Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20.08.2001, N 357
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 вересня 2001 р. за N 781/5972

(Постанова втартила чинність на підставі
Постанови Правління Національного банку України
від 30.05.2007 N 2
00)

Про затвердження Змін до Правил використання
готівкової іноземної валюти на території України

Відповідно до статей 44 та 45 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 119 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.04.98 за N 245/2685, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 15.09.97 N 306 "Про перерахування Державною митною службою України на рахунок в іноземній валюті Державного казначейства України іноземної валюти, держаної як сплата митних платежів".

3. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

Затверджено
Постанова Правління Національного банку України
20.08.2001 N 357

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 вересня 2001 р. за N 781/5972

Зміни до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України

1. У тексті цих Правил слова "обмінний курс" у всіх відмінках замінити словами "курс гривні до іноземних валют" у відповідних відмінках. А також слова "дорожні чеки" у всіх відмінках замінити словами "дорожні чеки міжнародних платіжних систем" у відповідних відмінках.

2. Абзац перший підпункту 1.1.3 викласти в такій редакції:

"Загальна сума іноземної валюти готівкою та/або дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті, що може бути видана одному працівнику-резиденту чи нерезиденту на відрядження за кордон, не може перевищувати суми, установленої інструкцією про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673 (далі - інструкція)".

3. У підпунктах 1.1.4, 1.2.3, 1.3.3 слова "Порядку переміщення валюти через митний кордон України" замінити словом "інструкції".

4. У підпункті 1.2.2 слова "Порядком переміщення валюти через митний кордон України" замінити словом "інструкцією".

5. У пунктах 1.4, 1.5 слова "Порядку переміщення валюти через митний кордон України" замінити словом "інструкції".

6. Підпункт 1.6.2 викласти в такій редакції:

"1.6.2 Уповноважений банк надає морському агенту-резиденту довідку на ім'я капітана судна судновласника-нерезидента для вивезення нерезидентом іноземної валюти та/або дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті на експлуатаційні витрати, оплату праці членів екіпажу та довідки на ім'я членів екіпажу судна при здійсненні їх репатріації в межах сум, визначених судновласником для цих цілей".

7. Абзац перший глави 2 викласти в такій редакції:

"Використання на території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу або як застави дозволяється у разі відсутності в фізичних осіб нерезидентів чи резидентів, а також повноважних представників юридичної особи нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності коштів у грошовій одиниці України і неможливості здійснення валютнообмінної операції через пункт обміну іноземної валюти в таких випадках".

8. Підпункт "а" пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"а) сплати мита, митних платежів, зборів, штрафів фізичними особами резидентами та нерезидентами відповідно до митного законодавства України".

9. Пункт 2.3 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.3. Використання на території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу дозволяється у разі надання суб'єктами підприємницької діяльності готельних послуг фізичним особам - нерезидентам з оплатою в іноземній валюті, у тому числі зі застосуванням дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті.

Операції з дорожніми чеками міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті суб'єктами підприємницької діяльності здійснюються на підставі дозволів, що надаються територіальними управліннями Національного банку України, і за наявності агентської угоди між суб'єктом підприємницької діяльності і уповноваженим банком України".

10. Главу 2 доповнити пунктом 2.4 такого змісту:

"2.4. Використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу у випадках, що не передбачені цією главою, а також як застави дозволяється за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України".

11. Абзац перший глави 3 викласти в такій редакції:

"Використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу дозволяється у разі здійснення резидентами - суб'єктами підприємницької діяльності торгівлі та надання послуг за межами України на транспортних засобах, що їм належать (орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні), у таких випадках".

12. Пункти 4.1, 4.3, 4.4 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.1. Дозволяється зараховувати готівкову іноземну валюту на рахунок в іноземній валюті юридичної особи-резидента в разі:

а) отримання її як благодійного внеску від нерезидента (підтверджується прибутковими ордерами, актами тощо);

б) сплати фізичними особами - резидентами та нерезидентами державного мита згідно з чинним законодавством України;

в) сплати фізичними особами-нерезидентами зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Фізичні особи-нерезиденти подають до уповноваженого банку копію митної декларації про ввезення в Україну готівкової іноземної валюти, довідку банку про зняття коштів з рахунку через уповноважений банк України".

"4.3. Уповноваженому банку згідно з власними тарифами дозволяється отримувати комісійну винагороду в іноземній валюті за операціями із зарахування іноземної валюти на рахунок клієнта, зняття іноземної валюти з рахунку клієнта, якщо ці операції пов'язані зі сплатою комісійної винагороди в іноземній валюті іноземному банку-кореспонденту.

4.4. Уповноважений банк може приймати від повноважного представника нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності в касу (для подальшого зарахування на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим банком резиденту - суб'єкту підприємницької діяльності), готівкову вільно конвертовану валюту в сумі, що не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції, за наявності:

а) експортного договору (контракту) резидента , в якому передбачено повну або часткову оплату нерезидентом продукції, виконаних робіт, отриманих послуг у готівковій вільно конвертованій іноземній валюті. При цьому загальна сума, прийнята за одним договором (контрактом), не може перевищувати 10 000 (десять тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції, або

договору (контракту), в якому передбачено повну або часткову оплату в готівковій вільно конвертованій іноземній валюті фрахту судна, що належить судновласнику-резиденту. При цьому сума разової оплати за фрахт судна при заході його в порт України, де розташований уповноважений банк, у якому відкрито поточний рахунок судновласника-резидента, не може перевищувати 10000 (десять тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день зарахування коштів (копія документа залишається в уповноваженому банку);

б) оригіналу митної декларації про ввезення повноважним представником нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності в Україну вільно конвертованої іноземної валюти або довідки про зняття повноважним представником нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності іноземної валюти з картрахунку нерезидента за допомогою платіжної картки міжнародних платіжних систем через уповноважений банк. У митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про зарахування готівкової іноземної валюти на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим банком резиденту суб'єкту підприємницької діяльності. Копія митної декларації з зазначеною відміткою або довідка про виплату уповноваженим банком (касою або пунктом обміну іноземної валюти) іноземної валюти з картрахунку нерезидента залишається в уповноваженому банку;

в) документа, що підтверджує повноваження, надані представнику нерезидента - суб'єкта підприємницької діяльності, на оплату договору (контракту) готівковою вільно конвертованою іноземною валютою (копія документа залишається в уповноваженому банку);

г) копії сторінок паспорта фізичної особи - повноважного представника нерезидента (що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, реєстрацію постійного місця проживання громадянина) або документа, що його замінює, залишаються в банку".

13. Главу 4 доповнити новим пунктом 4.5 такого змісту:

"4.5. При ввезенні в Україну повноважним представником нерезидента готівкової іноземної валюти і здійсненні ним валютно-обмінної операції з метою розрахунків у гривнях на територіях аеропортів, вокзалів та портів з резидентами - суб'єктами підприємницької діяльності за паливно-мастильні матеріали, продукти харчування, медикаменти та за надані послуги підставою для зарахування гривень на рахунок резидента - суб'єкта підприємницької діяльності є копія рахунку (рахунку-фактури), копія довідки пункту обміну іноземної валюти або копія видаткового касового ордера уповноваженого банку про здійснення валютнообмінної операції, копія митної декларації про ввезення в Україну готівкової іноземної валюти, які залишаються в банку.

Розрахунки нерезидента з резидентом - суб'єктом підприємницької діяльності також можуть бути здійснені в гривнях, які були зняті повноважним представником нерезидента з картрахунку нерезидента за допомогою платіжної картки міжнародних платіжних систем через уповноважений банк, за наявності довідки про виплату гривень, наданої уповноваженим банком (касою або пунктом обміну іноземної валюти), копія якої разом з копією рахунку (рахунку-фактури) залишаються в банку".

У зв'язку з цим пункти 4.5-4.14 вважати відповідно пунктами 4.6-4.15.

14. У пункті 4.9 глави 4 слова "у розділі 2 цього Порядку" замінити словами "у главі 2 цих Правил", а також слова "зазначених у розділі 3" замінити словами "зазначених у главі 3".

15. Пункти 4.11 та 4.13 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.11. У випадках, передбачених підпунктами "г"-"е" пункту

2.1, "а"-"г" пункту 2.2, "а" пункту 2.3, "б" пункту 4.1 іноземна валюта підлягає продажу в повній сумі на міжбанківському валютному ринку України в установлені терміни".

"4.13. На території України сплата резидентами та нерезидентами зборів та здійснення платежів готівкою у випадках, не передбачених цими Правилами, проводиться у гривнях, а за умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України - в іноземній валюті".

16. Пункт 4.15 глави 4 виключити.

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко