Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26.03.98 N 119
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 квітня 1998 р. за N 245/2685

(Постанова втартила чинність на підставі
Постанови Правління Національного банку України
від 30.05.2007 N 2
00)

Про затвердження Правил використання готівкової
іноземної валюти на території України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 38 від 27.0
1.99
N 456 від 15.0
9.99
N 357 від 20.08.20
01 )

Розглянувши пропозиції Департаменту валютного регулювання про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила використання готівкової іноземної валюти на території України (додаються).

2. Встановити, що з введенням в дію цих Правил втрачають чинність:

- постанови Правління Національного банку України від 16.05.95 р. N 125 та від 18.07.96 р. N 175;

- листи і телеграми Національного банку України від:

30.03.93 N 19029/473,
23.04.93 N 19010/887,
26.04.93 N 19029/
723,
02.06.93 N 19010/1015,
22.07.93 N 19010/1
487,
06.09.93 N 19010/1747,
06.12.93 N 19010/2
150,
02.06.94 N 19011/1208-2574,
26.07.94 N 19011/1841-3
616,
16.06.94 N
142,
23.02.95 N 19011/
629,
18.05.95 N 19011/1
160,
06.06.95 N 16035/2185,
08.06.95 N
260,
26.07.95 N
275,
04.08.95 N
280,
04.08.95 N 19010/1
299,
07.08.95 N 20004
/80,
17.08.95 N 20004/
113,
21.08.95 N 19010/1375,
15.09.95 N 19011/1483,
23.10.95 N 19011/1
656,
18.07.96 N 13-111/1113-3
984,
29.07.96 N 13-111/1
164,
18.09.96 N 13-135/1556-5
528,
03.01.97 N 13-134/7-12.

3. Зобов'язати Кримське республіканське, обласні та по м.Києву і Київській області управління Національного банку України, уповноважені банки у тижневий строк довести до відома клієнтів Правила використання готівкової іноземної валюти на території України і здійснювати контроль за їх дотриманням підприємствами та організаціями, які вони обслуговують.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В.С.Стельмаха.

5. Постанова набуває чинності через 10 днів після її реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.А.Ющенко

Затверджено
постанова Правління
Національного банку України
26.03.98 N 119

Правила
використання готівкової іноземної
валюти на території України

( У тексті Правил слова "обмінний курс" у всіх відмінках
замінено словами "курс гривні до іноземних валют" у
відповідних відмінках, а слова "дорожні чеки" у всіх
відмінках замінено словами "дорожні чеки міжнародних
платіжних систем" у відповідних відмінках згідно з
Постановою Національно банку N 357
від
20.08.2001 )

Національний банк України відповідно до чинного законодавства України встановлює такі правила використання готівкової іноземної валюти резидентами і нерезидентами в Україні.

1. Використання готівкової іноземної валюти з власних поточних рахунків юридичними особами - резидентами та розташованими на території України представництвами юридичних осіб - нерезидентів

Використання готівкової іноземної валюти з власних поточних рахунків юридичними особами - резидентами та розташованими на території України представництвами юридичних осіб - нерезидентів дозволяється:

1.1. Для забезпечення витрат працівників юридичних осіб - резидентів чи представництв юридичних осіб - нерезидентів, які повністю або частково здійснюють підприємницьку діяльність нерезидента на території України (далі - постійні представництва юридичних осіб - нерезидентів) на відрядження за кордон (оплата добових, витрат, пов'язаних з найманням житлового приміщення (оплатою готелю) та бронюванням місць у готелях, транспортних та інших витрат за кордоном здійснюється згідно з чинним законодавством України про відшкодування витрат на відрядження за кордон).

1.1.1. Видача готівкової іноземної валюти з поточного рахунку та/або продаж дорожніх чеків у вільно конвертованій валюті на відрядження за кордон здійснюється уповноваженим банком:

а) за наявності заявки юридичної особи - резидента* або постійного представництва юридичної особи - нерезидента, що містить такі дані: _______________________________

* За текстом мається на увазі також підприємець, який здійснює свою діяльність без створення юридичної особи.

- номер і дата наказу (розпорядження);

- прізвище, ім'я та по батькові осіб, що виїжджають за кордон;

- строк перебування за кордоном;

- розрахунок витрат.

Також подається доручення на отримання коштів на відрядження у касі уповноваженого банку.

Документи, що надаються для виплати іноземної валюти на відрядження за кордон, залишаються в уповноваженому банку;

б) відповідно до наданого розрахунку витрат юридичної особи - резидента або постійного представництва юридичної особи - нерезидента, але в сумі, що не перевищує на одного працівника 300 доларів США готівкою на добу чи в еквіваленті цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком України на день видачі коштів з каси уповноваженого банку, для оплати добових та витрат за наймання житлового приміщення за кордоном.

Для забезпечення транспортних витрат працівника за кордоном під час відрядження видача готівки здійснюється у сумі до 1000 доларів США на одного працівника чи в еквіваленті цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком України.

1.1.2. Виплата коштів на представницькі витрати (організацію прийомів та інших офіційних заходів за кордоном) юридичним особам - резидентам та постійним представництвам юридичних осіб - нерезидентів для від'їжджаючих працівників за кордон здійснюється уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України за наданою заявкою.

1.1.3. Загальна сума іноземної валюти готівкою та/або дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті, що може бути видана одному працівнику-резиденту чи нерезиденту на відрядження за кордон, не може перевищувати суми, установленої Інструкцією про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673 (далі - Інструкція). ( Абзац перший підпункту 1.1.3 пункту 1.1 в редакції Постанови Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

Якщо сума витрат на відрядження перевищує встановлені норми вивезення іноземної валюти, то для здійснення розрахунків за кордоном використовується корпоративна пластикова картка однієї з міжнародних платіжних систем.

1.1.4. Уповноважений банк при видачі іноземної валюти та/або дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті надає юридичній особі - резиденту або постійному представництву юридичної особи нерезидента дозволи на вивезення за кордон їх працівниками іноземної валюти готівкою та/або дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті відповідно до Інструкції. ( Підпункт 1.1.4 пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

1.1.5.Відшкодування працівнику витрат власних коштів в іноземній валюті у відрядженні за кордоном здійснюється відповідно до чинного законодавства України у грошовій одиниці України за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виплати зазначених коштів.

1.2. Для забезпечення витрат працівників іноземних дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв, міжнародних організацій та їх філій, які користуються імунітетом та дипломатичними привілеями (далі - офіційні представництва), представництв юридичних осіб нерезидентів, які не здійснюють підприємницької діяльності, на відрядження за кордон (оплата витрат, пов'язаних з найманням житлового приміщення (оплатою готелю) та бронюванням місць у готелях, транспортних та інших витрат за кордоном здійснюється згідно з кошторисом).

1.2.1. Видача готівкової іноземної валюти з поточного рахунку та/або продаж дорожніх чеків у вільно конвертованій валюті для виїзду за кордон здійснюється уповноваженим банком за наявності заявки офіційного представництва чи представництва юридичної особи - нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності, що містить такі дані:

- прізвище, ім'я осіб, що виїжджають за кордон;

- сума витрат.

Також подається доручення на отримання коштів на відрядження у касі уповноваженого банку.

Документи, що надаються для виплати іноземної валюти на відрядження за кордон, залишаються в уповноваженому банку.

На працівників офіційних представництв чи представництв юридичних осіб нерезидентів, які не здійснюють підприємницької діяльності і виїжджають за кордон у службових справах, не поширюються добові норми виплат іноземної валюти готівкою.

1.2.2. Загальна сума іноземної валюти готівкою та/або дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті, що вивозиться одним працівником - резидентом чи нерезидентом, не може перевищувати суми, встановленої Інструкцією.

Якщо сума витрат на відрядження перевищує встановлені норми вивезення іноземної валюти, то для здійснення розрахунків за кордоном використовується корпоративна пластикова картка однієї з міжнародних платіжних систем. ( Підпункт 1.2.2 пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

1.2.3. Уповноважений банк при видачі іноземної валюти та/або дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті надає офіційному представництву чи представництву юридичної особи - нерезидента, яке не здійснює підприємницької діяльності, дозволи на вивезення за кордон їх працівниками іноземної валюти готівкою та/або дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті відповідно до Інструкції. ( Підпункт 1.2.3 пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

1.2.4. Відшкодування працівнику - резиденту витрат власних коштів в іноземній валюті у відрядженні за кордоном здійснюється відповідно до чинного законодавства України у грошовій одиниці України за офіційним обмінним курсом грошової одиниці України до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виплати зазначених коштів, а працівнику - нерезиденту, за його бажанням, як в іноземній валюті, так і в грошовій одиниці України.

1.3. Для забезпечення експлуатаційних витрат юридичних осіб - резидентів або постійних представництв юридичних осіб - нерезидентів, які мають власні транспортні засоби (орендують, фрахтують) для виконання рейсів за кордон (оплата пального, лоцманських послуг, аеронавігаційних послуг, митних та дорожніх зборів, стоянки тощо).

1.3.1. Видача готівкової іноземної валюти з рахунку на експлуатаційні витрати за кордоном здійснюється уповноваженим банком за наявності:

а) заявки юридичної особи - резидента або постійного представництва юридичної особи - нерезидента, що містить такі дані:

- мета виїзду;

- прізвище, ім'я та по батькові особи, яка вивозить іноземну валюту на експлуатаційні потреби;

- розрахунок витрат;

б) доручення на отримання коштів на експлуатаційні витрати в касі уповноваженого банку.

1.3.2. Видача готівкової іноземної валюти на експлуатаційні витрати транспортних засобів за кордоном здійснюється уповноваженим банком юридичним особам - резидентам або постійним представництвам юридичних осіб нерезидентів, що займаються перевезенням вантажів та пасажирів за кордон власними (орендованими, зафрахтованими):

- літаками, суднами;

- автотранспортними засобами.

1.3.3. Уповноважений банк на підставі розрахунку експлуатаційних витрат транспортних засобів за кордоном надає юридичній особі - резиденту або постійному представництву юридичної особи - нерезидента дозволи на вивезення за кордон їх працівниками іноземної валюти готівкою відповідно до Інструкції. ( Підпункт 1.3.3 пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

1.3.4. При поверненні з-за кордону судна, що належить юридичній особі резиденту чи зафрахтоване юридичною особою - резидентом, у порт на території України, але не за місцем приписки судна, дозволяється вивозити за кордон у касі судна ввезену та зареєстровану у ввізній митній декларації іноземну валюту, що підлягає обов'язковому зарахуванню на розподільчий рахунок в іноземній валюті цієї юридичної особи при подальшому заходженні судна в порт приписки. За наявності філії юридичної особи - резидента, яка має поточний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку за місцем заходження судна в порт, залишок готівкової іноземної валюти в касі судна підлягає зарахуванню на поточний рахунок філії в іноземній валюті в сумі, задекларованій у митній декларації, якщо перебування судна в цьому порту збігається з робочими днями уповноваженого банку.

На оригіналі митної декларації ставиться відмітка уповноваженого банку про прийняття готівкової іноземної валюти на поточний рахунок філії юридичної особи, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку.

1.4. Для оплати праці працівників - нерезидентів, які працюють в Україні за контрактом (з юридичною особою - резидентом чи представництвом юридичної особи - нерезидента):

- в офіційних представництвах та представництвах юридичних осіб нерезидентів, які не здійснюють підприємницької діяльності;

- у юридичних осіб - резидентів, постійних представництвах юридичних осіб - нерезидентів.

Вивезення з України фізичною особою - нерезидентом готівкової іноземної валюти, що одержана як оплата праці, здійснюється з дотриманням вимог Інструкції.

Якщо сума, одержана як оплата праці, перевищує встановлені чинним законодавством України норми вивезення іноземної валюти за кордон, то фізична особа - нерезидент може перерахувати зазначені кошти з власного рахунку в іноземній валюті, відкритого в уповноваженому банку України, на рахунок в іноземному банку чи вивезти за дозволом Національного банку України. ( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

1.5. Для виконання статутної діяльності представництва Бюро міжнародної організації з міграції, в тому числі для покриття витрат, пов'язаних із забезпеченням виїзду мігрантів на батьківщину (купівля мігрантам квитків, оплата їхнього проживання в готелях та харчування в країнах, через які вони прямують транзитом, сплата підйомних тощо), за рахунок коштів, що надійшли від нерезидентів на рахунок зазначеного бюро.

Вивезення готівкової іноземної валюти мігрантами здійснюється з дотриманням вимог Інструкції. ( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

1.6. Для виконання зобов'язань, передбачених статтями 116-119 Кодексу торговельного мореплавства ( 176/95-ВР ), згідно з контрактом (угодою) на здійснення агентських послуг щодо виплат морським агентом (юридичною особою - резидентом) готівкової іноземної валюти та/або дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті на експлуатаційні потреби капітану судна, що належить (зафрахтоване) судновласнику - нерезиденту (в тому числі на оплату праці членів екіпажу, репатріацію моряків із судна, яке знаходиться в порту України тощо).

1.6.1. Видача готівкової іноземної валюти з рахунку морського агента резидента здійснюється уповноваженим банком:

а) у разі отримання тестованого телексного (SWIFT та інші) повідомлення від іноземного банку, надісланого за дорученням фірми - нерезидента (судновласника або іншого довірителя), про зарахування на рахунок в іноземній валюті морського агента - резидента авансового платежу за здійснення агентських послуг;

б) за умови надання морським агентом - резидентом уповноваженому банку заявки на зняття з рахунку готівкової іноземної валюти, що містить такі дані:

- копія тестованого телексного (SWIFT та інші) повідомлення;

- мета зняття готівкової іноземної валюти та її сума;

- назва судна судновласника - нерезидента;

- прізвище та ім'я капітана судна судновласника - нерезидента.

Видаткові документи уповноваженого банку мають містити зазначені в тестованому телексному повідомленні прізвище, ім'я капітана судна судновласника - нерезидента та номер його паспорта (іншого документа, що засвідчує його особу).

При цьому тестоване телексне (SWIFT та інші) повідомлення має містити такі дані:

- код та сума іноземної валюти;

- призначення платежу;

- прізвище та ім'я капітана судна судновласника - нерезидента;

- номер паспорта (інший документ, що засвідчує його особу), громадянство капітана судна судновласника - нерезидента;

- назва фірми - нерезидента (судновласника);

- назва резидента - морського агента;

- номер рахунку морського агента та дата валютування. Документи, що надаються для виплати коштів в іноземній валюті, залишаються в уповноваженому банку.

1.6.2 Уповноважений банк надає морському агенту-резиденту довідку на ім'я капітана судна судновласника-нерезидента для вивезення нерезидентом іноземної валюти та/або дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті на експлуатаційні витрати, оплату праці членів екіпажу та довідки на ім'я членів екіпажу судна при здійсненні їх репатріації в межах сум, визначених судновласником для цих цілей. ( Підпункт 1.6.2 пункту 1.6 в редакції Постанови Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

1.7. Для відшкодування фізичним особам втрат у разі виникнення рекламацій, форс-мажорних обставин, що призвели до невиконання юридичною особою - резидентом (або постійним представництвом юридичної особи нерезидента), яка надає послуги з оплатою в іноземній валюті відповідно до чинного законодавства України, зобов'язань перед фізичною особою, яка сплатила в іноземній валюті вартість послуги.

Видача готівкової іноземної валюти здійснюється уповноваженим банком за заявкою юридичної особи - резидента чи постійного представництва юридичної особи - нерезидента на виплату іноземної валюти з власних рахунків, до якої додаються копії документів, що підтверджують причини невиконання зобов'язань перед фізичними особами, із зазначенням прізвищ фізичних осіб та сум іноземної валюти, що підлягають поверненню.

2. Використання на території України готівкової
іноземної валюти як засобу платежу або як застави

Використання на території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу або як застави дозволяється у разі відсутності в фізичних осіб нерезидентів чи резидентів, а також повноважних представників юридичної особи нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності коштів у грошовій одиниці України і неможливості здійснення валютнообмінної операції через пункт обміну іноземної валюти в таких випадках. ( Абзац перший глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

2.1. На територіях митниць у разі:

а) сплати мита, митних платежів, зборів, штрафів фізичними особами резидентами та нерезидентами відповідно до митного законодавства України; (Підпункт "а" пункту 2 в редакції Постанови Національного банку N 357 (від 20.08.2001)

б) сплати нерезидентами (юридичними й фізичними особами) дорожніх зборів і оформленні перевезень негабаритних, великовагових та небезпечних вантажів;

в) сплати платежів за охорону та супроводження підакцизних і транзитних товарів митними органами із залученням, у разі потреби, підрозділів Міністерства внутрішніх справ України відповідно до чинного законодавства України;

г) сплати нерезидентами консульських зборів для відкриття віз на в'їзд в Україну;

є) оплати нерезидентами послуг, наданих прикордонними санітарно-карантинними, ветеринарними, фітосанітарними та іншими службами контролю;

д) оплати нерезидентами послуг з обов'язкового медичного страхування, яке гарантує надання їм екстреної медичної допомоги відповідно до чинного законодавства України;

е) реалізації суб'єктами підприємницької діяльності товарів та надання ними послуг (у зоні, що звільнена від сплати мита та податків) за наявності відповідного дозволу Державної митної служби України.

2.2. На територіях вокзалів, аеропортів та портів у разі:

а) реалізації нерезидентам суб'єктами підприємницької діяльності пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та наданні нерезидентам послуг з обслуговування іноземних транспортних засобів (літаків, суден, поромів, потягів), їх пасажирів і членів екіпажу.

Розрахунки з нерезидентами здійснюються на підставі рахунку, рахунку-фактури або відповідно до укладеного договору (контракту), які передбачають оплату в готівковій іноземній валюті.

Підставою для зарахування іноземної валюти на розподільчий рахунок юридичної особи - резидента є копія рахунку (рахунку-фактури) та копія митної декларації про ввезення іноземної валюти в Україну нерезидентом (копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

б) переоформлення фізичним особам суб'єктами підприємницької діяльності квитків та доплати за багаж у день здійснення цього міжнародного рейсу;

в) реалізації суб'єктами підприємницької діяльності юридичним особам нерезидентам, які через метеорологічні обставини чи поламання змушені були здійснити непередбачену посадку чи зайти в порт, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та надання нерезидентам послуг з обслуговування пасажирів і членів екіпажу іноземних транспортних засобів (літаків, суден).

Підставою для зарахування іноземної валюти на розподільчий рахунок юридичної особи - резидента є копія рахунку або рахунку-фактури та копія митної декларації про ввезення іноземної валюти в Україну нерезидентом (копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

г) надання суб'єктами підприємницької діяльності послуг нерезидентам із застосуванням дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті.

Дозволи на роботу з дорожніми чеками міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті суб'єктам підприємницької діяльності надаються Кримським республіканським, обласними та по м.Києву і Київській області управліннями Національного банку України чи Головним управлінням Національного банку України за наявності агентської угоди між суб'єктом підприємницької діяльності та уповноваженим банком.

2.3. Використання на території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу дозволяється у разі надання суб'єктами підприємницької діяльності готельних послуг фізичним особам - нерезидентам з оплатою в іноземній валюті, у тому числі зі застосуванням дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті.

Операції з дорожніми чеками міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті суб'єктами підприємницької діяльності здійснюються на підставі дозволів, що надаються територіальними управліннями Національного банку України, і за наявності агентської угоди між суб'єктом підприємницької діяльності і уповноваженим банком України. ( Пункт 2.3 в редакції Постанови Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

2.4. Використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу у випадках, що не передбачені цією главою, а також як застави дозволяється за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України. ( Главу 2 доповнено пунктом 2.4 згідно з Постановою Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

3. Використання готівкової іноземної валюти як засобу
платежу у разі здійснення торгівлі та надання послуг
на транспортних засобах під час їх перебування
за кордоном

Використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу дозволяється у разі здійснення резидентами - суб'єктами підприємницької діяльності торгівлі та надання послуг за межами України на транспортних засобах, що їм належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні), у таких випадках: ( Абзац перший глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

а) за реалізовані товари та надані послуги на повітряних, морських, річкових судах, у потягах та в автобусах;

б) за надані послуги з міжнародних пасажирських перевезень та поромних переправлень у прикордонних з Україною зонах.

Іноземна валюта, що ввозиться в Україну у касах суден, потягів, поромів, автобусів, командирами літаків та яку одержано за продані квитки, товари і перевезення багажу, підлягає обов'язковому декларуванню на митниці та зарахуванню на розподільчий рахунок в іноземній валюті юридичної особи резидента в сумах, задекларованих у митній декларації.

На оригіналі митної декларації ставиться відмітка уповноваженого банку про прийняття готівкової іноземної валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку.

4. Інші положення

4.1. Дозволяється зараховувати готівкову іноземну валюту на рахунок в іноземній валюті юридичної особи-резидента в разі:

а) отримання її як благодійного внеску від нерезидента (підтверджується прибутковими ордерами, актами тощо);

б) сплати фізичними особами - резидентами та нерезидентами державного мита згідно з чинним законодавством України;

в) сплати фізичними особами-нерезидентами зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Фізичні особи-нерезиденти подають до уповноваженого банку копію митної декларації про ввезення в Україну готівкової іноземної валюти, довідку банку про зняття коштів з рахунку через уповноважений банк України. ( Пункт 4.1 в редакції Постанови Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

4.2. Невикористаний залишок готівкової іноземної валюти, що була отримана юридичною особою - резидентом або представництвом юридичної особи нерезидента для сплати за витрати на відрядження за кордон чи на експлуатаційні витрати за кордоном, підлягає зарахуванню на розподільчий рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України протягом п'яти банківських днів з часу оприбуткування до каси юридичної особи - резидента або представництва юридичної особи - нерезидента.

4.3. Уповноваженому банку згідно з власними тарифами дозволяється отримувати комісійну винагороду в іноземній валюті за операціями із зарахування іноземної валюти на рахунок клієнта, зняття іноземної валюти з рахунку клієнта, якщо ці операції пов'язані зі сплатою комісійної винагороди в іноземній валюті іноземному банку-кореспонденту. ( Пункт 4.3 в редакції Постанови Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

4.4. Уповноважений банк може приймати від повноважного представника нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності в касу (для подальшого зарахування на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим банком резиденту - суб'єкту підприємницької діяльності), готівкову вільно конвертовану валюту в сумі, що не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції, за наявності:

а) експортного договору (контракту) резидента, в якому передбачено повну або часткову оплату нерезидентом продукції, виконаних робіт, отриманих послуг у готівковій вільно конвертованій іноземній валюті. При цьому загальна сума, прийнята за одним договором (контрактом), не може перевищувати 10 000 (десять тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції, або

договору (контракту), в якому передбачено повну або часткову оплату в готівковій вільно конвертованій іноземній валюті фрахту судна, що належить судновласнику-резиденту. При цьому сума разової оплати за фрахт судна при заході його в порт України, де розташований уповноважений банк, у якому відкрито поточний рахунок судновласника-резидента, не може перевищувати 10000 (десять тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день зарахування коштів (копія документа залишається в уповноваженому банку);

б) оригіналу митної декларації про ввезення повноважним представником нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності в Україну вільно конвертованої іноземної валюти або довідки про зняття повноважним представником нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності іноземної валюти з картрахунку нерезидента за допомогою платіжної картки міжнародних платіжних систем через уповноважений банк. У митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про зарахування готівкової іноземної валюти на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим банком резиденту суб'єкту підприємницької діяльності. Копія митної декларації з зазначеною відміткою або довідка про виплату уповноваженим банком (касою або пунктом обміну іноземної валюти) іноземної валюти з картрахунку нерезидента залишається в уповноваженому банку;

в) документа, що підтверджує повноваження, надані представнику нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності, на оплату договору (контракту) готівковою вільно конвертованою іноземною валютою (копія документа залишається в уповноваженому банку);

г) копії сторінок паспорта фізичної особи - повноважного представника нерезидента (що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, реєстрацію постійного місця проживання громадянина) або документа, що його замінює, залишаються в банку. ( Підпункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 38 від 27.01.99, N 456 від 15.09.99; в редакції Постанови Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

4.5. При ввезенні в Україну повноважним представником нерезидента готівкової іноземної валюти і здійсненні ним валютно-обмінної операції з метою розрахунків у гривнях на територіях аеропортів, вокзалів та портів з резидентами - суб'єктами підприємницької діяльності за паливно-мастильні матеріали, продукти харчування, медикаменти та за надані послуги підставою для зарахування гривень на рахунок резидента - суб'єкта підприємницької діяльності є копія рахунку (рахунку-фактури), копія довідки пункту обміну іноземної валюти або копія видаткового касового ордера уповноваженого банку про здійснення валютнообмінної операції, копія митної декларації про ввезення в Україну готівкової іноземної валюти, які залишаються в банку.

Розрахунки нерезидента з резидентом - суб'єктом підприємницької діяльності також можуть бути здійснені в гривнях, які були зняті повноважним представником нерезидента з картрахунку нерезидента за допомогою платіжної картки міжнародних платіжних систем через уповноважений банк, за наявності довідки про виплату гривень, наданої уповноваженим банком (касою або пунктом обміну іноземної валюти), копія якої разом з копією рахунку (рахунку-фактури) залишаються в банку. ( Главу 4 доповнено пунктом 4.5 згідно з Постановою Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

4.6. Для підкріплення власної каси уповноважені банки мають право надавати один одному міжбанківські кредити у готівковій іноземній валюті і здійснювати купівлю-продаж готівкової іноземної валюти за безготівкову грошову одиницю України (за курсом продажу готівкової іноземної валюти банку-продавця) або за безготівкову іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.

4.7. Зняття банками - нерезидентами з власного кореспондентського рахунку, відкритого в уповноваженому банку України, іноземної валюти готівкою для вивезення її за кордон здійснюється за наявності індивідуальної ліцензії на право вивезення за межі України валютних цінностей, наданої Національним банком України.

4.8. Використання іноземної валюти II групи за Класифікатором іноземних валют Національного банку України здійснюється за наявності згоди уповноваженого банку на інкасацію та зарахування іноземної валюти на розподільчий рахунок в іноземній валюті суб'єкта підприємницької діяльності.

4.9. У разі використання іноземної валюти у зазначених у главі 2 цих Правил випадках при визначенні ціни товару та вартості наданих послуг використовується офіційний обмінний курс грошової одиниці України, встановлений Національним банком України на день здійснення платежу, а у випадках, зазначених у главі 3, - офіційний курс гривні до іноземних валют Національного банку України, встановлений на час перетинання митного кордону України транспортним засобом. ( Пункт 4.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

4.10. Якщо залишки іноземної валюти зостаються в неробочі часи доби у касах тих суб'єктів підприємницької діяльності, яким дозволяється використовувати готівкову іноземну валюту як засіб платежу або як заставу, то уповноважений банк встановлює ліміт зазначених залишків іноземної валюти в касі (до розрахунку ліміту каси не включаються кошти, які направляються на виплату заробітної плати, та кошти на відрядження). Понадлімітні залишки готівкової іноземної валюти підлягають повній інкасації в установах уповноважених банків та зарахуванню на розподільчий рахунок в іноземній валюті юридичної особи - резидента. Якщо суб'єкти підприємницької діяльності працюють цілодобово, то закінченням робочого дня вважається початок операційного дня банку, в якому вони обслуговуються.

Якщо юридичні особи - резиденти працюють у вихідні та святкові дні, то вони можуть перевищувати встановлені ліміти залишку іноземної валюти в касі з обов'язковою інкасацією понадлімітних залишків до установи уповноваженого банку не пізніше наступного робочого дня банку.

4.11. У випадках, передбачених підпунктами "г"-"е" пункту 2.1, "а"-"г" пункту 2.2, "а" пункту 2.3, "б" пункту 4.1 іноземна валюта підлягає продажу в повній сумі на міжбанківському валютному ринку України в установлені терміни. ( Пункт 4.11 в редакції Постанови Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

4.12. Готівкова іноземна валюта, отримана юридичними особами - резидентами та/або представництвами юридичних осіб - нерезидентів в уповноваженому банку, використовується виключно на цілі, на які вона отримана. На власників рахунків згідно з чинним законодавством України покладається відповідальність за цільове використання цих коштів.

4.13. На території України сплата резидентами та нерезидентами зборів та здійснення платежів готівкою у випадках, не передбачених цими Правилами, проводиться у гривнях, а за умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України - в іноземній валюті. ( Пункт 4.13 в редакції Постанови Національного банку N 357 від 20.08.2001 )

4.14. Порушення положень Правил резидентами та нерезидентами тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

( Пункт 4.15 виключено на підставі Постанови Національного банку N 357 від 20.08.2001 )