Актуальні новини  
07.09.2018 №5 

Розширені ПРАВА ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Народні депутути на черговому своєму засіданні прийняли законопроект, яким внесли зміни до низки положень Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та до пункту 269 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

Вказаними змінами і доповненнями було надано особам обох статей рівні можливості щодо укладення контракту на проходження військової служби, визначивши, що жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

У відповідності до пунктів першого і другого частини першої статті 20 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" контракт на проходження військової служби може укласти жінка у віці від 18 до 40 років. Водночас, такого обмеження для чоловіків не існує. При цьому граничний вік перебування у запасі військовозобов’язаних-жінок (незалежно від присвоєних їм військових звань) становить 50 років.

Хоча, на відміну від чоловіків, не враховується присвоєне їм військове звання. Тому Законом також закріплено принцип, за яким жінки мають проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками, що включає рівний доступ до посад і військових звань та рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової служби.

Змінами також скасовано обмеження щодо призначення військовослужбовців-жінок у добовий наряд, відправлення у відрядження і звільнення від проходження зборів.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

29 серпня 2018 року (Підвищений соціальний захист військовослужбовців)

31 липня 2018 року (Нові гарантії та заохочення для військових)

13 червня 2018 року (ШТРАФНІ САНКЦІЇ за невиконання кредитних зобов'язань та проценти за користування кредитом військовослужбовцям на час особливого періоду в Україні НЕ НАРАХОВУЮТЬСЯ.)

06 червня 2018 року (Військовим судам бути!)

23 травня 2018 року (Тривалість відпусток для військових з урахуванням законодавчих змін)

16 травня 2018 року (Допомога при загибелі чи інвалідності іноземців - військових Збройних Сил України)

11 квітня 2018 року (Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб.)

05 березня 2018 року (Військова пенсія 2018)

01 березня 2018 року (Відстрочення від призову на військову службу)

22 лютого 2018 року (Жінки України на військовій службі)

21 лютого 2018 року (На що слід чекати при самовільному залишенні військової частини чи місця служби?!)

14 лютого 2018 року (Військова служба за контрактом 2018)

06 грудня 2017 року (Військова служба за призовом та відповіжні записи у трудовій)

09 листопада 2017 року (Випадки за яких здійснюється доплата за ведення військового обліку)

25 жовтня 2017 року (Питання щодо статусу учасника бойових дій приведено у норму)

14 березня 2017 року (Облік та зберігання трудових книжок на підприємстві)

14 березня 2017 року (Втрата трудової книжки або вкладиша до неї по своїй недбалості чи неуважності)