Актуальні новини  
17.04.2018 №5 

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність у державній службі

У відповідності до діючого законодавства посадову особу, яка винна у порушенні трудового законодавства або оплати праці, може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Так, за статтею 41 та 147 Кодексу Законів про працю, є два види дисциплінарної відповідальності - догана та звільнення.

Також, за таких випадків, (при порушенні трудового законодавства або оплати праці) на посадових осіб підприємств поширюється й матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків.

Згідно частини першої статті 147-1 Кодексу Законів про працю - право застосування дисциплінарного стягнення, а отже, і догани, надається тому органові, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) цього працівника. На підприємстві право прийняття та звільнення працівників надається керівникові відповідно до статуту підприємства та укладеного з ним трудового договору (контракту). А це означає, що керівник підприємства завжди має право застосовувати дисциплінарне стягнення до будь-якого працівника цього підприємства, який вчинив дисциплінарний проступок.

Але є й вийнятки. Працівника НЕ можна притягнути до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, якщо:

- він діяв у стані крайньої необхідності;

- його дії віднесено до категорії нормального виробничо-господарського ризику, оскільки такі дії не є протиправними.

Але! Якщо внаслідок невиконання чи неналежного виконання працівником своїх трудових обов'язків підприємство втратило можливість одержати заплановані прибутки, то такого працівника можна притягнути до дисциплінарної відповідальності за вчинення відповідних винних і неправомірних діянь, що призвели до такої матеріальної шкоди. Хоча до матеріальної відповідальності за цю шкоду його не можна притягнути відповідно до частини четвертої статті 130 Кодексу Законів про працю.

Таким чином, до керівників підприємства як найманих працівників дисциплінарну та матеріальну відповідальність має право застосовувати той орган, який відповідно до законодавства і статуту приймає керівника на роботу. Це може бути:

- міністерство чи інший орган, який здійснює управління державним або комунальним майном;

- власник приватного підприємства;

- збори учасників господарського товариства тощо.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 березня 2018 року (Матеріальна відповідальність, яку може нести водій.)

07 березня 2018 року (Планується посилити відповідальність за порушення правил пожежної безпеки)

31 жовтня 2017 року (Незабаром буде посилена відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки)