Актуальні новини  
22.06.2018 

Документальне оформлення процедури списання основних засобів

В першу чергу складаються відповідні акти списання, в яких потрібно зазначити дані, що характеризують об’єкти основних засобів (ОЗ). Такими є:

- рік виготовлення або будівництва об’єкта,

- дату його надходження на підприємство і початку експлуатації,

- первісну (переоцінену) вартість об’єкта,

- суму нарахованого зносу,

- передбачений і фактичний строк корисного використання,

- проведені ремонти,

- причини вибуття тощо.

При списанні ОЗ, які вибувають у результаті аварії або стихійного лиха, до акта додається копія акта аварії і зазначаються обставини стихійного лиха (п. 42 Методичних рекомендацій N 561).

Згадаємо, що типові форми первинної облікової документації з обліку ОЗ, які складаються при списанні (у тому числі частковому) таких активів, затверджено наказом N 352, а саме:

- акт на списання ОЗ (форма N ОЗ-3). Ця форма застосовується для оформлення вибуття ОЗ (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні. Акт складається у двох примірниках, причому перший передають до бухгалтерії, другий примірник залишається в особи, відповідальної за зберігання ОЗ, та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишились у результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту тощо. Витрати на списання, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розбирання об’єктів, відображають у розділі "Розрахунок результатів списання об’єктів" акта;

- акт на списання автотранспортних засобів (форма N ОЗ-4). Ця форма застосовується для оформлення списання автомобіля вантажного чи легкового, причепа чи напівпричепа при їх ліквідації. Акт складається у двох примірниках, причому перший передається до бухгалтерії, другий примірник залишається в особи, відповідальної за зберігання ОЗ, та є підставою для здачі на склад матеріальних цінностей і металобрухту, що залишились у результаті списання. Витрати на списання, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розбирання автотранспортних засобів, відображають у розділі "Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)" акта.

Регістри аналітичного обліку ОЗ, що вибули, додаються до документів, якими оформлено факти вибуття ОЗ.

Складені комісією акти на списання ОЗ відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно із законодавством (статутом підприємства) приймати рішення щодо розпорядження (ліквідації) об’єктів ОЗ (п. 43 Методичних рекомендацій N 561).

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

22 червня 2018 року (Визначення непридатності основних засобів до використання для їх подальшого списання)

08 лютого 2017 року (ПДВ при здійсненні операцій із списання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі зіпсованих.)