Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 грудня 1999 р. N 2288
Київ

(Постанова втратила чинність стосовно працівників, розміри
посадових окладів яких затверджені Постановою КМ
N 292 від 06.04.20
16,
на підставі Постанови КМ
N 521 від 23.08.20
16)

(Постанова втратила чинність стосовно працівників,
розміри посадових окладів яких затверджені Постановою КМ
N 304 від 20 квітня 2016
р.,
на підставі Постанови КМ
N 304 від 20.04.2016)

(Постанова втратила чинність стосовно працівників, схеми
посадових окладів яких затверджені Постановою КМ
N 268 від 09.03.20
06
на підставі Постанови КМ
N 268 від 09.03.2006)

Про впорядкування умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2334 від 20.12.
99
N 2338 від 21.12.
99
N 2358 від 22.12.
99
N 220 від 07.02.20
00
N 225 від 07.02.20
00
з Розпорядженням КМ
N 76-р від 08.02.20
00 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ
N 472 від 10.03.2000 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 618 від 06.04.20
00
N 853 від 29.05.20
00
N 1161 від 25.07.20
00
N 1309 від 22.08.20
00
N 1470 від 27.09.20
00
N 1781 від 06.12.20
00
N 220 від 07.03.20
01
N 221 від 07.03.20
01
N 1122 від 27.08.20
01
N 1119 від 28.08.20
01
N 1142 від 05.09.20
01 - набуває
чинності з 12.07.2001
N 1240 від 26.09.20
01
N 1087 від 29.07.20
02
N 1145 від 17.08.20
02
N 1880 від 12.12.20
02
N 1886 від 12.12.20
02
N 53 від 18.01.20
03
N 298 від 06.03.20
03
N 346 від 15.03.20
03 - набуває
чинності з 01.04.2003
N 688 від 15.05.20
03
N 1155 від 24.07.20
03 )

( Про підвищення з 1 вересня 2003 р. на 32 відсотки
посадових окладів див. Постанову КМ
N 1207 від 06.08.20
03 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1562 від 02.10.20
03
N 1711 від 01.11.20
03
N 1804 від 27.11.2003
N 1815 від 21.11.2003 - скасовано
на підставі Указу Президента
N 1394/2003 від 01.12.20
03
N 1849 від 27.11.20
03
N 240 від 03.03.20
04
N 263 від 04.03.20
04
N 495 від 14.04.20
04
N 569 від 29.04.20
04
N 724 від 02.06.20
04
N 834 від 05.07.2004
N 960 від 28.07.20
04
N 1019 від 10.08.20
04
N 1184 від 08.09.20
04
N 1449 від 28.10.20
04
N 1460 від 28.10.20
04 )

( Про підвищення з 1 листопада 2004 р. на 28 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 1481 від 04.11.20
04 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1540 від 17.11.20
04
N 1541 від 17.11.20
04
N 1544 від 17.11.20
04 )

( Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 37 від 15.01.20
05 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 146 від 25.02.20
05
N 224 від 30.03.20
05
N 276 від 13.04.20
05
N 361 від 18.05.20
05
N 433 від 08.06.20
05
N 510 від 30.06.20
05
N 511 від 30.06.20
05
N 512 від 30.06.20
05
N 513 від 30.06.20
05
N 514 від 30.06.20
05
N 516 від 30.06.20
05
N 519 від 30.06.20
05
N 522 від 30.06.20
05
N 523 від 30.06.20
05
N 531 від 30.06.20
05
N 712 від 09.08.20
05
N 825 від 29.08.20
05
N 865 від 03.09.20
05
N 953 від 24.09.20
05
N 1021 від 17.10.20
05
N 1055 від 05.11.20
05
N 1131 від 30.11.20
05
N 6 від 11.01.20
06
N 88 від 01.02.20
06
N 89 від 01.02.20
06
N 984 від 19.07.20
06 )

( Щодо втрати чинності відповідних додатків у частині
розмірів посадових окладів керівних працівників,
зазначених у пункті 1 Постанови КМ
N 510 від 30.06.2005
додатково див. Постанову КМ
N 510 від 30.06.20
05 )

З метою вдосконалення оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців Секретаріату Президента України, керівних працівників Кабінету Міністрів України, керівних працівників, спеціалістів і службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату Верховної Ради України, Рахункової палати України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради, Ради міністрів, міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах рад, сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів, а також розміри надбавок за ранги державних службовців, дипломатичні ранги та спеціальні звання згідно з додатками 1 - 49. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2358 від 22.12.99, N 146 від 25.02.2005 )

Керівникам зазначених органів здійснити конкретні заходи, спрямовані на удосконалення структури апарату управління. Рекомендувати радам всіх рівнів здійснити аналогічні заходи.

2. Надати право керівникам органів і головам рад, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах установленого фонду оплати праці: ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 від 29.05.2000 )

1) установлювати:

а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника;

в) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців;

г) керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам і службовцям надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, дипломатичний ранг, за класний чин, кваліфікаційний клас та спеціальні звання. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, рад та їх виконавчих органів, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників-жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, а також осіб, які перебувають у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, - до 30 відсотків посадового окладу за основною роботою, з використанням на цю мету економії заробітної плати на посадах, що займають відсутні із зазначених причин працівники;

д) прокурорсько-слідчим працівникам доплати за сумісництво на вакантних посадах за місцем постійної роботи понад установлений робочий час у межах не більше чотирьох годин у робочий день чи повного робочого дня у вихідний з оплатою за фактично виконану роботу, але не більш як 50 відсотків посадового окладу;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці; ( Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2338 від 21.12.99 )

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

2-1. Надати право Главі Секретаріату Президента України, Керівнику Державного управління справами, Керівнику апарату Верховної Ради України, Міністру Кабінету Міністрів України, керівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Генеральному прокурору України, Секретарю Ради національної безпеки і оборони України установлювати керівним працівникам і спеціалістам апаратів (секретаріату) зазначених органів та урядових органів державного управління у складі цих органів надбавку за особливі умови проходження державної служби і напруженість в роботі у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, класний чин та вислугу років (крім працівників органів, яким такі надбавки встановлені). ( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1155 від 24.07.2003; в редакції Постанови КМ N 1711 від 01.11.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1849 від 20.11.2003, N 146 від 25.02.2005, N 6 від 11.01.2006, N 89 від 01.02.2006 )

2-2. Надати право Міністру юстиції установлювати надбавку у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років керівним працівникам і спеціалістам центрального апарату, що займаються законопроектною роботою, але не більш як:

50 особам - у 2004 році;

125 особам - у 2005 році;

200 особам у 2006 і наступних роках. ( Постанову доповнено пунктом 2-2 згідно з Постановою КМ N 263 від 04.03.2004 )

3. Виплачувати працівникам зазначених у пункті 1 цієї постанови органів та рад:

а) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

б) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу;

в) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

3-1. Установити, що посадові оклади керівних працівників, спеціалістів територіальних органів урядового органу державного управління встановлюються на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників місцевих органів центральних органів виконавчої влади (республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим). ( Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 853 від 29.05.2000 )

4. Преміювання керівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

З метою забезпечення єдиного підходу до визначення рівня оплати праці керівних працівників центральних органів виконавчої влади, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545), їх преміювання здійснюється з дозволу Прем'єр-міністра України або віце-прем'єр-міністра і на підставі поданого Міністерством фінансів висновку. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 984 від 19.07.2006 )

З метою забезпечення єдиного підходу до визначення рівня оплати праці доручити Міністерству фінансів виходячи із наявних фінансових ресурсів щомісяця визначати максимальний розмір премії керівним працівникам державних органів, зазначеним у постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510, яким розміри виплати премій не встановлені Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 511 від 30.06.2005 )

Преміювання Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських рад, сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах, районних рад, надання їм матеріальної допомоги, встановлення надбавок і доплат до посадових окладів здійснюється за рішенням відповідної ради у межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату відповідного органу.

5. Групи за оплатою праці працівників місцевих державних адміністрацій встановлюються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 1992 р. N 320 "Про віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 150) із доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 р. N 655 ).

6. Установити, що:

подання пропозицій Кабінетові Міністрів України щодо умов оплати праці працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, організацій, що фінансуються з бюджету здійснюється Міністерством праці та соціальної політики;

роз'яснення щодо застосування цієї постанови надає Міністерство праці та соціальної політики разом з Міністерством фінансів.

7. Міністерству праці та соціальної політики:

разом з Міністерством юстиції подати у тижневий термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів з питань оплати праці у відповідність з цією постановою;

забезпечити контроль за дотриманням умов оплати праці, визначених цією постановою.

8. Міністерству фінансів забезпечити рівномірне фінансування видатків на оплату праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з державного бюджету.

9. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 1999 року.

Прем'єр-міністр України В.Пустовойтенко

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2005 р. N 146)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Секретаріату Президента України
та Державного управління справами

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний
|посадовий
| оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------

Представник Президента України 380

Радник Президента України 350

Уповноважений Президента України 340

Заступник Уповноваженого Президента України 330

Помічник Президента України 310

Науковий консультант Президента України 310

Радник Секретаріату Президента України 300 - 310

Консультант, референт Президента України 270

Керівник Головної служби Секретаріату Президента України 360

Перший заступник Керівника Головної служби Секретаріату 355
Президента України

Заступник Керівника Головної служби Секретаріату 350
Президента України

Керівник Служби Секретаріату Президента України, 350
завідувач Офісу Президента України,
Керівник Секретаріату Державного управління справами

Перший заступник Керівника Служби Секретаріату Президента 345
України,
перший заступник завідувача Офісу Президента України

Заступник Керівника Служби Секретаріату Президента 340
України,
заступник завідувача Офісу Президента України

Керівник департаменту Секретаріату Президента України, 340
заступник Керівника Секретаріату Державного управління
справами

Заступник керівника департаменту Секретаріату Президента  330
України

Радник Глави Секретаріату Президента України, Керівника 300
Державного управління справами

Помічник Глави Секретаріату Президента України, першого 260 - 280
заступника першого заступника Глави Секретаріату
Президента України, заступника Глави Секретаріату
Президента України

Керівник (начальник) Головного управління 350

Перший заступник, заступник керівника (начальника) 340 - 345
Головного управління

Керівник (начальник) управління 340

Перший заступник, заступник керівника (начальника) 330 - 335
управління

Завідувач приймальні Президента України 330

Заступник завідувача канцелярії, приймальні Президента 325
України

Завідувач відділу в складі служби, департаменту, 315 - 320
управління

Заступник завідувача відділу в складі служби, 310
департаменту, управління

Завідувач сектору, групи 300

Головний науковий консультант, головний 280 - 290
консультант-інспектор

Науковий консультант 270 - 280

Головний консультант, головний спеціаліст 260

Старший консультант                   195 - 230

Консультант 175 - 185

Спеціаліст I категорії 170

Спеціаліст II категорії 145

Спеціаліст 125

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 1481 і від 15 січня 2005 р. N 37.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

( Зміни до додатку 1 не внесені згідно з Постановами КМ N 472 від 10.03.2000 - текст Постанови не для друку; N 1145 від 17.08.2002; в редакції Постанови КМ N 1880 від 12.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 495 від 14.04.2004, N 1544 від 17.11.2004, в редакції Постанови КМ N 146 від 25.02.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 433 від 08.06.2005, N 510 від 30.06.2005, N 712 від 09.08.2005, N 89 від 01.02.2006 )

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2005 р N 224)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників Кабінету
Міністрів України, а також керівних працівників і
спеціалістів Секретаріату Кабінету
Міністрів України

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний
| посадовий оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Керівник Служби Прем'єр-міністра 370

Перший заступник Керівника Служби 355
Прем'єр-міністра

Заступник Керівника Служби Прем'єр-міністра - 345
Керівник Секретаріату Прем'єр-міністра,
керівник групи радників Прем'єр-міністра

Перший помічник Прем'єр-міністра, 330
завідуючий відділом організаційного
забезпечення Служби Прем'єр-міністра

Керівник Протоколу Прем'єр-міністра, 335
прес-секретар Прем'єр-міністра -
керівник прес-служби

Заступник керівника Протоколу Прем'єр-міністра, 325
заступник прес-секретаря Прем'єр-міністра

Радник Прем'єр-міністра, помічник 300-310
Прем'єр-міністра

Керівник служби: Першого 270-300
віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра,
Міністра Кабінету Міністрів;
керівник групи радників Першого
віце-прем'єр-міністра, керівник групи
експертів Першого віце-прем'єр-міністра

Помічник Першого віце-прем'єр-міністра 260

Керівник групи радників Віце-прем'єр-міністра, 250
Керівник групи експертів Віце-прем'єр-міністра,
Помічник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету
Міністрів, прес-секретар Віце-прем'єр-міністра

Директор департаменту                 340

Начальник управління, завідуючий 330
самостійним відділом

Завідуючий відділом, сектором в складі 290-310
департаменту, управління

Завідуючий сектором в складі самостійного 270
відділу

Головний спеціаліст, консультант, експерт 250

Провідний спеціаліст 200

Спеціаліст I категорії 160

Спеціаліст II категорії 135

Спеціаліст 115

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р N 1207 від 4 листопада 2004 р N 1481 і від 15 січня 2005 р N 37.

( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 2358 від 22.12.99, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 76-р від 08.02.2000, Постановами КМ N 1119 від 28.08.2001, N 1562 від 02.10.2003; N 1815 від 21.11.2003 - скасовано на підставі Указу Президента N 1394/2003 від 01.12.2003; в редакції Постанови КМ N 224 від 30.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 510 від 30.06.2005 )

Урядовий Секретар А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2005 р. N 953)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Апарату Верховної Ради України

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний
|посадовий оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Керуючого справами, заступник 385-390
Керуючого справами

Керівник головного управління 350

Керівник управління 340

Завідувач самостійного відділу 330

Прес-секретар Голови Верховної Ради України 320

Радник Керівника Апарату 290-310

Завідувач відділу у складі управління 310-320

Керівник секретаріату Голови Верховної Ради 330
України

Радник, помічник Голови Верховної Ради України 300-310

Завідувач секретаріату комітету, фракції, 320
завідувач групи (самостійної)

Завідувач секретаріату Першого заступника, 320
Заступника Голови Верховної Ради України

Радник Першого заступника, Заступника Голови 290-300
Верховної Ради України

Завідувач сектору; завідувач канцелярії Голови 300
Верховної Ради України, Першого заступника,
Заступника Голови Верховної Ради України

Головний: консультант з питань юридично-наукового 230-260
забезпечення; науковий консультант, консультант,
спеціаліст; завідувач групи

Старший науковий консультант, консультант,       190-210
провідний спеціаліст

Консультант, помічник-консультант народного 175-185
депутата України

Спеціаліст I категорії 170

Спеціаліст II категорії 145

Спеціаліст 125

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 1481 і від 15 січня 2005 р. N 37.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 від 29.05.2000; в редакції Постанови КМ N 1161 від 25.07.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1880 від 12.12.2002, N 523 від 30.06.2005; в редакції Постанови КМ N 953 від 24.09.2005 )

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів членів Центральної
виборчої комісії та працівників Секретаріату
Центральної виборчої комісії

------------------------------------------------------------------
| Місячний
Посада | посадовий
| оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Секретар Комісії 380

Керівник секретаріату 350

Керівник служби Голови Комісії, перший помічник 330
Голови Комісії, заступник керівника секретаріату

Радник Голови Комісії, помічник Голови Комісії 300-310

Прес-секретар Голови Комісії, керівник
прес-служби 310

Помічник заступника Голови Комісії 260

Помічник секретаря Комісії, помічник члена
Комісії 250

Начальник управління, завідувач самостійного 330
відділу

Завідувач відділу у складі управління 290-310

Завідувач сектору 270

Головний спеціаліст 250

Провідний спеціаліст 200

Спеціаліст I категорії 160

Спеціаліст II категорії 135

Спеціаліст 115

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 522 від 30.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2001 р. N 221 )

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Рахункової палати України

------------------------------------------------------------------
Посада |Місячний посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------

Секретар Рахункової палати, головний 380
контролер - керівник департаменту,
головний контролер

Начальник управління, начальник 320 - 330
самостійного відділу, начальник відділу у
складі департаменту, радник Голови

Начальник відділу у складі управління, 290 - 310
помічник Голови Рахункової палати

Завідувач сектору 270

Помічник Першого заступника, заступника 230 - 250
Голови Рахункової палати, помічник
Секретаря Рахункової палати

Спеціалісти Рахункової палати України,
що здійснюють контрольні функції та перевірки

Головний спеціаліст 240 - 260

Провідний спеціаліст 230 - 250

Спеціаліст I категорії 220 - 240

Спеціаліст II категорії 190 - 210

Інші спеціалісти Рахункової палати України

Головний спеціаліст 220 - 250

Провідний спеціаліст 200

Спеціаліст I категорії 160

Спеціаліст II категорії 135

Спеціаліст 115

Примітка. Посадові оклади визначено з урахуванням їх підвищення на 30 відсотків згідно із статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ).

( Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 221 від 07.03.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 519 від 30.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2000 р. N 1161)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
центрального апарату міністерств, центральних органів
виконавчої влади із спеціальним статусом, інших
центральних органів виконавчої влади та урядових
органів державного управління

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|----------------------------------
Посада | мініс- |цент- |інші |урядові
|терства*|ральні |цент- |органи
| |органи |ральні|держав-
| |вико- |органи|ного
| |навчої |вико- |управ-
| |влади із|навчої|ління
| |спеці- |влади |
| |альним | |
| |статусом| |
------------------------------------------------------------------
Керівник центрального - 370 - -
органу виконавчої влади із
спеціальним статусом

Керівник іншого - - 340 -
центрального органу
виконавчої влади

Керівник урядового органу - - - 330
державного управління

Перший заступник:

керівника центрального - 330 - -
органу виконавчої влади із
спеціальним статусом

керівника іншого - - 320 -
центрального органу
виконавчої влади

керівника урядового органу - - - 310
державного управління

Заступник:

керівника центрального - 320 - -
органу виконавчої влади із
спеціальним статусом

керівника іншого          -    -    310    -
центрального органу
виконавчої влади

керівника урядового органу - - - 300
державного управління

Директор Департаменту 290-300 280-290 280-290 -

Начальник самостійного 230-250 220-240 210-230 205-225
управління, самостійного
відділу


Начальник відділу в складі 195-220 190-210 185-200 180-195
департаменту,
самостійного управління,
помічник керівника

Завідувач самостійного 185-210 180-200 175-190 170-180
сектору

Помічник заступника 175-195 165-185 155-175 150-170
керівника, завідувач
сектору в складі
департаменту,
самостійного управління,
самостійного відділу

Головний: казначей - - 165-185 -

Головний спеціаліст, 160-180 150-170 145-165 145-165
консультант, радник

Головний державний - - - 145-165
інспектор

Провідний: казначей, - - 145-165 -

Провідний спеціаліст 133-155 130-150 125-145 125-145

Старший державний - - - 125-145
інспектор

Спеціаліст I категорії     120-135 120-130 115-125 115-125

Державний інспектор - - - 115-125

Спеціаліст II категорії 110-120 110-120 105-115 105-115

Спеціаліст 100-110 100-110 95-105 95-105

Посадові оклади за окремими
посадами працівників МЗС

Посол з особливих доручень 230-250 - - -

Перший секретар 165-175 - - -

Другий секретар 160-170 - - -

Третій секретар 155-165 - - -

Аташе, референт 140-160 - - -


Примітка. В урядових органах державного управління за
працівниками, безпосередньо призначеними з
відповідних або аналогічних посад центральних
органів виконавчої влади, в яких створені урядові
органи, на період їх роботи в даному урядовому
органі на даній посаді зберігаються посадові оклади
за попереднім місцем роботи, якщо оклади,
затверджені цією постановою, нижчі.

___________
* Крім Мінфіну.

( Додаток 6 в редакції Постанов КМ N 853 від 29.05.2000, N 1161 від 25.07.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1119 від 28.08.2001, N 1240 від 26.09.2001, N 1886 від 12.12.2002, N 688 від 15.05.2003, N 1155 від 24.07.2003, N 1562 від 02.10.2003; N 1815 від 21.11.2003 - скасовано на підставі Указу Президента N 1394/2003 від 01.12.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1540 від 17.11.2004, N 433 від 08.06.2005, N 510 від 30.06.2005, N 531 від 30.06.2005 )

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

Додаток 6-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів центрального апарату
Міністерства фінансів

------------------------------------------------------------------
| Місячний
Посада | посадовий оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту 300-320

Начальник самостійного управління,
самостійного відділу 280-300

Начальник відділу в складі департаменту,
самостійного управління, помічник
керівника 270-280


Завідувач самостійного сектору 265-270

Завідувач сектору в складі департаменту,
самостійного управління, самостійного
відділу; помічник заступника керівника 260-265

Головний економіст-фінансист 240-260

Головний спеціаліст, 230-240
консультант, радник

Провідний економіст-фінансист 220-240

Провідний спеціаліст 210-220

Спеціаліст I категорії 190-210

Спеціаліст II категорії 170-190


Спеціаліст 160-170

( Постанову доповнено додатком 6-1 згідно з Постановою КМ N 1155 від 24.07.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1562 від 02.10.2003, N 433 від 08.06.2005, N 510 від 30.06.2005 )

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Державної податкової адміністрації,
які мають спеціальні звання

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний
| посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту 310

Начальник самостійного управління 300

Начальник самостійного відділу 270-290

Начальник відділу в складі департаменту, 260-270
самостійного управління, завідувач
самостійного сектору

Помічник Голови Державної податкової 260-270
адміністрації

Завідувач сектору 250-260
у складі департаменту,
самостійного управління,
самостійного відділу

Головний державний податковий ревізор-інспектор 240-260

Головний державний податковий інспектор, старший 230-250
державний податковий ревізор-інспектор

Старший державний податковий інспектор 220-240

Державний податковий інспектор 190-210

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1122 від 27.08.2001, N 1184 від 08.09.2004, N 433 від 08.06.2005, N 510 від 30.06.2005 )

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2004 р. N 1184 )

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Державної податкової адміністрації, які мають
ранг державного службовця

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний
| посадовий
|оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту 310

Начальник самостійного управління 300

Начальник самостійного відділу 270-290

Начальник відділу в складі департаменту, 260-270
самостійного управління, завідувач
самостійного сектору

Завідувач сектору 250-260
у складі департаменту,
самостійного управління,
самостійного відділу Головний спеціаліст 230-240

Провідний спеціаліст 210-220

Спеціаліст I категорії 190-210

Спеціаліст II категорії 170-190

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанов КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, N 1184 від 08.09.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

               СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції Державної
податкової адміністрації

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний
| посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Начальник податкової міліції - перший заступник 360
Голови Державної податкової адміністрації

Начальник Головного управління податкової міліції, 310
директор департаменту

Начальник самостійного управління, заступник 290-300
начальника Головного управління податкової
міліції, директора департаменту

Помічник начальника податкової міліції 270-290

Начальник відділу в складі головного управління, 260-270
департаменту, самостійного управління, головний
інспектор податкової міліції

Завідувач сектору в складі головного управління, 240-260
департаменту, самостійного управління, старший
слідчий в особливо важливих справах, головний
державний податковий ревізор-інспектор

Старші: оперуповноважений в особливо важливих 230-250
справах, слідчий, інспектор з особливих доручень;
старший групи; слідчий в особливо важливих
справах, головний державний податковий інспектор,
старший державний податковий ревізор-інспектор

Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий; 220-240
старший державний податковий інспектор

Старший інспектор, оперуповноважений, експерт, 190-210
державний податковий інспектор, референт

Інспектор 170-200

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 220 від 07.03.2001, N 1122 від 27.08.2001, N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів працівників органів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів
апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------------------
| Місячний
Посада | посадовий
| оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Керівник Секретаріату Верховної Ради 320
Автономної Республіки Крим

Перший заступник керівника Секретаріату 310
Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Голова постійної комісії Верховної Ради 310
Автономної Республіки Крим

Керуючий справами Верховної Ради Автономної 300
Республіки Крим, заступник керівника
Секретаріату Верховної Ради Автономної
Республіки Крим

Заступник керуючого справами Верховної Ради 290
Автономної Республіки Крим

Завідувач відділу 210-230

Керівник прес-центру, помічник Голови 185-205
Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Радник, завідувач сектору 175-195

Помічник першого заступника Голови 185-205
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
заступника Голови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим

Консультант 165-175

Головний спеціаліст, помічник керівника 145-165
Секретаріату Верховної Ради Автономної
Республіки Крим

Провідний спеціаліст 125-145

Спеціаліст I категорії 115-125

Спеціаліст II категорії 105-115

Спеціаліст 95-105

( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 512 від 30.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату
Ради міністрів Автономної Республіки Крим

------------------------------------------------------------------
| Місячний
Посада | посадовий
| оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Міністр Ради міністрів Автономної Республіки 320
Крим

Перший заступник міністра Ради міністрів 310
Автономної Республіки Крим

Заступник міністра Ради міністрів Автономної 300
Республіки Крим

Постійний Представник Ради міністрів 300
Автономної Республіки Крим у м. Києві

Начальник управління, завідувач самостійного 210-230
відділу

Завідувач відділу у складі управління 185-210

Керівник прес-служби 185-205

Завідувач сектору, радник 175-195

Консультант 155-175

Помічник: Голови Ради міністрів Автономної 185-205
Республіки Крим, першого заступника Голови
Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
заступника Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим

Помічник міністра Ради міністрів Автономної 165-175
Республіки Крим

Головний спеціаліст 145-165

Провідний спеціаліст 125-145

Спеціаліст I категорії                115-125

Спеціаліст II категорії 105-115

Спеціаліст 95-105

( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 512 від 30.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівників і спеціалістів апарату
міністерств, республіканських комітетів, комітетів
управління Державного казначейства та інших
республіканських органів виконавчої влади Автономної
Республіки Крим, а також територіального управління
державної служби Головдержслужби

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий
| оклад, гривень
|----------------------
|міністер- |комітети
|ства, |та інші
Посада |республі- |республі-
|канські |канські
|комітети |органи,
| |виконавчої
| |влади,
| |управління
| |Державного
| |казначейс-
| |тва, а
| |також те-
| |риторіаль-
| |ного упра-
| |вління дер-
| |жавної
| |служби
| |Головдерж-
| |служби
------------------------------------------------------------------
Міністр, голова республіканського комітету 310 -

Голова комітету, керівник іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
Державного казначейства, а також - 260
територіального управління державної
служби Головдержслужби

Перший заступник: міністра,
голови республіканського комітету, 280 230
голови комітету, керівника іншого
республіканського органу
виконавчої влади, управління
Державного казначейства, а також
територіального управління державної
служби Головдержслужби

Заступник: міністра, голови
республіканського комітету, голови
комітету, керівника іншого
республіканського органу виконавчої
влади, управління Державного
казначейства, а також територіального 270 220
управління державної служби
Головдержслужби

Начальник самостійного управління,      180-200   170-180
самостійного відділу

Начальник відділу в складі самостійного
управління 170-180 160-170

Завідувач самостійного сектору,
помічник, радник керівника 155-170 155-165

Головний: казначей - 150-160

Головний спеціаліст 135-155 130-145

Провідний: казначей - 140-155

Провідний спеціаліст 120-135 115-130

Спеціаліст I категорії 110-120 105-115

Спеціаліст II категорії 100-110 95-105

Спеціаліст 90-100 90-95

( Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001, N 276 від 13.04.2005, N 433 від 08.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад за
| групами областей, гривень
Посада |------------------------------
| поза | | 2,
| групою, | 1 |м. Сева-
| м. Київ | |стополь
------------------------------------------------------------------

Керівник апарату 310 290 270
державної адміністрації

Заступник керівника апарату 230-250 210-230 200-210
державної адміністрації

Начальник управління, відділу 190 - 230 170 - 210 160 - 200

Начальник відділу у складі 165 - 180 150 - 165 145 - 155
управління

Завідувач самостійного сектору 155 - 170 145 - 155 140 - 150

Помічник голови державної 145-155 140-150 135-145
адміністрації, радник,
консультант

Головний спеціаліст, помічник 135-155 130-150 125-145
заступника голови

Провідний спеціаліст 120-135 120-130 115-125

Спеціаліст I категорії 110-120 110-120 110-115

Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-110

Спеціаліст 90-100 90-100 90-100

( Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 569 від 29.04.2004, N 433 від 08.06.2005, N 512 від 30.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2000 р. N 1309)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, обласних управлінь, відділів
центральних органів виконавчої влади

------------------------------------------------------------------
|Місячний посадовий оклад за
Посада |групами областей, гривень
|---------------------------
| Поза | 1 | 2,
| групою, | |м.Сева-
| м. Київ | |стополь
------------------------------------------------------------------
Начальник головного управління 220-240 200-220 190-210

Керівники самостійних: управління, 210-230 190-210 180-200
відділу, іншого структурного
підрозділу, які є юридичними особами

Начальник управління, відділу 190-210 170-190 160-180

Начальник відділу в складі 165-180 150-165 145-155
управління

Завідувач самостійного сектору 155-170 145-155 140-150

Головні: казначей 140-155 135-150 130-145

Головний спеціаліст 130-150 125-145 120-140

Провідні: казначей 130-140 125-135 120-130

Провідний спеціаліст 115-130 115-125 110-120

Спеціаліст I категорії 110-120 110-120 105-115

Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-105

Спеціаліст 90-100 90-100 90-100

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 14 в редакції Постанови КМ N 1309 від 22.08.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001, N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів державних податкових адміністрацій
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, спеціалізованих державних податкових
інспекцій, які мають спеціальні звання
------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
Посада |------------------------------------
|Автономна | за групами областей
|Республіка|-------------------------
| Крим | поза | I | II
| |групою,| |м. Сева-
| |м. Київ| |стополь
------------------------------------------------------------------
Голова державної податкової 330 330 320 310
адміністрації

Перший заступник голови 310 310 300 290
державної податкової
адміністрації

Заступник голови державної 300 300 290 280
податкової адміністрації,
начальник спеціалізованої
державної податкової
інспеції

Начальник управління, 270-280 270-280 240-260 230-250
самостійного відділу

Начальник відділу у складі 230-250 230-250 230-245 220-240
управління

Помічник голови державної 230-250 230-250 230-245 220-240
податкової адміністрації

Завідувач сектору 220-240 220-240 220-235 220-230

Головний державний 210-230 210-230 210-230 210-230
податковий ревізор-інспектор

Головний державний 200-220 200-220 200-220 200-220
податковий інспектор,
старший державний
податковий ревізор-інспектор

Старший державний 190-210 190-210 190-210 190-210
податковий інспектор

Державний податковий 170-190 170-190 170-190 170-190
інспектор

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 53 від 18.01.2003, N 1184 від 08.09.2004 )

Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2004 р. N 1184)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, спеціалізованих державних
податкових інспекцій, які мають ранг
державного службовця

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
Посада |------------------------------------
|Автономна | за групами областей
|Республіка|-------------------------
| Крим | поза | I | II,
| |групою,| |м. Сева-
| |м. Київ| |стополь
------------------------------------------------------------------
Начальник управління, 270-280 270-280 240-260 230-250
самостійного відділу,
головний бухгалтер

Начальник відділу 230-250 230-250 230-245 220-240
у складі управління

Завідувач сектору 210-230 210-230 210-230 210-220

Головний спеціаліст 190-210 190-210 190-210 190-210

Провідний спеціаліст 180-190 180-190 180-190 180-190

Спеціаліст I категорії 170-180 170-180 170-180 170-180

Спеціаліст II категорії 150-170 150-170 150-170 150-170

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 53 від 18.01.2003, в редакції Постанови КМ N 1184 від 08.09.2004 )

Додаток 17
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

               СХЕМА
посадових окладів начальницького складу
і спеціалістів податкової міліції державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, спеціалізованих
державних податкових інспекцій
------------------------------------------------------------------
|Місячний посадовий оклад,
| гривень
Посада |-----------------------------
| за групами областей
|-----------------------------
| поза | I | II,
| групою | |м. Сева-
| Автономна| |стополь
|Республіка| |
| Крим, | |
| м. Київ | |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління податкової 310 300 290
міліції - перший заступник голови
державної податкової адміністрації

Начальник оперативного бюро, 270-280 240-260 230-250
начальник управління, штабу,
самостійного відділу

Начальник відділу у складі 230-250 230-245 220-240
управління; начальник
відділу, відділення у складі
головного відділу податкової
міліції спеціалізованої
державної податкової інспекції

Начальник головного відділу 290 280 270
податкової міліції - перший
заступник начальника
спеціалізованої державної
податкової інспекції

Начальник відділення у складі 210-230 210-230 210-220
управління, відділу;
начальник чергової частини,
командир роти, старший слідчий
в особливо важливих справах;
головний державний податковий
ревізор-інспектор

Старші: оперуповноважений в      200-220  200-220  200-220
особливо важливих справах,
слідчий, інспектор з особливих
доручень;
старший групи;
слідчий в особливо важливих
справах, головний державний
податковий інспектор,
старший державний податковий
ревізор-інспектор

Старші: оперуповноважений, 190-210 190-210 190-210
експерт; слідчий;
командир взводу, старший
державний податковий інспектор

Старший інспектор; 170-190 170-190 170-190
оперуповноважений, експерт,
державний податковий інспектор

Інспектор 140-160 140-160 140-160

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99; в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 220 від 07.03.2001, N 53 від 18.01.2003 )

Додаток 18
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий
| оклад, гривень
|-----------------------
Посада | райони в | райони,
| м. Києві | райони в
| | м. Севас-
| | тополі
------------------------------------------------------------------

Голова державної адміністрації 270 260

Перший заступник голови державної 240 230
адміністрації

Заступник голови державної адміністрації, 230 220
керівник апарату державної адміністрації

Заступник керівника апарату державної, 170-185 160-175
адміністрації

Начальник відділу, 150-170 140-160
державний реєстратор

Завідувач сектору 140-150 130-140

Головний спеціаліст 130-140 120-130

Провідний спеціаліст 115-125 110-120

Спеціаліст I категорії 105-115 105-110

Спеціаліст II категорії 100-105 100-105

Спеціаліст 90-100 90-100

( Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 724 від 02.06.2004, N 433 від 08.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 19
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, управлінь, відділів
центральних органів виконавчої влади,
міжрайонних управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий
| оклад, гривень
|-----------------------
Посада | райони в | райони,
| м. Києві | райони в
| | м. Севас-
| | тополі
------------------------------------------------------------------
Керівник управління, відділу, іншого 150-170 140-160
структурного підрозділу державної
адміністрації, відділення, головний
архітектор

Начальник відділу 140-150 130-140

Завідувач сектору 130-140 125-130

Головний: казначей 125-130 120-125

Головний спеціаліст 115-125 110-120

Провідний: казначей 115-125 110-120

Провідний спеціаліст 110-115 105-110

Спеціаліст I категорії 105-110 100-105

Спеціаліст II категорії 100-105 95-100

Спеціаліст 90-100 90-95

( Додаток 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001, N 1087 від 29.07.2002, N 834 від 05.07.2004, N 433 від 08.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 20
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
державних податкових інспекцій в районах, районах у
містах Києві та Севастополі, міжрайонних державних
податкових інспекцій, які мають спеціальні звання

------------------------------------------------------------------
|Місячний посадовий
| оклад, гривень
Посада |-------------------
|райони у| райони,
|м. Києві| райони у
| | м. Сева-
| | стополі,
| |міжрайонні
| | державні
| |податкові
| |інспекції
------------------------------------------------------------------
Начальник державної податкової інспекції 260 250


Заступник начальника державної податкової 250 240
інспекції

Начальник управління, самостійного 210-230 200-220
відділу

Начальник відділу у складі управління 200-220 190-210

Завідувач сектору 200-210 190-200

Головний державний податковий 190-210 180-200
ревізор-інспектор

Головний державний податковий 180-200 170-190
інспектор, старший державний
податковий ревізор-інспектор

Старший державний податковий інспектор 170-190 160-180

Державний податковий інспектор 160-180 140-160

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1184 від 08.09.2004 )

Додаток 21
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2004 р. N 1184)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
державних податкових інспекцій в районах, районах
у містах Києві та Севастополі, міжрайонних
державних податкових інспекцій, які мають
ранг державного службовця

------------------------------------------------------------------
|Місячний посадовий
| оклад, гривень
Посада |-------------------
|райони у| райони,
|м. Києві| райони у
| | м. Сева-
| | стополі,
| |міжрайонні
| | державні
| |податкові
| |інспекції
------------------------------------------------------------------
Начальник управління, самостійного відділу, 210-230 200-220
головний бухгалтер

Начальник відділу у складі управління 200-220 190-210

Завідувач сектору 195-200 185-190

Головний спеціаліст 170-190 160-180

Провідний спеціаліст 165-180 150-170

Спеціаліст I категорії 160-170 140-150

Спеціаліст II категорії 150-160 130-140

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанов КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, N 1184 від 08.09.2004 )

Додаток 22
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

               СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій в районах, районах у
містах, міжрайонних державних податкових
інспекцій

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний
| посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Начальник відділу податкової міліції - перший 240
заступник начальника державної податкової
інспекції

Начальник оперативного бюро, начальник 200-220
відділення, штабу відділу податкової міліції

Старший слідчий, головний державний податковий 180-200
ревізор-інспектор

Старші: оперуповноважений, експерт; слідчий; 170-190
головний державний податковий інспектор, старший
державний податковий ревізор - інспектор

Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, 160-180
старший державний податковий інспектор

Інспектор, державний податковий інспектор 140-160

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99; в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 220 від 07.03.2001 )

Додаток 22-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2001 р. N 220 )

               СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій в районах міста Києва

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний посадовий оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Начальник головного відділу податкової 250
міліції - перший заступник начальника
державної податкової інспекції

Перший заступник, заступник начальника 230-240
головного відділу

Начальник оперативного бюро 220-230

Начальник відділу, штабу, відділення 200-220

Старший слідчий, головний державний 190-210
податковий ревізор-інспектор

Старші: оперуповноважений, експерт; 180-200
слідчий,головний державний податковий
інспектор, старший державний
податковий ревізор-інспектор

Оперуповноважений, експерт, старший 170-190
інспектор, старший державний
податковий інспектор

Інспектор, державний податковий 160-180
інспектор

( Постанову доповнено Додатком 22-1 згідно з Постановою КМ N 220 від 07.03.2001 )

Додаток 23
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів відділень Державного казначейства
та відділів у містах (крім міст Києва та Севастополя)

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|--------------------------------------------
|у містах | за групами міст
Посада |з чисель-|----------------------------------
|ністю | поза | 1 | 2 | 3
|населення| групою| | |
|понад 1 | | | |
|млн. | | | |
|чоловік | | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник відділення, 155-180 150-170 145-165 140-160 130-150
відділу

Начальник відділу у 145-155 140-150 135-145 130-140 125-135
складі відділення,
начальник групи

Головний: казначей 125-135 125-130 125-130 120-125 115-120

Провідний: казначей, 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115

Головний спеціаліст 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115

Провідний спеціаліст 110-120 110-115 110-115 105-110 105-110

Спеціаліст І 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105
категорії

Спеціаліст II 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100
категорії

Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 90-95 90-95

( Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
міських управлінь, відділів центральних органів
виконавчої влади, міських (міст обласного значення),
міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|--------------------------------------------
|у містах | за групами міст
Посада |з чисель-|----------------------------------
|ністю | поза | 1 | 2 | 3
|населення| групою| | |
|понад 1 | | | |
|млн. | | | |
|чоловік | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник: управління, 155-180 150-170 145-165 140-160 130-150
відділу, які є
юридичними особами

Начальник відділу 145-155 140-150 135-145 130-140 125-135

Завідувач сектору 140-145 135-140 135-140 125-130 120-125

Головний спеціаліст 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115

Провідний спеціаліст 110-120 110-115 110-115 105-110 105-110

Спеціаліст I 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105
категорії

Спеціаліст II 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100
категорії

Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 90-95 90-95

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

( Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 853 від 29.05.2000, N 1087 від 29.07.2002, N 834 від 05.07.2004, N 433 (433-2005-п ) від 08.06.2005 )

Додаток 25
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
державних податкових інспекцій в містах (крім міст
Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових
інспекцій, які мають спеціальні звання

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
Посада |--------------------------------------------
|міста з | за групами міст
|чисель- |----------------------------------
|ністю |поза | I | II | III
|населення|групою |об'єднані| |
|понад 1 | |державні | |
|млн. | |податкові| |
|чоловік | |інспекції| |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник державної 285 265 255 245 235
податкової інспекції

Заступник начальника 275 250 240 230 220
державної податкової
інспекції

Начальник управління 220-240 210-230 200-220 190-210 190-210

Начальник відділу у 200-225 200-220 190-210 180-200 180-200
складі управління

Завідувач сектору 200-210 200-210 190-200 180-190 180-190

Головний державний 190-210 190-210 180-200 170-190 170-190
податковий
ревізор-інспектор

Головний державний 180-200 180-200 170-190 160-180 160-180
податковий інспектор,
старший державний
податковий
ревізор-інспектор

Старший державний 170-190 170-190 160-180 150-170 150-170
податковий інспектор

Державний податковий 160-180 160-180 150-170 140-160 140-160
інспектор

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1184 від 08.09.2004 )

Додаток 26
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2004 р. N 1184)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів державних податкових інспекцій
в містах (крім Києва та Севастополя), об'єднаних
державних податкових інспекцій, які мають ранг
державного службовця

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
Посада |--------------------------------------------
|міста з | за групами міст
|чисель- |----------------------------------
|ністю |поза | I, | II | III
|населення|групою |об'єднані| |
|понад 1 | |державні | |
|млн | |податкові| |
|чоловік | |інспекції| |
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління, 220-240 210-230 200-220 190-210 190-210
самостійного відділу,
головний бухгалтер

Начальник відділу 200-225 200-220 190-210 180-200 180-200
у складі управління

Завідувач сектору 190-200 190-200 180-190 170-180 170-180

Головний спеціаліст 170-190 170-190 160-180 150-170 150-170

Провідний спеціаліст 165-170 160-170 155-160 145-150 145-150

Спеціаліст 160-165 155-160 150-155 140-145 140-145
I категорії

Спеціаліст 150-160 150-155 140-150 130-140 130-140
II категорії

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанов КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000, N 1184 від 08.09.2004 )

Додаток 27
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

               СХЕМА
посадових окладів начальницького складу і
спеціалістів податкової міліції державних
податкових інспекцій в містах, об'єднаних
державних податкових інспекцій

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий
| оклад, гривень
|----------------------
Посада | міста з | інші
|чисельністю| міста,
| населення | об'єднані
| понад | державні
| 1 млн. | податкові
| чоловік | інспекції
------------------------------------------------------------------
Начальник головного відділу (відділу) 275 250
податкової міліції - перший заступник
начальника державної податкової
інспекції

Начальник оперативного бюро, начальник 200-220 190-210
відділу, штабу, відділення у складі
головного відділу (відділу) податкової
міліції

Старший слідчий, головний державний 190-210 180-200
податковий ревізор-інспектор

Старші: оперуповноважений, експерт; 180-200 170-190
слідчий; начальник чергової частини,
командир взводу; головний державний
податковий інспектор, старший
державний податковий ревізор-інспектор

Оперуповноважений, експерт, старший 170-190 160-180
інспектор, старший державний податковий
інспектор

Інспектор, державний податковий 160-180 150-170
інспектор

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99; в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 220 від 07.03.2001 )

Додаток 28
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

               СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу підрозділів податкової
міліції

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний
| посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Помічник оперуповноваженого податкової міліції, 105-115
помічник слідчого

Начальник канцелярії податкової міліції 115

Міліціонер - водій 95

Старший інспектор канцелярії 95-105

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 29
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату обласних, Київської та
Севастопольської міських рад

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад,
| гривень
|------------------------------
Посада | за групами областей
|------------------------------
| поза | | 2,
| групою, | 1 |м. Сева-
| м. Київ | |стополь
------------------------------------------------------------------
Голова постійної комісії з питань 230-250 210-230 200-220
бюджету

Керуючий справами 250 230 220

Начальник управління, завідувач 190 - 230 170 - 210 160 - 200
відділу, іншого структурного
підрозділу

Начальник відділу у складі 165 - 180 150 - 165 145 - 155
управління

Начальник сектору у складі: 155 - 170 145 - 155 140 - 150
відділу, іншого структурного
підрозділу

Помічник голови (заступника голови)
ради, радник (консультант) 145-155 140-150 135-145

Головний бухгалтер, головний 135-155 130-150 125-145
спеціаліст

Провідний спеціаліст 120-135 120-130 115-125

Спеціаліст I категорії 110-120 110-120 110-115

Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-110

Спеціаліст 90-100 90-100 90-100

( Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 569 від 29.04.2004, N 512 від 30.06.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 30
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату районних, районних у
містах Києві та Севастополі рад

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий
Посада | оклад, гривень
|------------------------
| райони, | райони в
| райони в | м. Києві
| м. Севас- |
| тополі |
------------------------------------------------------------------
Голова ради 260 270

Заступник голови ради 220 230

Керуючий справами 170 180

Завідувач відділу 140-160 150-170

Радник (консультант) голови ради 125-135 135-145

Головний бухгалтер, головний
спеціаліст 120-130 130-140

Провідний спеціаліст 110-120 115-125

Спеціаліст І категорії 105-110 105-115

Спеціаліст II категорії 100-105 100-105

Спеціаліст 90-100 90-100

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 31
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату міських (крім міст Києва
і Севастополя) рад та їх виконавчих органів

----------------------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад за групами міст, гривень
|--------------------------------------------------------------
|у містах| поза | I | II | III | Чисельність
Посада |з чисе- | групою | | | | населення
|льністю | | | | |------------------
|насе- | | | | | понад | до
|лення | | | | |15 тис. |15 тис.
|понад 1 | | | | |чоловік |чоловік
|млн. | | | | | |
|чоловік | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------

Міський голова 300 280 270 260 240 200 170

Перший заступник 270 250 240 230 210 180 150
міського голови

Заступник міського 250 230 220 210 190 170 140
голови з питань
діяльності
виконавчих органів,
секретар ради,
керуючий справами
(секретар)
виконавчого
комітету

Директор 200-220 185-200 175-185 165-175 155-165 - -
департаменту
міської (міст
обласного і
республіканського
в Автономній
Республіці Крим
значення) ради

Завідувач відділу, 155-180 150-170 145-165 140-160 130-150 120-130 110-120
державний реєстратор*

Радник, консультант 140-150 135-145 130-140 120-130 115-125   -    -
голови ради

Помічник голови, 130-140 125-135 120-130 - - - -
начальник сектору

Головний 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115 - -
бухгалтер,
головний
спеціаліст

Провідний 110-120 - - - - - -
спеціаліст

Спеціаліст I 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105 100-105 100-105
категорії

Спеціаліст 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100 95-100 95-100
II категорії

Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 90-95 90-95 90-95 90-95
______________________

* Посада державного реєстратора вводиться лише у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення.

( Додаток 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 724 від 02.06.2004, N 1541 від 17.11.2004, N 361 від 18.05.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 32
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату районних у містах (крім міст Києва і Севастополя)
рад та їх виконавчих комітетів

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Голова ради 250

Заступник голови ради з питань діяльності
виконавчого органу, керуючий справами
(секретар) виконкому 210

Завідувач відділу 140-160

Головний бухгалтер, головний спеціаліст 120-130

Провідний спеціаліст 110-120

Спеціаліст І категорії 105-110

Спеціаліст II категорії 100-105

Спеціаліст 90-100

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 33
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату сільських і селищних рад
та їх виконавчих органів

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|------------------------------------------
Посада | Села, селища з чисельністю населення,
| тис. чол.
|------------------------------------------
| понад | від 10 |від 7,5 | від 3 | до 3
| 15 | до 15 |до 10 |до 7,5 |
------------------------------------------------------------------
Сільський, селищний
голова 170 160 150 140 130

Заступник голови з
питань діяльності
виконавчих органів 140 130 125

Секретар ради,
керуючий справами,
секретар виконавчого
комітету 125 120 115 110 105

Спеціаліст І
категорії 100-110 100-110 100-105 100-105 -

Спеціаліст II
категорії 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100

Спеціаліст 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 34
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів самостійних управлінь, відділів
виконавчих органів міських (крім міст Києва
і Севастополя) рад

-----------------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|-------------------------------------------------------
Посада |у містах | за групами міст |у містах
|з чисель-|-----------------------------------|не відне-
|ністю | поза | І | II | III |сених до
|населення| групою | | | |груп за
|понад 1 | | | | |оплатою
|млн. | | | | |праці
|чоловік | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Начальник 155-180 150-170 145-165 140-160 130-150 110-130
самостійного
управління, відділу

Начальник відділу у 145-155 140-150 135-145 130-140 125-130
складі управління,
підвідділу у складі
відділу

Завідувач сектору 140-145 135-140 135-140 - - -

Головний спеціаліст 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115 105-110

Провідний спеціаліст 110-120 110-115 110-115 105-110 105-110 105-110

Спеціаліст І
категорії 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105 100-105

Спеціаліст II
категорії 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100 95-100

Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 90-95 90-95 90-95

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 35
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів самостійних управлінь, відділів
виконавчих органів районних у містах (крім
міст Києва і Севастополя) рад

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Начальник самостійного управління, відділу 140-150

Начальник відділу у складі управління,
підвідділу 125-135

Завідувач сектору, головний спеціаліст 110-120

Провідний спеціаліст 105-110

Спеціаліст І категорії 100-105

Спеціаліст II категорії 95-100

Спеціаліст 90-95

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 36
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Генеральної прокуратури
України

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління, керівник 315
апарату Генерального прокурора

Начальник управління, самостійного 290
відділу, старший помічник Генерального
прокурора з особливих доручень

Начальник відділу у складі управління, 250-280
помічник Генерального прокурора з
особливих доручень

Старший слідчий в особливо важливих справах 230-250

Слідчий в особливо важливих справах,
старший прокурор управління, відділу,
старший прокурор-криміналіст
прокурор-криміналіст 200-230

Прокурор управління, відділу;
головний спеціаліст 190-220

Провідний спеціаліст 150-180

Спеціаліст I категорії 125-140

Спеціаліст II категорії 115-125

Спеціаліст 105-115

( Додаток 36 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1019 від 10.08.2004, N 1449 від 28.10.2004, N 825 від 29.08.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 37
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів прокуратур Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя та
прирівняних до них прокуратур

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|-----------------------------------------
Посада |Автономна | за групами областей
|Республіка|------------------------------
|Крим | поза | 1 | 2,
| | групою, | |м. Севас-
| | м. Київ | | тополь
------------------------------------------------------------------
Прокурор 340 310 290 270

Перший заступник 310 280 270 250
прокурора

Заступник прокурора 290 270 250 230

Начальник управління, 210-230 210-230 210-220 195-210
відділу; старший
помічник прокурора

Старший слідчий в 185-205 - - -
особливо важливих
справах

Слідчий в особливо 175-195 175-195 175-195 175-195
важливих справах,
прокурор-криміналіст

Старший слідчий - 165-185 165-185 165-185

Старший прокурор 175-195 175-195 175-185 175-185
управління, відділу

Прокурор управління, 165-185 165-185 155-175 155-175
відділу: помічник
прокурора, головний
спеціаліст-консультант

Головний бухгалтер 165-185 165-185 155-175 155-175

Провідний спеціаліст 125-145 120-135 120-130 115-125

Спеціаліст І категорії 115-125 110-120 110-120 100-115

Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-110 100-110

Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 90-100

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 38
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів міських прокуратур (крім міст
Києва і Севастополя)

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|--------------------------------------------
|у містах | за групами міст
Посада |з чисель-|----------------------------------
|ністю | поза | 1 | 2 | 3
|населення| групою| | |
|понад 1 | | | |
|млн. | | | |
|чоловік | | | |
------------------------------------------------------------------
Прокурор 250 230 220 210 195

Перший заступник 230 200 190 - -
прокурора

Заступник прокурора 220 190 180 170 160

Старший помічник 165-185 165-180 155-170 155-165 145-155
прокурора, слідчий в
особливо важливих
справах

Старший слідчий, 155-175 155-175 155-165 155-165 145-155
прокурор-криміналіст

Слідчий - - 145-155 145-155 145-150

Помічник прокурора, 145-155 145-155 135-155 135-155 135-150
спеціаліст-
консультант

Стажист - - 135 135 135

Провідний спеціаліст 120-125 115-125 115-125 - -

Спеціаліст І
категорії 110-115 110-115 110-115 - -

Спеціаліст II
категорії 100-110 100-110 100-110 - -

Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 - -

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 39
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів районних, міжрайонних, районних
в містах, природоохоронних та інших прирівняних
до них прокуратур

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|------------------------------------------
| районні |прокуратури |районні проку-
Посада |прокуратури |виправно- |ратури в містах,
| м.Києва |трудових |природоохоронні
| |установ, |прокуратури та
| |міжрайонні |прокуратури
| |прокуратури |сільських
| | |районів
------------------------------------------------------------------
Прокурор 230 220 220

Заступник прокурора 210 200 200

Старший помічник
прокурора, старший 155-175 155-165 145-165
слідчий

Слідчий 145-155 145-155 145-155

Помічник прокурора 145-165 135-155 135-155

Стажист 135 135 135

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

( Додаток 40 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 865 від 03.09.2005 )

Додаток 41
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2003 р. N 298)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату Верховного Суду України

------------------------------------------------------------------
| Місячний
Посада |посадовий оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------

Радник Голови Верховного Суду, 300-310
першого заступника Голови Верховного Суду,
заступника Голови Верховного Суду

Помічник Голови Верховного Суду, першого 250-310
заступника Голови Верховного Суду, заступника
Голови Верховного Суду, голови Судової палати,
заступника голови Судової палати, голови
Військової судової колегії та судді
Верховного Суду

Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) 370

Начальник управління, самостійного відділу, 330
прес-служби;
керуючий справами

Начальник відділу у складі управління 290-310

Завідуючий сектором 270

Науковий консультант 250

Головний консультант 205-250

Старший консультант 185-205


Консультант 165-185

Головний бухгалтер 250

Провідний спеціаліст 200

Спеціаліст I категорії 160

Спеціаліст II категорії,
старший судовий розпорядник 135

Відповідальний секретар Судової палати, судовий 125-135
розпорядник

Секретар Судової палати (колегії) 115-125

( Додаток 41 в редакції Постанови КМ N 298 від 06.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 960 від 28.07.2004, N 514 від 30.06.2005, N 865 від 03.09.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 42
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2003 р. N 298)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату вищих спеціалізованих судів України
та Апеляційного суду України

------------------------------------------------------------------
| Місячний
Посада |посадовий оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------

Радник голови суду, його заступників 300-310

Помічник голови суду, першого заступника голови 250-310
суду, заступника голови суду, заступника голови
судової палати, судді

Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) 340-355

Начальник управління, самостійного відділу, 310-330
прес-служби, керуючий справами

Начальник відділу у складі управління, головний 290-310
бухгалтер

Завідуючий сектором 210-260

Науковий консультант 210-250

Головні: консультант, спеціаліст 205-250

Старший консультант, завідуючий 185-205

редакційно-видавничою групою

Консультант 165-185

Провідний спеціаліст 150-180

Спеціаліст I категорії, старший секретар суду,
старший судовий розпорядник 125-140

Спеціаліст II категорії, відповідальний секретар 115-125
судової палати, секретар судового засідання,
судовий розпорядник

Спеціаліст, секретар суду, комендант суду 105-115

( Додаток 42 в редакції Постанови КМ N 298 від 06.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 240 від 03.03.2004, N 960 від 28.07.2004, N 516 від 30.06.2005, N 865 від 03.09.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 43
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2003 р. N 298)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату апеляційних судів

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень
|--------------------------------------------
|апеляцій-| апеляційні загальні суди
|ні спеці-|----------------------------------
|алізовані|Авто- | за групами областей
|суди |номна |--------------------------
| |Респуб-|поза | 1 |2,
| |ліка |групою, | |м. Сева-
| |Крим |м. Київ | |стополь
------------------------------------------------------------------

Керівник апарату 260 240 230 220 210
(завідуючий
секретаріатом)

Начальник відділу, 180-205 165-185 165-185 155-175 145-165
головний бухгалтер

Радник голови суду, 170-180 155-170 145-160 145-155 135-145
першого заступника
та заступника
голови суду

Помічник голови суду, 160-180 155-170 140-160 135-150 130-140
першого заступника та
заступника голови
суду, судді

Головний спеціаліст, 145-165 135-155 135-145 135-140 125-135
старший консультант,
завідуючий
приймальнею

Провідний спеціаліст, 125-145 125-145 120-135 120-130 115-125
консультант

Спеціаліст
I категорії, старший
секретар суду,
старший судовий
розпорядник 115-125 110-135 110-125 110-125 110-120

Спеціалісти II 105-120 105-120 105-115 105-115 105-110
категорії, секретар
судового засідання,
судовий розпорядник

Спеціаліст, секретар 95-105 90-105 90-105 90-105 90-105
судової палати,
секретар суду

( Додаток 43 в редакції Постанови КМ N 298 від 06.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 960 від 28.07.2004, N 865 від 03.09.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 44
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2003 р. N 298)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату місцевих спеціалізованих судів Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і
Севастополя

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень
|----------------------------------
|Авто- | за групами областей
|номна |-------------------------
|Респуб- |поза | 1 | 2,
|ліка |групою, | | м. Сева-
|Крим |м. Київ | | стополь
| | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------

Радник голови суду, 155-170 145-160 145-155 135-145
першого заступника
голови суду, заступника
голови суду

Помічник голови суду, 145-170 140-160 135-155 130-145
першого заступника
голови суду, заступника
голови суду, судді

Керівник апарату 240 230 220 210
(завідуючий
секретаріатом)

Начальник відділу 165-185 165-185 155-175 145-165

Головний бухгалтер 155-170 145-160 145-155 135-145

Головний спеціаліст, 135-155 135-145 135-140 125-135
старший консультант,
завідуючий приймальнею

Провідний спеціаліст, 125-145 120-135 120-130 115-125
консультант

Спеціаліст I категорії,
старший секретар суду,
старший судовий розпорядник 110-125 110-120 110-120 110-115


Спеціаліст II категорії, 105-110 100-110 100-110 100-110
секретар судового
засідання, судовий
розпорядник

Спеціаліст, секретар суду 95-105 90-100 90-100 90-100

( Додаток 44 в редакції Постанови КМ N 1142 від 05.09.2001 - набирає чинності з 12.07.2001; в редакції Постанови КМ N 298 від 06.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 960 від 28.07.2004, N 865 від 03.09.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 45
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2003 р. N 298)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату місцевих загальних судів

-------------------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень
|---------------------------------------------------------
|міські суди за групами міст| районні суди
|---------------------------+-----------------------------
| 1 | 2 | 3 |м. Києва| м. Севас-| інших
| | | | | тополя, | районів
| | | | | обласних |
| | | | | центрів |
| | | | | та інших |
| | | | | міст з |
| | | | | районним |
| | | | | поділом |
-------------------------------------------------------------------------------

Керівник апарату 200 190 180 200 190 180
(завідуючий
секретаріатом)

Головний 120-140 115-135 115-130 120-140 115-135 115-130
бухгалтер

Консультант, 105-120 105-120 100-110 105-120 105-120 100-110
помічник голови
суду, заступника
голови суду, судді

Старший секретар
суду, старший
судовий розпорядник 100-110 100-115 95-110 100-115 100-115 95-110

Секретар судового 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100
засідання, судовий
розпорядник

Секретар суду, 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95
перекладач

( Додаток 45 в редакції Постанови КМ N 1142 від 05.09.2001 - набирає чинності з 12.07.2001; в редакції Постанови КМ N 298 від 06.03.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 960 від 28.07.2004, N 865 від 03.09.2005 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 46
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2000 р. N 853)

               СХЕМА
посадових окладів службовців апарату органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів

--------------------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень
|------------------------------------------------------
|Апарат |Генеральна|Міністерства, |Районні, районні
|Верховної |прокура- |центральні |в містах Києві
|Ради |тура |органи |та Севастополі
|України, |України, |виконавчої вла-|державні адмі-
|Секре- |Верховний |ди та їх органи|ністрації, їх
|таріат |Суд |в областях, |управління та
|Президента|України, |урядові органи |інші структурні
|України, |вищі спе- |державного |підрозділи,
|Секре- |ціалізова-|управління та |міські (крім
|таріат |ні суди |їх терито- |міст Києва та
|Кабінету |України, |ріальні органи |Севастополя),
|Міністрів | |в Автономній |районні, районні
|України | |Республіці |у містах,
| |Апе- |Крим, областях,|сільські,
| |ляційний |містах Києві та|селищні ради та
| |суд Украї-|Севастополі, |їх виконавчі
| |ни, Рахун-|обласні, |органи, інші
| |кова пала-|Київська та |органи прокура-
| |та України,Севастопольська|тури,
| |Верховна |міські ради, |місцеві
| |Рада і Ра-|органи |загальні
| |да мініст-|прокуратури, |суди,
| |рів Авто- |апеляційні та |міські (крім
| |номної |місцеві спеціа-|міст Києва та
| |Республіки|лізовані суди |Севастополя)
| |Крим |Автономної Рес-|районні управ-
| | |публіки Крим, |ління (відділи)
| | |Київська та Се-|центральних ор-
| | |вастопольська |ганів виконавчої
| | |міські державні|влади та
| | |адміністрації, |урядових органів
| | |управління та |державного
| | |інші структурні|управління
| | |підрозділи |
--------------------------------------------------------------------------------

Відповідальний черговий  140-150   125-140    115-125    100-105

Завідувач: архіву,
протокольної частини,
підрозділу з обліку і
доставки документів,
бібліотеки 125-130 115-130 95-125 95-115

Секретар приймальної
господарських судів 100-115 95-115 95-110

Старший: інспектор,
статистик;
завідувач: друкарського
бюро, копіювально-
розмножувального бюро 110-125 105-125 100-120 95-105

Завідувач: експедиції,
господарства, складу,
орденської комори;
касир, інспектор,
статистик, бібліотекар 100-105 95-105 95-100 95-100

Завідувач військово-
облікового бюро - - - 95-100

Секретар керівника 95-100 95-100 95-100 95-100

Комендант, 105-110 100-110 95-100 95-100
диспетчер

Стенографістка I
категорії, оператор
комп'ютерного набору,
оператор копіювально-
розмножувальної техніки 105-110 100-110 100-105 100-105

Стенографістка II
категорії, секретар-
стенографістка,
друкарка I категорії,
друкарка диктофонної
групи 95-105 95-100 95-100 95-100

Друкарка II категорії,
секретар-друкарка 90-95 90-95 90-95 90-95

Діловод, архіваріус,
експедитор органів
прокуратури, експедитор
судів, експедитор 90 90 90 90

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 46 в редакції Постанови КМ N 853 від 29.05.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1142 від 05.09.2001 - набирає чинності з 12.07.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 298 від 06.03.2003, N 1562 від 02.10.2003, N 240 від 03.03.2004, N 146 від 25.02.2005 )

Додаток 47
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

             РОЗМІРИ НАДБАВОК
до посадових окладів за
дипломатичні ранги України

------------------------------------------------------------------
Дипломатичний ранг | Розмір
| надбавки,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Надзвичайний і Повноважний Посол 160

Надзвичайний і Повноважний
Посланник першого класу 150

Надзвичайний і Повноважний
Посланник другого класу 145

Радник першого класу 140

Радник другого класу 130

Перший секретар першого класу 120

Перший секретар другого класу 110

Другий секретар першого класу 100

Другий секретар другого класу 90

Третій секретар 80

Аташе 70

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 48
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

             РОЗМІРИ НАДБАВОК
до посадових окладів за ранги
державних службовців

------------------------------------------------------------------
Ранг державного службовця | Розмір надбавки, гривень
------------------------------------------------------------------
1 ранг 160

2 ранг 150

3 ранг 145

4 ранг 140

5 ранг 130

6 ранг 120

7 ранг 110

8 ранг 100

9 ранг 90

10 ранг 80

11 ранг 70

12 ранг 60

13 ранг 55

14 ранг 50

15 ранг 45

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 49
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2000 р. N 225)

               НАДБАВКИ
до посадових окладів за спеціальні звання
посадовим особам органів державної податкової
служби

------------------------------------------------------------------
Спеціальні звання |Розмір надбавки,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Головний державний радник податкової служби 160

Державний радник податкової служби I рангу 150

Державний радник податкової служби II рангу 145

Державний радник податкової служби III рангу 140

Радник податкової служби I рангу 130

Радник податкової служби II рангу 120

Радник податкової служби III рангу 110

Інспектор податкової служби I рангу 100

Інспектор податкової служби II рангу 90

Інспектор податкової служби III рангу 80

Урядовий Секретар
Кабінету Міністрів України В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Додаток 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2334 від 20.12.99, в редакції Постанови КМ N 225 від 07.02.2000 - діє з 01.01.2000 )

Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Ради національної
безпеки і оборони

------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний|
| |посадовий|
| | оклад, |
| | гривень |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник Служби Секретаря Ради | 350 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Перший заступник Керівника Служби Секретаря Ради | 345 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Заступник Керівника Служби Секретаря Ради | 340 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Помічник Секретаря Ради, першого заступника, | 260-280 |
|заступника Секретаря | |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний радник Секретаря | 310 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Радник Секретаря | 300 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник департаменту | 335-340 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник самостійного управління | 330-340 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник управління у складі департаменту | 320-330 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник служби | 325 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач самостійного відділу | 320 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач відділу у складі департаменту, управління | 315-320 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач сектору у складі управління, служби, відділу| 300 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник групи | 320 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Державний експерт | 260-280 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний консультант | 250-260 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний спеціаліст | 240-250 |
------------------------------------------------------------------

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 1481 і від 15 січня 2005 р. N 37.

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Постанову доповнено додатком 50 згідно з Постановою КМ N 220 від 07.02.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 510 від 30.06.2005; в редакції Постанов КМ N 953 від 24.09.2005, N 88 від 01.02.2006 )

Додаток 51
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів Національного інституту
стратегічних досліджень

------------------------------------------------------------------
| Місячний
Посада | посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Директор інституту 350

Заступник директора 340

Заступник директора - керівник центру 320

Заступник директора - завідувач відділу 310-320

Завідувач самостійного відділу 310

Завідувач сектору 270

Радник директора, вчений секретар 250-270

Головний консультант, головний спеціаліст 220-250

Старший консультант 185-220

Провідний спеціаліст 200

Консультант 160-170

Спеціаліст I категорії 160

Спеціаліст II категорії 135

Спеціаліст 115

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Постанову доповнено додатком 51 згідно з Постановою КМ N 220 від 07.02.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1145 від 17.08.2002, N 146 від 25.02.2005 )

Додаток 52
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів центрального апарату
Антимонопольного комітету

------------------------------------------------------------------
| Місячний
Посада | посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------

Перший заступник Голови - державний 340
уповноважений

Заступник Голови - державний уповноважений 330

Державний уповноважений 330

Директор департаменту 290-300

Начальник самостійного управління, 230-250
самостійного відділу

Начальник відділу в складі департаменту, 195-220
самостійного управління

Завідувач самостійного сектору 185-210

Завідувач сектору в складі департаменту, 175-195
самостійного управління, самостійного
відділу

Головний експерт 165-185

Радник, головний спеціаліст, консультант 155-180

Провідний спеціаліст 135-155

Спеціаліст I категорії 120-135

Спеціаліст 100-110

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Постанову доповнено додатком 52 згідно з Постановою КМ N 220 від 07.02.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 433 від 08.06.2005, N 510 від 30.06.2005 )

Додаток 53
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів територіального відділення
Антимонопольного комітету України в
Автономній Республіці Крим

------------------------------------------------------------------
| Місячний
Посада | посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Голова територіального відділення 340

Заступник голови 310

Начальник відділу 180-200

Помічник голови територіального відділення, 155-170
завідувач самостійного сектору

Головний експерт 150-160

Головний спеціаліст 135-155

Провідний спеціаліст 120-135

Спеціаліст I категорії 110-120

Спеціаліст II категорії 100-110

Спеціаліст 90-100

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Постанову доповнено додатком 53 згідно з Постановою КМ N 220 від 07.02.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 54
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
територіальних відділень Антимонопольного комітету

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад за
Посада | групами областей, гривень
|--------------------------------
| поза | | 2,
| групою, | 1 | м. Севас-
| м. Київ | | тополь
------------------------------------------------------------------

Голова територіального 310 290 270
відділення

Заступник голови 190-230 170-210 160-200
територіального відділення

Начальник відділу 165-180 150-165 (145-155

Завідувач самостійного 155-165 140-150 135-145
сектору

Головний експерт 140-155 135-150 130-145

Головний спеціаліст 130-150 125-145 120-140

Провідний спеціаліст 115-130 115-125 110-120

Спеціаліст I категорії 110-120 110-120 105-115

Спеціаліст II категорії 100-110 100-110 100-105

Спеціаліст 90-100 90-100 90-100

Урядовий Секретар В.ЛИСИЦЬКИЙ

( Постанову доповнено додатком 54 згідно з Постановою КМ N 220 від 07.02.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 від 08.06.2005 )

( Додаток 55 виключено на підставі Постанови КМ N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 56
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 27 вересня 2000 р. N 1470 )

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний
|посадовий оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Голова Комісії 390

Перший заступник Голови Комісії 350

Заступник Голови Комісії 340

Керівник департаменту 310

Керівник головного управління 270

Керівник секретаріату 270

Керівник управління, завідувач самостійного 260
відділу

Завідувач відділу у складі управління 230

Помічник Голови Комісії 230

Завідувач відділу бухгалтерського обліку та 220
бюджетного фінансування

Державний експерт 205

Провідний експерт 190

Старший референт 145

( Постанову доповнено додатком 56 згідно з Постановою КМ N 1470 від 27.09.2000 )

Додаток 57
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2000 р. N 1781)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Головного контрольно-ревізійного
управління, які проводять перевірки діяльності
підприємств, установ та організацій

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Голова Головного контрольно-ревізійного 380
управління

Перший заступник Голови Головного 360
контрольно-ревізійного управління

Заступник Голови Головного 340
контрольно-ревізійного управління

Директор департаменту 310

Начальник самостійного управління 300

Начальник самостійного відділу 270-290

Начальник відділу в складі департаменту, 260-270
самостійного управління, завідувач
самостійного сектору

Помічник Голови Головного 260-270
контрольно-ревізійного управління

Завідувач сектору в складі 250-260
департаменту, самостійного
управління, самостійного відділу

Головний контролер-ревізор 240-260

Провідний контролер-ревізор 230-250

Старший контролер-ревізор 220-240

Контролер-ревізор 190-210

( Постанову доповнено додатком 57 згідно з Постановою КМ N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 58
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2005 р. N 433)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів Головного контрольно-ревізійного
управління

------------------------------------------------------------------
| Місячний
Посада | посадовий
| оклад, гривень
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту 310

Начальник самостійного управління 300

Начальник самостійного відділу 270-290

Начальник відділу в складі департаменту, 260-270
самостійного управління, завідувач самостійного
сектору

Завідувач сектору в складі департаменту, 250-260
самостійного управління, самостійного відділу

Головний спеціаліст 230-240

Провідний спеціаліст 210-220

Спеціаліст I категорії 190-210

Спеціаліст II категорії 170-190

( Постанову доповнено додатком 58 згідно з Постановою КМ N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001; в редакції Постанови КМ N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 59
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2000 р. N 1781)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів контрольно-ревізійних управлінь
в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві
та Севастополі, які проводять перевірки діяльності
підприємств, установ та організацій

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|-------------------------------------------
Посада |Автономна | за групами областей
|Республіка|--------------------------------
| Крим |поза групою,| I | II
| | м. Київ | | м. Сева-
| | | | стополь
------------------------------------------------------------------
Начальник контрольно- 330 330 320 310
ревізійного управління

Перший заступник 310 310 300 290
начальника
контрольно-ревізійного
управління

Заступник начальника 300 300 290 280
контрольно-ревізійного
управління

Начальник відділу 270-280 270-280 240-260 230-250

Помічник начальника 230-250 230-250 230-245 220-240
контрольно-ревізійного
управління

Завідувач сектору 220-240 220-240 220-235 220-230

Головний 210-230 210-230 210-230 210-230
контролер-ревізор

Провідний 200-220 200-220 200-220 200-220
контролер-ревізор

Старший 190-210 190-210 190-210 190-210
контролер-ревізор

Контролер-ревізор 170-190 170-190 170-190 170-190

( Постанову доповнено додатком 59 згідно з Постановою КМ N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 60
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2005 р. N 433)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|-----------------------------------------
Посада |Автономна | за групами областей
|Республіка|------------------------------
| Крим |поза групою,| I | II,
| | м. Київ | |м. Сева-
| | | | стополь
------------------------------------------------------------------
Начальник відділу 270-280 270-280 240-260 230-250

Завідувач сектору 230-250 230-250 230-245 220-240

Головний спеціаліст 190-210 190-210 190-210 190-210

Провідний спеціаліст 180-190 180-190 180-190 180-190

Спеціаліст I категорії 170-180 170-180 170-180 170-180

Спеціаліст II категорії 150-170 150-170 150-170 150-170

( Постанову доповнено додатком 60 згідно з Постановою КМ N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001; в редакції Постанови КМ N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 61
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2000 р. N 1781)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів,
які проводять перевірки діяльності підприємств, установ,
організацій, та інших спеціалістів контрольно-ревізійних
відділів у районах, районах у м. Києві, міжрайонних
(об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
Посада |--------------------------------------
| райони | райони, міжрайонні
| м. Києва | (об'єднані) контрольно-
| | ревізійні відділи
------------------------------------------------------------------
Начальник 260 250
контрольно-ревізійного
відділу

Заступник начальника 250 240
контрольно-ревізійного
відділу

Завідувач сектору 210-230 200-220

Головний контролер-ревізор 190-210 180-200

Провідний контролер-ревізор 180-200 170-190

Старший контролер-ревізор 170-190 160-180

Контролер-ревізор 160-180 140-160

Головний спеціаліст 115-125 110-120

Провідний спеціаліст 110-115 105-110

Спеціаліст I категорії 105-110 100-105

Спеціаліст II категорії 100-105 95-100

( Постанову доповнено додатком 61 згідно з Постановою КМ N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 62
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2000 р. N 1781)

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів,
які проводять перевірки діяльності підприємств, установ,
організацій, та інших спеціалістів контрольно-ревізійних
відділів у містах (крім мм. Києва та Севастополя),
об'єднаних контрольно-ревізійних відділів

------------------------------------------------------------------------
            |Місячний посадовий оклад, гривень
            |------------------------------------------------
            |у містах з |     за групами міст
    Посада     |чисельністю|------------------------------------
            |населення | поза |  I,  | II  | III
            |  понад  | групою |об'єднані|    |
            | 1 млн.  |    |контроль-|    |
            | чоловік |    |но-реві- |    |
            |      |    | зійні |    |
            |      |    | відділи |    |
------------------------------------------------------------------------
Начальник          285    265    255   245   235
контрольно-ревізійного
відділу

Заступник начальника    275    250    240   230   220
контрольно-ревізійного
відділу

Завідувач сектору     220-240  210-230  200-220 190-210 190-210

Головний         190-210  190-210  180-200 170-190 170-190
контролер-ревізор

Провідний         180-200  180-200  170-190 160-180 160-180
контролер-ревізор

Старший          170-190  170-190  160-180 150-170 150-170
контролер-ревізор

Контролер-ревізор     160-180  160-180  150-170 140-160 140-160

Головний спеціаліст    120-130  115-125  115-125 110-120 110-115

Провідний спеціаліст   110-120  110-115  110-115 105-110 105-110

Спеціаліст I категорії  105-110  105-110  105-110 100-105 100-105

Спеціаліст II категорії  100-105  100-105  100-105  95-100  95-100

( Постанову доповнено додатком 62 згідно з Постановою КМ N 1781 від 06.12.2000 - набуває чинності з 01.01.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 від 08.06.2005 )

( Додаток 63 (Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апеляційних господарських судів ) втратив чинність на підставі Постанови КМ N 298 від 06.03.2003 )

Додаток 64
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту

------------------------------------------------------------------
| Місячний
Посада | посадовий
| оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту 310

Перший заступник директора департаменту 300

Заступник директора департаменту 290-300

Начальник управління 280-290

Начальник відділу, заступник
начальника відділу примусового
виконання рішень, завідувач сектору 270-290

Головний спеціаліст,
головний державний виконавець 260-270

Провідний спеціаліст,
старший державний виконавець 240-260

Спеціаліст I категорії,
державний виконавець 220-230

Спеціаліст II категорії 200-220

( Постанову доповнено додатком 64 згідно з Постановою КМ N 1087 від 29.07.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1804 від 20.11.2003, N 433 від 08.06.2005, N 1055 від 05.11.2005 )

Додаток 65
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
відділів державної виконавчої служби Головного
управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці
Крим, обласних, Київського та Севастопольського
міських управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад за
Посада | групами областей, гривень
|--------------------------------
| поза | | II,
| групою, | I | м. Севас-
| м. Київ | | тополь
------------------------------------------------------------------
Начальник управління юстиції 280 260 250

Заступник начальника управління 270 250 240
юстиції - начальник відділу
державної виконавчої служби

Перший заступник начальника 260 240 230
відділу державної виконавчої
служби

Заступник начальника відділу 250 235 225
державної виконавчої служби,
начальник підрозділу
примусового виконання рішень

Заступник начальника
підрозділу примусового
виконання рішень 240 230 220

Головний спеціаліст,
головний державний виконавець 210-230 210-230 210-220

Провідний спеціаліст,
старший державний виконавець 200-220 200-220 200-220

Спеціаліст I категорії,
державний виконавець 190-210 190-210 190-210

Спеціаліст II категорії 170-190 170-190 170-190

Спеціаліст 140-160 140-160 140-160

( Постанову доповнено додатком 65 згідно з Постановою КМ N 1087 від 29.07.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1804 від 20.11.2003 )

Додаток 66
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
відділів державної виконавчої служби районних, районних
у мм. Києві та Севастополі управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий
Посада | оклад, гривень
|------------------------
| райони в | райони,
| м. Києві | райони в
| | м. Севас-
| | тополі
------------------------------------------------------------------
Начальник управління юстиції 260 250

Заступник начальника управління - 250 240
начальник відділу державної виконавчої
служби

Перший заступник начальника відділу 240 230
державної виконавчої служби

Заступник начальника відділу державної 200-220 190-210
виконавчої служби

Головний державний
виконавець 195-215 185-205

Старший державний виконавець 190-210 180-200

Державний виконавець 170-190 160-180

Головний спеціаліст 115-125 110-120

Провідний спеціаліст 110-115 105-110

Спеціаліст I категорії 105-110 100-105

Спеціаліст II категорії 100-105 95-100

( Постанову доповнено додатком 66 згідно з Постановою КМ N 1087 від 29.07.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1804 від 20.11.2003 )

Додаток 67
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
відділів державної виконавчої служби міських
(міст обласного значення) управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|--------------------------------------------
|у містах | за групами міст
Посада |з чисель-|----------------------------------
|ністю | поза | I | II | III
|населення| групою| | |
|понад 1 | | | |
|млн. | | | |
|чоловік | | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління 285 265 255 245 235
юстиції

Заступник начальника 275 250 240 230 220
управління юстиції -
начальник відділу
державної виконавчої
служби

Перший заступник 265 240 230 220 210
начальника відділу
державної виконавчої
служби

Заступник начальника 220-225 200-220 190-210 180-200 180-200
відділу державної
виконавчої служби

Головний
державний
виконавець 215 205 195 185-200 180-195

Старший державний 190-210 190-210 180-200 170-200 170-190
виконавець

Державний 170-190 170-190 160-180 150-170 150-170
виконавець

Головний спеціаліст 120-130 115-125 115-125 110-120 110-115

Провідний спеціаліст 110-120 110-115 110-115 105-110 105-110

Спеціаліст 105-110 105-110 105-110 100-105 100-105
I категорії

Спеціаліст 100-105 100-105 100-105 95-100 95-100
II категорії

( Постанову доповнено додатком 67 згідно з Постановою КМ N 1087 від 29.07.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1804 від 20.11.2003 )

Додаток 68
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 2004 р. N 1460 )

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Державного комітету фінансового моніторингу

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний
| посадовий
| оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови 360

Заступник Голови 340

Директор департаменту 300 - 320

Начальник самостійного управління 290 - 300

Керівник структурного підрозділу у регіоні 290 - 300

Начальник самостійного відділу 280 - 290

Начальник відділу в складі департаменту, 270 - 280
самостійного управління, помічник голови

Завідувач самостійного сектору 265 - 270

Завідувач сектору в складі департаменту, 260 - 265
самостійного управління, самостійного
відділу

Головний спеціаліст 240 - 260

Провідний спеціаліст 210 - 240

Спеціаліст 1 категорії 190 - 210

( Постанову доповнено додатком 68 згідно з Постановою КМ N 346 від 15.03.2003; в редакції Постанови КМ N 1460 від 28.10.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 433 від 08.06.2005, N 510 від 30.06.2005 )

Додаток 69
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів центрального апарату
Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку

------------------------------------------------------------------
Посада | Місячний
| посадовий оклад,
| гривень
------------------------------------------------------------------
Директор департаменту 295-315

Начальник самостійного управління,
самостійного відділу 275-295

Начальник відділу в складі департаменту,
самостійного управління, помічник 265-275
Голови Комісії

Завідувач самостійного сектору 260-265

Помічник члена Комісії, керівника
апарату, заступника керівника апарату,
завідувач сектору в складі департаменту, 255-260
самостійного управління, самостійного
відділу

Радник, головний спеціаліст 235-255

Провідний спеціаліст 205-235

Спеціаліст I категорії 185-205

Спеціаліст II категорії 165-185

Спеціаліст 155-165

__________________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2004 р. N 1481 "Про підвищення посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

( Постанову доповнено додатком 69 згідно з Постановою КМ N 1540 від 17.11.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 433 від 08.06.2005, N 510 від 30.06.2005 )

Додаток 70
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів територіальних управлінь
Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку

--------------------------------------------------------------------
Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень
|------------------------------------------
| Автономна| за групами областей
|Республіка|-------------------------------
| Крим | поза |I група| II група,
| |групою, | |м. Севастополь
| |м. Київ | |
--------------------------------------------------------------------
Начальник територіального 330 330 310 290
управління

Заступник начальника 310 310 290 270
територіального
управління

Начальник територіального 270
відділення

Начальник відділу у 215-230 215-230 205-215 200-220
складі управління

Завідувач сектору 200-210 200-210 195-205 190-200

Головний спеціаліст 175-195 175-195 170-190 165-185

Провідний спеціаліст 155-175 155-175 150-165 145-160

Спеціаліст I категорії 140-155 140-155 135-145 130-140

Спеціаліст II категорії 125-140 125-140 120-130 120-125

Спеціаліст 115-125 115-125 110-120 105-115

__________________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2004 р. N 1481 "Про підвищення посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

( Постанову доповнено додатком 70 згідно з Постановою КМ N 1540 від 17.11.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 від 08.06.2005 )

Додаток 71
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів територіальних підрозділів
Національної комісії регулювання
електроенергетики

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
|-------------------------------------------------
| | за групами областей
Посада | Автономна |---------------------------------
|Республіка Крим|поза групою,| I група |II група
| | м. Київ | |
------------------------------------------------------------------

Начальник 210-230 210-230 190-210 180-200
територіального
підрозділу

Головний 130-150 130-150 125-145 120-140
спеціаліст

Провідний 115-130 115-130 115-125 110-120
спеціаліст

Спеціаліст I 110-120 110-120 110-120 105-115
категорії

Спеціаліст II 100-110 100-110 100-110 100-105
категорії

Спеціаліст 90-100 90-100 90-100 90-100

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 1481 і від 15 січня 2005 р. N 37.

( Постанову доповнено додатком 71 згідно з Постановою КМ N 1021 від 17.10.2005 )

Додаток 72
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів територіальних управлінь Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг

------------------------------------------------------------------
| Місячний посадовий оклад, гривень
Посада |------------------------------------
|Автономна | за групами областей
|Республіка|-------------------------
| Крим | поза | I | II,
| |групою,| |м. Сева-
| |м. Київ| |стополь
------------------------------------------------------------------
Голова територіального 210-230 210-230 190-210 180-200
управління

Начальник відділу у складі 165-180 165-180 150-165 145-155
управління

Завідувач самостійного 155-170 155-170 145-155 140-150
сектору

Головний спеціаліст 130-150 130-150 125-145 120-140

Провідний спеціаліст 115-130 115-130 115-125 110-120

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 1481 і від 15 січня 2005 р. N 37.

( Постанову доповнено додатком 72 згідно з Постановою КМ N 1131 від 30.11.2005 )