Важливi питання  
14.03.2018 №7 

Зміни в законодавстві України щодо порядку виїзду дитини за кордон

Відповідно до українського законодавства, до досягнення дитиною 16 років, вона має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними (абз. 3 ч. 3 ст. 313 Цивільного кодексу України). Наразі це єдина норма законодавчих актів, що регулює порядок виїзду дітей за межі України.

У зв'язку з цим, Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України.

Основним питанням було передбачити право дитини на виїзд за межі України на підставі рішення суду, у разі відсутності згоди одного з батьків. Раніше суди, керуючись статтею 124 Конституції України, ухвалювали рішення щодо надання дозволу, але відсутність у законах України норм щодо можливості виїзду дитини за межі України на підставі рішення суду ускладнювало розгляд зазначених справ у суді. Також, чинне законодавство передбачає надання судом лише одноразового тимчасового дозволу на виїзд малолітньої дитини за межі України без згоди одного з батьків.

Таким чином, порядок виїзду дитини за межі України потребував спрощення механізму надання батьками згоди на виїзд дитини за межі України, та можливості виїзду на підставі рішення суду у разі відсутності згоди одного з батьків. Це перш за все стосується дітей, які постійно беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях, міжнародних творчих конкурсах, олімпіадах тощо, потребують лікування за межами України, а також батьки яких проживають на тимчасово окупованих або неконтрольованих територіях України.

Отже, Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України" передбачено:

Зміни до Сімейного кодексу:

- У разі відсутності згоди одного з батьків чи інших законних представників дитини інший із батьків (законних представників) або безпосередньо неповнолітня дитина (за наявності згоди іншого з батьків) має право звернутися до суду для отримання дозволу на виїзд за межі України. Суд приймає рішення про надання згоди на виїзд дитини за межі України або про відмову у наданні згоди, враховуючи найкращі інтереси дитини. Суд може прийняти рішення про надання згоди на виїзд дитини за межі України на постійне проживання або на один чи декілька тимчасових виїздів дитини за межі України як без обмежень так із визначенням країн, до яких дозволено або заборонено в’їзд.

- Дитина має право на тимчасовий виїзд за межі України за згодою одного з батьків чи інших законних представників та за відсутності згоди іншого з батьків (законних представників) за дозволом органу опіки та піклування у таких випадках:

1) для лікування хвороби за наявності обґрунтування необхідності надання медичної допомоги за межами України;

2) для участі в міжнародних олімпіадах;

3) для участі в міжнародних програмах обміну школярів;

4) для участі в міжнародних музичних, художніх та інших творчих конкурсах;

5) для участі в міжнародних екологічних, наукових, технічних, художньо-естетичних, туристичних, освітньо-культурних заходах, міжнародних дитячих змаганнях;

6) для участі в спортивних заходах.

- Орган опіки і піклування надає дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за межі України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, протягом двох тижнів з дня подання відповідної заяви одного з батьків чи інших законних представників дитини, а в разі необхідності невідкладного лікування дитини за межами України - протягом трьох робочих днів з дня подання заяви.

Зміни до Цивільного кодексу:

- Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України за згодою батьків чи інших законних представників, яка підлягає нотаріальному посвідченню, та в супроводі батьків (інших законних представників) або одного з них або в супроводі осіб, які уповноважені ними. Відповідний дозвіл може бути наданий батьками чи іншими законними представниками дитини на термін до трьох років та передбачати згоду на один або декілька виїздів дитини за межі України, як без обмежень так із визначенням країн, до яких дозволено або заборонено в’їзд, у супроводі одного з батьків (законних представників) дитини або інших осіб.

- У разі відсутності згоди одного з батьків (інших законних представників) дитини та наявності згоди іншого з батьків (законних представників) дитина має право на виїзд за межі України за рішенням суду або за дозволом органу опіки та піклування, що надається відповідно до статті 161-1 Сімейного кодексу України".

Зміни до Закону України "Про охорону дитинства":

- Держава гарантує спрощений порядок тимчасового виїзду дитини за межі України для лікування хвороби за наявності обґрунтування необхідності надання медичної допомоги за межами України, участі в міжнародних олімпіадах, міжнародних програмах обміну школярів, міжнародних музичних, художніх та інших творчих конкурсах, міжнародних екологічних, наукових, технічних, художньо-естетичних, туристичних, освітньо-культурних заходах, міжнародних дитячих змаганнях, спортивних заходах, у порядку, передбаченому Сімейним кодексом України".

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

05 лютого 2018 року ( Дитину за кордон тепер можна вивезти БЕЗ дозволу другого з батьків)

15 лютого 2017 року (Нагадуємо, що в Україні ускладнений виїзд дітей (віком до 16 років) за кордон.)

07 грудня 2017 року (Опублікований Закон щодо посилення гарантій безпеки дітей)

13 липня 2017 року (Літній період триває, тому сьогодні про організацію оздоровлення та відпочинку дітей.)