Важливi питання  
06.03.2018 №2 

Ідентифікація клієнта банку. Рекомендації від НБУ.

Як і зазначено у назві даної новини - Національний банк надав у своєму листі від 27.02.2018 р. N 25-0008/11649 деякі роз'яснення та рекомендації з приводу ідентифікації банками своїх клієнтів.

На підставі пункту 2 частини 2 статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі за текстом - Закон), стосовно здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів під час проведення фінансових операцій із зняття готівкових коштів за допомогою електронних платіжних засобів через операційну касу банка з метою виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, Національний банк України повідомив про наступне:

У відповідності до зазначеного вище Закону, банки, як суб'єкти первинного фінансового моніторингу, зобов'язані здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законом, забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та розробляти критерії ризиків тощо.

У частині третій статті 9 Закону та частині другій статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" чітко визначені випадки, за яких банки зобов'язані здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів чи їх представників.

За частиною п'ятнадцятою статті 9 Закону - одночасно із зазначеним абзацем вище, ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами Закону.

В свою чергу, порядок здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів визначений у Положенні про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 05.11.2014 N 705 (далі - Положення N 705).

А у пункті 9 розділу I Положення N 705 зазначено, що банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати клієнтів, які відкривають рахунки в банку, і користувачів електронних платіжних засобів, які здійснюють операції з їх використанням за цими рахунками, відповідно до порядку, установленого законодавством України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Далі, пункт 3 розділу II Положення N 705 передбачає, що електронний платіжний засіб, за допомогою якого можна ініціювати переказ з рахунку користувача, має дозволяти ідентифікувати користувача. Ідентифікація користувача може здійснюватися за реквізитами електронного платіжного засобу, нанесеними на нього в графічному та електронному вигляді.

Користувач зобов'язаний використовувати електронний платіжний засіб відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емітентом, і не допускати використання електронного платіжного засобу особами, які не мають на це законного права або повноважень. Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається (пункт 1 розділу VI Положення N 705).

На підставі вищезазначеного, а також ураховуючи те, що користувач електронного платіжного засобу був раніше ідентифікований та верифікований під час відкриття рахунку в банку, зазначаємо, що у разі здійснення фінансової операції із зняття клієнтом готівкових коштів через операційну касу цього банку за допомогою електронного платіжного засобу здійснювати повторну ідентифікацію та верифікацію цього клієнта НЕ потрібно.

Звертаємо увагу! "Банківське" законодавство не містить вимог щодо обов'язкового подання паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу) в таких випадках. Банківська установа самостійно, відповідно до вимог чинного законодавства України, встановлює процедури і механізми контролю щодо унеможливлення використання електронного платіжного засобу особами, які не мають на це законного права або повноважень.

Одночасно із цим слід враховувати, що Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 N 417 містить порядок та випадки, у яких банк зобов'язаний проводити уточнення / додаткове уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта, що передбачає актуалізацію даних щодо клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних, шляхом отримання документального підтвердження наявності (відсутності) змін у них.

Таким чином, Національний банк України запропонував банкам врахувати зазначене роз'яснення у практичній діяльності.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

03 березня 2018 року (Скоро у НБУ запрацює Кредитний реєстр щодо боржників)

13 лютого 2018 року (Інформація про боржників буде збиратися НБУ та надаватись банкам)

29 листопада 2017 року (Внесені зміни до вимог відносно банківської діяльності)

31 жовтня 2017 року (Діють нові заборони встановлені НБУ для банків країни)

15 вересня 2017 року (Національний банк України нагадав, про обов'язки банків щодо здійснення безперешкодного обміну зношених банкнот гривні)

03 серпня 2017 року (Змінений порядок розрахунку та міжбанківського переказу коштів)

24 липня 2017 року (Національний банк України нагадав про необов'язковість печатки на будь-якому з документів)

13 квітня 2017 року (Випадки, за яких працівники контролюючих органів мають право вимагати у суб'єктів господарювання та/або банківської установи інформацію (довідку) про рух коштів на розрахункових рахунках.)

29 червня 2016 року (щодо внесення змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів)