-1. Посадовим особам, зазначеним у додатку 1 до цієї постанови, не виплачується надбавка за напруженість та складність роботи та не надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 1996 р. N 1350 - із доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 496 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16, ст. 1113).

Посадовим особам, зазначеним у додатках 2 та 3 до цієї постанови, виплачується надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавок за кваліфікаційний клас та вислугу років.

Посадовим особам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови: ( Абзац третій пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

1) установлюються: ( Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

надбавка за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас; ( Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу; ( Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

надбавка за почесне звання "Заслужений юрист України" у розмірі 15 відсотків посадового окладу; ( Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

2) у разі надання відпустки виплачується додатковий посадовий оклад відповідно до частини п'ятої статті 44 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), а також надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх середньомісячної заробітної плати. ( Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 )

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 для визначення умов оплати праці осіб, зазначених у цій постанові, не застосовується. ( Абзац пункту 2-1 в редакції Постанови КМ N 248 від 03.03.2006 ) ( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1310 від 31.12.2005 )

3. У разі зменшення розміру заробітної плати окремих працівників у зв'язку з набранням чинності цієї постанови відповідним працівникам здійснюється виплата різниці між діючим на момент прийняття постанови та новим розміром заробітної плати.

4. Визнати такими, що втратили чинність, відповідні додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 у частині розмірів посадових окладів керівників та суддів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, та норми щодо їх преміювання. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310 від 31.12.2005 )

4-1. Установити, що розміри посадових окладів, передбачених цією постановою, встановлюються виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 332 гривні і в подальшому при підвищенні мінімальної заробітної плати їх перерахунок не провадиться. ( Постанову доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 1310 від 31.12.2005 )

5. Ця постанова набирає чинності з дня втрати чинності Указів Президента України від 10 липня 1995 року N 584, від 19 вересня 1996 року N 856, від 5 березня 2002 року N 220, від 25 листопада 2002 року N 1061, статей 3 та 4 Указу Президента України від 11 грудня 2002 року N 1150, абзацу першого статті 1 Указу Президента України від 23 лютого 2002 року N 173 у частині встановлення надбавки суддям військових місцевих та військових апеляційних судів. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1310 від 31.12.2005 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

Схема
посадових окладів суддів
Конституційного Суду України

------------------------------------------------------------------
| Посада |Кількість розмірів|
| | мінімальної |
| | заробітної плати |
|---------------------------------------------+------------------|
|Секретар Колегії суддів Конституційного Суду | 12,5 |
|України | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Суддя Конституційного Суду України | 12 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

Схема
посадових окладів суддів
Верховного Суду України

------------------------------------------------------------------
| Посада |Кількість розмірів|
| | мінімальної |
| | заробітної плати |
|---------------------------------------------+------------------|
|Голова судової палати | 12,5 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заступник голови судової палати, голова | 12,2 |
|Військової судової колегії, секретар Пленуму | |
|Верховного Суду | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Суддя Верховного Суду | 12 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

Схема
посадових окладів суддів вищих спеціалізованих
судів, Апеляційного суду України

------------------------------------------------------------------
| Посада |Кількість розмірів|
| | мінімальної |
| | заробітної плати |
|---------------------------------------------+------------------|
|Заступник голови судової палати, секретар | 11,5 |
|Пленуму вищого спеціалізованого суду | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Суддя | 11 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

Схема
посадових окладів керівників та
суддів апеляційних судів

----------------------------------------------------------------------------
| Посада | Кількість розмірів мінімальної |
| | заробітної плати |
| |------------------------------------------------|
| |апеляцій-|Автономна | за групами областей |
| |ні спеці-|Республіка|---------------------------|
| |алізовані|Крим | поза | | 2, |
| |суди | |групою,| 1 |м. Севастополь|
| | | |м. Київ| | |
|-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------|
|Голова суду | 11,5 | 11,5 | 11,5 |11 | 10,5 |
|-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------|
|Перший заступник голови | 11 | 11 | 11 |10,5| 10 |
|суду | | | | | |
|-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------|
|Заступник голови суду - | 10,7 | 10,5 | 10,5 |10 | 9,5 |
|голова судової палати | | | | | |
|-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------|
|Заступник голови судової | 10,5 | 10 | 10 | 9,5| 9 |
|палати | | | | | |
|-------------------------+---------+----------+-------+----+--------------|
|Суддя | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9 | 8,5 |
----------------------------------------------------------------------------

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310 від 31.12.2005 )

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

Схема
посадових окладів керівників та судців
місцевих спеціалізованих судів Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя

------------------------------------------------------------------
| Посада | Кількість розмірів мінімальної |
| | заробітної плати |
| |--------------------------------------|
| |Автономна |за групами областей |
| |Республіка|---------------------------|
| | Крим | поза | | 2, |
| | |групою,| 1 |м. Севастополь|
| | |м. Київ| | |
|-------------------------+----------+-------+----+--------------|
|Голова суду | 11 | 11 |10,5| 10 |
|-------------------------+----------+-------+----+--------------|
|Заступник голови суду | 10 | 10 | 9,5| 9 |
|-------------------------+----------+-------+----+--------------|
|Суддя | 9 | 9 | 8,5| 8 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

Схема
посадових окладів керівників та суддів
місцевих загальних судів

------------------------------------------------------------------
| Посада |Кількість розмірів мінімальної заробітної плати |
| |--------------------------------------------------|
| | міські суди за | районні суди |
| | групами міст | |
| |-----------------+--------------------------------|
| | | | |м. Києва|м. Севастополя,| інших |
| | | | | | обласних |районів|
| | 1 | 2 | 3 | | центрів та | |
| | | | | | інших міст з | |
| | | | | | районним | |
| | | | | | поділом | |
|-------------+-----+-----+-----+--------+---------------+-------|
|Голова суду | 9,5 | 9 | 8,5 | 9,5 | 9 | 8,5 |
|-------------+-----+-----+-----+--------+---------------+-------|
|Заступник | 9 | 8,5 | 8 | 9 | 8,5 | 8 |
|голови суду | | | | | | |
|-------------+-----+-----+-----+--------+---------------+-------|
|Суддя | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 |
------------------------------------------------------------------