Актуальні новини  
17.04.2018 №2 

Дисциплінарне покарання та порядок застосування його до державного службовця

У відповідності до частини першої статті 64 Закону України "Про державну службу" (за текстом - Закон) за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених даним Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни, державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом. Про це також йдеться у роз'ясненні Національного агентства України з питань державної служби від 15.09.2017 р. N 31-р/з.

Так, на підставі статті 66 вказаного вище Закону, до державних службовців застосовується один із наступних видів дисциплінарного стягнення:

1) зауваження;

2) догана;

3) попередження про неповну службову відповідність;

4) звільнення з посади державної служби.

Процесуально, як то передбачено статтею 69 Закону, встановлено, що для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ (далі - дисциплінарна комісія).

Результатом розгляду дисциплінарної справи є подання дисциплінарної комісії, яке має рекомендаційний характер для суб'єкта призначення.

Виходячи із загальної науково-правової точки зору, адресат такої норми, отримавши рекомендацію про бажаний напрямок розвитку суспільних відносин, суб'єктом яких він є, зобов'язаний залежно від припису норми:

- розглянути ці пропозиції і прийняти їх до виконання;

- обґрунтовано відмовитись;

- прийняти позитивне рішення, але основні положення норми конкретизувати, виходячи із реальних можливостей, резервів своєї організації.

За частиною одинадцятою статті 69 Закону - суб'єкт призначення протягом 10 календарних днів зобов'язаний прийняти рішення на підставі подання дисциплінарної комісії або надати вмотивовану відмову протягом цього строку.

Нормами статті 74 Закону встановлено, що дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню тяжкості вчиненого проступку та вини державного службовця. Під час визначення виду стягнення необхідно враховувати характер проступку, обставини, за яких він був вчинений, обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність, результати оцінювання службової діяльності державного службовця, наявність заохочень, стягнень та його ставлення до служби (тобто, повноваженнями щодо визначення виду стягнення і врахування, зокрема, обставин, що пом'якшують чи обтяжують дисциплінарний проступок, наділена виключно дисциплінарна комісія відповідно до Закону, який не надає права суб'єкту призначення застосовувати до державного службовця інший вид дисциплінарного стягнення, ніж той, що рекомендований дисциплінарною комісією).

Дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки у разі встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця. Вчинення державним службовцем діянь у стані крайньої потреби або необхідної оборони виключають можливість застосування дисциплінарного стягнення. Таким чином, виключними повноваженнями щодо встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця наділена лише дисциплінарна комісія. А дисциплінарна комісія, в свою чергу, за результатами розгляду дисциплінарної справи може дійти висновку про необхідність застосування більш м'якого або більш жорсткого виду стягнення з урахуванням пом'якшуючих або обтяжуючих обставин вчинення дисциплінарного проступку. Однак, у випадку застосування більш жорсткого виду стягнення має бути обов'язково здійснена перекваліфікація дисциплінарного проступку на той, що відповідає обраному виду стягнення.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

17 квітня 2018 року (Дисциплінарна та матеріальна відповідальність у державній службі)

17 квітня 2018 року (Фінансова відповідальність підприємств або фізосіб-підприємців, якщо вони є роботодавцями)

20 березня 2018 року (Матеріальна відповідальність, яку може нести водій.)

07 березня 2018 року (Планується посилити відповідальність за порушення правил пожежної безпеки)

31 жовтня 2017 року (Незабаром буде посилена відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки)