Актуальні новини  
13.09.2018 №5 

У найближчому часі буде посилена БОРОТЬБА З ПІРАТСТВОМ

В другому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект Мінекономрозвитку N 4571 стосовно правової охорони прав авторів, виконавців, виробників фонограм і відеограм, комп'ютерних програм, баз даних при розповсюдженні та виконанні їх творів.

Метою розробки та прийняття вказаного проекту закону є удосконалення процесу маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. Завдяки підвищенню прозорості процесу маркування правовласники зможуть ефективно контролювати процес видачі марок і вчасно протидіяти шахрайству і незаконному використанню цих захисних елементів.

Законопроектом передбачене подання в паперовому та електронному вигляді заяви на отримання марок та перелік найменувань примірників із зазначенням творів, зафіксованих на них мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника. Також встановлено, що протягом 3 робочих днів з дня видачі контрольних марок Мінекономрозвитку має оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті наступну інформацію:

- перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках;

- дані про заявника, щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок;

- дату видачі контрольних марок;

- кількість виданих контрольних марок;

- серію та номери контрольних марок.

Ухвалення відповідного законопроекту забезпечує виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

10 серпня 2018 року (Передрук інтернет-фото без дозволу автора є незаконним! Такого висновку дійшов Суд ЄС)

19 березня 2018 року (Авторське право: схвалено законопроект про реформу системи колективного управління майновими правами)

13 березня 2018 року (Влада вирішила захистити українського товаровиробника. Щодо цього у ВРУ зареєстрований відповідний проект.)

28 лютого 2018 року (Подача заяви до Європейського суду з прав людини, її зміст, плата та процес розгляду.)