Актуальні новини  
08.06.2018 №2 

Зайнятість населення та послуги служби зайтятості

Зайнятість - це діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.

У відповідності до Закону України "Про зайнятість населення", зайнятість - незаборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно.

Кожен має право на вільно обрану зайнятість.

Примушування до праці у будь-якій формі забороняється. Добровільна незайнятість особи не може бути підставою для притягнення її до відповідальності.

Зайнятість населення забезпечується шляхом встановлення відносин, що регламентуються трудовими договорами (контрактами), провадження підприємницької та інших видів діяльності, незаборонених законом.

Нижче ви можете ознайомитись з переліком послуг, які відповідно до діючого законодавства про зайнятість населення, надаються фахівцями державної служби зайнятості в центрах зайнятості:

- підбір працівників (в тому числі із використанням психодіагностичних методик);

- підбір кадрів шляхом проведення ярмарок вакансій та презентацій роботодавця;

- розміщення інформації про ваші вакансії на сайті dcz.gov.ua та в друкованих ЗМІ;

- здійснення професійного навчання безробітних під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві;

- компенсування суми єдиного внеску за працевлаштування безробітних, в тому числі з числа учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції;

- компенсування суми заробітної плати за працевлаштованих безробітних, з числа внутрішньо переміщених осіб;

- укомплектування кадрами при виконанні тимчасових робіт;

- інформування про професійно-кваліфікаційний склад безробітних.

Наостанок, звертаємо увагу, що співпраця зі службою зайнятості для роботодавців має значні переваги - всі послуги безкоштовні та закріплені законодавчо.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

23 квітня 2018 року (Про зайнятість та працевлаштування громадян роботодавці звітуватимуть по-новому)

20 лютого 2018 року (Чи можливо відмовитися від запропонованої службою зайнятості посади, якщо вона вам не підходить?)

28 вересня 2017 року (Кабінетом Міністрів України збільшені витрати Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

10 серпня 2017 року (Про об'єднання фондів соціального страхування)

10 лютого 2017 року (Обчислення работодавцем страхового стажу працівника (дані за формою ОК-7, хто має право на отримання відповідних відомостей тощо)