Важливi питання  
05.11.2018 №4 

КабМін скасував з 2020 року для суб'єктів господарювання обов'язок складати та подавати до контролюючого органу окремий звіт про суми податкових пільг

Як і зазначено вище, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 31.10.2018 р. N 891 скасував, починаючи з 2020 року, для суб'єктів господарювання обов'язок складати та подавати до контролюючого органу окремий звіт про суми податкових пільг.

Замість того, облік сум податкових пільг, отриманих суб'єктами господарювання, буде здійснюватися контролюючими органами на підставі інформації, наявної в поданих такими суб'єктами господарювання податкових деклараціях.

Сама постанова N 891 набирає чинності з 01.01.2020 р.

Інформація про суми податкових пільг у податковій звітності повинна містити такі дані:

- код пільги за кожним видом податкових пільг, найменування пільг згідно з довідником пільг, форма та порядок ведення якого затверджуються ДФС;

- сума податку (збору), не сплаченого до бюджету у зв'язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти);

- строк користування податковою пільгою у звітному періоді - число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду;

- сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням, - обсяг пільг за платежами відповідно до довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

24 січня 2018 року (Покарання у вигляді штрафу за несвоєчасне подання чи неподання звіту щодо податкових пільг)