Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 січня 2008 р. N 19
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1097 від 01.12.20
10 )

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р. N 865 "Про оплату праці суддів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 36, ст. 2195; 2006 р., N 1-2, ст. 32, N 10, ст. 619) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня втрати чинності статті 1 Указу Президента України від 10 липня 1995 р. N 584, Указів Президента України від 21 серпня 1999 р. N 1048, від 25 листопада 2002 р. N 1061, статті 4 Указу Президента України від 11 грудня 2002 р. N 1150, Указів Президента України від 17 грудня 2003 р. N 1446, від 3 березня 2006 р. N 188 і від 13 листопада 2006 р. N 956.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2008 р. N 19

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

1. Назву постанови викласти у такій редакції:

"Про оплату праці та щомісячне грошове утримання суддів".

2. Доповнити пункт 1 після цифр "1-6" словами і цифрою ", а також розміри надбавок до посадових окладів суддів за кваліфікаційні класи згідно з додатком 7".

3. Доповнити постанову :

1) пунктами 2-2, 3-1, 3-2 і 3-3 такого змісту:

"2-2. Суддям щомісяця виплачується надбавка за вислугу років у відсотках від посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас в таких розмірах: при стажі роботи понад три роки - 10 відсотків, понад п'ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.";

"3-1. Судді, які мають право на відставку та продовжують працювати на посаді судді, одержують заробітну плату та щомісячне грошове утримання у розмірі 100 відсотків, судді Конституційного Суду України - 50 відсотків, судді Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів - 30 відсотків передбаченого законом щомісячного довічного грошового утримання, належного їм у разі виходу у відставку.

3-2. Судді Конституційного Суду України, який вийшов у відставку, виплачується вихідна допомога в порядку і розмірі, встановлених законодавством, але не менше його річного заробітку.

3-3. Посадовим особам, умови оплати праці яких визначено згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 513 "Про оплату праці Голови та заступників Голови Конституційного Суду України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1548; 2006 р., N 1-2, ст. 31), N 514 "Про оплату праці Голови, першого заступника Голови та заступників Голови Верховного Суду України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1549, N 43, ст. 2713; 2006 р., N 1-2, ст. 31) і N 516 "Про оплату праці голів, перших заступників голів та заступників голів вищих спеціалізованих судів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1551, N 1-2, ст. 31), встановлення надбавок за вислугу років і кваліфікаційні класи, виплата щомісячного грошового утримання, вихідної допомоги Голові та заступникам Голови Конституційного Суду України, які виходять у відставку, здійснюється на засадах, передбачених цією постановою.";

2) додатком 7 такого змісту:

"Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2005 р. N 865

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2008 р. N 19)

               РОЗМІР
надбавки до посадового окладу судді
за кваліфікаційний клас

------------------------------------------------------------------
| Кваліфікаційний клас | Розмір надбавки, |
| | гривень |
|------------------------------------+---------------------------|
|Суддя вищого кваліфікаційного класу | 400 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Суддя 1 кваліфікаційного класу | 375 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Суддя 2 кваліфікаційного класу | 350 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Суддя 3 кваліфікаційного класу | 325 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Суддя 4 кваліфікаційного класу | 300 |
|------------------------------------+---------------------------|
|Суддя 5 кваліфікаційного класу | 275". |
------------------------------------------------------------------

4. У пункті 5 слова і цифри "Указів Президента України від 10 липня 1995 року N 584" замінити словами і цифрами "статті 1 Указу Президента України від 10 липня 1995 року N 584, Указів Президента України".