Актуальні новини  
21.02.2018 №3 

У Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці

По назві новини вже стає зрозумілим, що мова піде про трудові відносини, а саме, удосконалення прав робітника та покладення на роботодавця нових зобов'язань щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Як повідомлялося вище - у Верховній Раді України зареєстрований проект Закону за N 8045 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці".

Основною метою розробки та прийняття даного нормативно-правового акту є відновлення повноцінного державного гірничого нагляду, державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, охорону праці, гігієну праці відповідно до вимог Конвенцій Міжнародної організації праці.

Так, для втілення зазначеного, проектом пропонується:

- внести зміни у статтю 260 Кодексу законів про працю України, відповідно до яких конкретизується норма Кодексу, що державний нагляд за додержанням законів та інших нормативних актів про охорону праці здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, гігієни праці, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку, а також враховується оптимізація системи центральних органів виконавчої влади 2014 року (стосовно покладання на Держпраці функцій з реалізації державної політики у сфері гігієни праці);

- внести зміни у статтю 38 Закону України "Про охорону праці", якими конкретизується норма Закону про те, що державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, гігієни праці, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку, а також враховується оптимізація системи центральних органів виконавчої влади 2014 року (стосовно покладання на Держпраці функцій з реалізації державної політики у сфері гігієни праці);

- внести зміни у частину четверту статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", відповідно до яких здійснення заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, охорону та гігієну праці, зайнятість населення та державного гірничого нагляду буде здійснюватися у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами;

- внести зміни у статтю 52 Закону України "Про зайнятість населення", якими частину першу цієї статті після слів "контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення" доповнено словами "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,".

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

06 лютого 2018 року (Навіть за заявою працівника, виплата заробітної плати 1 раз на місяць - є порушенням!)

02 лютого 2018 року (Колективний договір та оплата праці на підприємстві)

22 січня 2018 року (Квота-2018 на працевлаштування осіб передпенсійного віку)

21 грудня 2017 року (Трудовий кодекс України у 2018 році запрацює по-новому)