Актуальні новини  
05.06.2018 №4 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу Кабінет Міністрів України своєю постановою від 30 травня 2018 р. N 428 затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності.

Порядок, про який йдеться мова, визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Поповнення статутного капіталу державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності" (за текстом - бюджетні кошти).

Таким чином, головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Бюджетні кошти спрямовуються на поповнення статутного капіталу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (за текстом - Установа) для забезпечення досягнення мети її утворення та виконання основних завдань статутної діяльності Установи.

З метою здійснення необхідних заходів, Установа за своїм місцезнаходженням відкриває в органі Казначейства рахунок за балансовим рахунком 3712 "Рахунки інших клієнтів Казначейства України". Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Щокварталу (до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом), Установа подає Мінекономрозвитку за встановленою ним формою інформацію про використання бюджетних коштів.

Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

30 травня 2018 року (Вимоги до медзакладів для отримання бюджетних коштів)

05 вересня 2017 року (Затверджений "новий" Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга")

17 липня 2017 року (Підтвердження оплати за рахунок бюджетних коштів)