Актуальні новини  
06.08.2018 №4 

Назва посади у трудовій книжці та кадровій документації повинна відповідати Класифікатору професій

Як відомо, у відповідності до Кодексу Законів про працю - трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Державна служба України з питань праці наголосила, що записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003:2010.

Як то передбачено постановою Кабінету Міністрів України "Про трудові книжки працівників" - відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видача трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації.

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачу трудових книжок, посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках - іншу відповідальність.

За Законом "Про пенсійне забезпечення" основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Тому записи у трудовій книжці беруть до уваги під час призначення пенсії, виплат за вислугу років, а також у разі призначення інших пільг.

Таким чином, записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003:2010 та відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

На підставі зазначеного, керівники підприємств, оформляючи кадрову документацію (трудові книжки, накази, штатні розписи тощо), мають записувати назви посад відповідно до Класифікатора професій.

________________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

06 квітня 2018 року (Трудовий договір чи цивільно-правова угода: юридичні нюанси)

20 березня 2018 року (Чи потрібно робити запис про мобілізацію у трудовій книжці?!)

28 лютого 2018 року (Трудові відносини з позаштатним працівником.)

23 лютого 2018 року (Деякі нюанси трудового законодавства відносно осіб з інвалідністю та робочі місця для них)

19 лютого 2018 року (Випробувальний термін як галузь трудових відносин)

02 січня 2018 року (Змінено трудове законодавство для жінок)

29 грудня 2017 року (Штрафні санкції за порушення трудового законодавства у 2018 році)

21 грудня 2017 року (Трудовий кодекс України у 2018 році запрацює по-новому)

22 лютого 2017 року (Звільнення працівника з причини непроходження випробувального терміну)