Актуальні новини  
15.05.2018 

Контроль за ефективністю управління активами

Кабінет Міністрів України 10.05.2018 р. на своєму черговому засіданні затвердив Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами на виконання Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

Зазначеним вище Порядком визначаються механізми здійснення Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, контролю за ефективністю управління активами, а саме, його мету та завдання, джерела інформації для здійснення контролю, форми (камеральні та виїзні перевірки), підстави та строки здійснення контролю, детальну процедуру здійснення контролю у формі виїзної перевірки, в тому числі питання взаємодії уповноважених осіб Національного агентства та управителя, форму та зміст способу фіксації результатів здійснення контролю у вигляді виїзної перевірки.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

16 квітня 2018 року (Тепер діє Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення)

18 грудня 2017 року (Передбачається, що Закон України "Про запобігання корупції" буде поширюватись і на суддів)

12 червня 2017 року (Найближчим часом планується запровадження в Україні спеціалізації суддів з розгляду корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень)

13 січня 2017 року (Затверджена Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади)