Важливi питання  
08.11.2018 №3 

У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону "Про фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні".

Основною метою розробки та прийняття законопроекту N 9163 є забезпечення конституційних гарантій на безоплатну медичну допомогу та її доступність для всіх громадян в необхідних, достатніх обсягах належного рівня якості за національними медико-економічними стандартами, і, як наслідок, зниження тягаря витрат громадян на своє здоров'я власним коштом, детінізація обігу коштів "з кишені" громадян в охороні здоров’я.

Завданнями законопроекту є:

1) забезпечення стійкого та диверсифікованого фінансування надання громадянам гарантованого рівня надання безоплатної медичної допомоги (медичних послуг) у необхідному обсязі та належної якості;

2) створення багатоканальної системи фінансування охорони здоров’я, основою якої є бюджетно-страхова модель фінансування;

3) запровадження загальнообов'язкового медичного страхування як одного з механізмів забезпечення гарантій конституційних прав громадян України на медичну допомогу (медичні послуги);

4) встановлення ефективної системи контролю за накопиченням та цільовим використанням коштів системи фінансування охорони здоров’я та загальнообов'язкового медичного страхування;

5) створення механізму контролю за якістю медичних послуг та їх відповідністю потребам пацієнтів.

Даний проект закону визначає правові та економічні принципи, а також організаційні та фінансові механізми фінансування системи охорони здоров’я загалом та здійснення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні.

Передбачено впровадження Програми державних гарантій, яка включає в себе Базову програму медичного забезпечення та Програму загальнообов’язкового медичного страхування (ЗОМС).

Базова програма медичного забезпечення фінансується за рахунок асигнувань з державного та місцевих бюджетів, та забезпечує життєзабезпечуючий рівень (екстрена медична допомога, соціальний рівень паліативної, державні та місцеві програми типу СНІД-туберкульоз, інші невідкладні загальнодержавні заходи) та частково здоров’язберігаючий рівень.

Загальнообов’язкове медичне страхування є формою фінансового забезпечення витрат населення України, що можуть бути понесені на лікування, діагностику, профілактику, реабілітацію, забезпечення медичними препаратами тощо у разі хвороби, нещасного випадку, в межах, визначених договором та програмою загальнообов’язкового медичного страхування, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), отримання доходів від розміщення коштів цих фондів та з інших, передбачених цим законом джерел. Програма загальнообов’язкового медичного страхування забезпечує здоров’язберігаючий рівень надання медичної допомоги (медичних послуг) всім за розрахованими медико-економічними стандартами на базі національних клінічних протоколів.

Застрахованими особами, відповідно до законопроекту, мають бути всі громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають на території України. Страхові внески за працюючих осіб сплачують роботодавці та інші прирівняні до них особи, за непрацюючих - органи місцевого самоврядування.

Нормативно-правова база у цій сфері регулюється Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законом України "Про страхування".

У разі прийняття зазначеного законопроекту виникає необхідність в розробці підзаконних актів з питань, передбачених законопроектом.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

17 вересня 2018 року (За якими даними обчислюється страховий стаж для лікарняних)

14 вересня 2018 року (Періоди зарахування страхового стажу для лікарняних)

11 вересня 2018 року (ЗБІЛЬШИЛИ РОЗМІР ВИПЛАТ по лікарняним і допомозі по вагітності та пологах)

18 травня 2018 року (Лікарняні (допомога по тимчасовій непрацездатності))

17 травня 2018 року (МОЗ планує змінити систему виписки лікарняних листів)

24 квітня 2018 року (Деякі нюанси обчислення лікарняного під час відпустки)

22 березня 2018 року (Розрахунок лікарняного роботодавцем з урахуранням страхового стажу працівника)

08 лютого 2018 року (Електронний реєстр лікарняних)

22 січня 2018 року (Лікарняні та декретні 2018)