Актуальні новини  
31.10.2018 №2 

Довідка про роботу та яка інформація повинна міститися.

Як то передбачено статтею 49 Кодексу законів про працю (за текстом - КЗпП), власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

Спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 затверджена Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників. А за пунктами 2.7-2.9 визначеного порядку - у разі необхідності власник або уповноважений ним орган видає працівникам на їх прохання завірені виписки з трудових книжок відомостей про роботу. Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою, а в разі його відсутності - вищестоящою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а в разі його відсутності - облархівом.

Далі - виправлені відомості про роботу, про переведення на іншу роботу, про нагородження і заохочення та інші мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження.

За випадку втрати наказу чи розпорядження або невідповідності їх фактично виконуваній роботі виправлення відомостей про роботу здійснюється на основі інших документів, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці.

За Кодексом законів про працю Української РСР (в редакції від 21.12.83 р.) статтею 38 визначено, що робітники і службовці мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два місяці. При розірванні трудового договору з поважних причин робітники і службовці попереджують про це адміністрацію письмово за один місяць. Звільнення за власним бажанням у зв’язку із погіршенням стану здоров’я є звільненням з поважних причин.

На підставі всього вищевикладеного, у довідці про роботу повинен бути запис, що відповідає запису у трудовій книжці.

________________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

06 серпня 2018 року (Назва посади у трудовій книжці та кадровій документації повинна відповідати Класифікатору професій)

06 квітня 2018 року (Трудовий договір чи цивільно-правова угода: юридичні нюанси)

20 березня 2018 року (Чи потрібно робити запис про мобілізацію у трудовій книжці?!)

28 лютого 2018 року (Трудові відносини з позаштатним працівником.)

23 лютого 2018 року (Деякі нюанси трудового законодавства відносно осіб з інвалідністю та робочі місця для них)

19 лютого 2018 року (Випробувальний термін як галузь трудових відносин)

02 січня 2018 року (Змінено трудове законодавство для жінок)

29 грудня 2017 року (Штрафні санкції за порушення трудового законодавства у 2018 році)

21 грудня 2017 року (Трудовий кодекс України у 2018 році запрацює по-новому)

22 лютого 2017 року (Звільнення працівника з причини непроходження випробувального терміну)