Актуальні новини  
21.02.2018 №6 

Оцінка майна як етап оформлення прав на нерухомість.

Багато хто плутає поняття, що стосуються оцінки майна (незалежну оцінку помилково називають експертною), тому від початку обговоримо необхідні (для розуміння суті) поняття.

Загалом, оцінка - це процес встановлення вартості оцінювачем відповідного об’єкта. Хочемо звернути увагу, що за діючим законодавством, термін "експертна оцінка" застосовується ТІЛЬКИ, якщо мова йде про оцінку землі.

Т.я. темою новини є оформлення прав саме на нерухомість - про це детальніше.

Щоб здійснити ВІДЧУЖЕННЯ нерухомості, нотаріусу потрібно надати НЕЗАЛЕЖНУ оцінку житла. Основною метою даного документу є, насамперед, розрахунок суми податку при завіренні угоди. А оподаткування при оформленні такої угоди (відчуження нерухомості) здійснюється за статтею 172 Податкового кодексу України.

В свою чергу, статтями Цивільного кодексу України передбачено, що обов'язковому нотаріальному завірянню підлягають наступні договори відчуження нерухомості: -купівлі-продажу; - міни; - дарування; - пожертвування; -ренти; - довічного утримання/догляду; - про спадщину; - про іпотеку.

У випадку, якщо угода проводиться без допомоги ріелтора, сам нотаріус, може надати список оцінювачів, з якими він зазвичай працює. Хоча самостійно знайти такого фахівця теж не складно.

Далі наведемо перелік документів, які необхідно надати оцінювачу для складання відповідного висновку (оцінки):

- оригінал паспорта;

- нотаріально завірений акт, який підтверджує право власності;

- технічний паспорт, складений державним або незалежним ліцензованим бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Процесуально, між оцінювачем та власником майна укладається договір на проведення оцінки. В останньому прописується:

- відвідування й огляд об'єкта фахівцем-оцінювачем;

- вибір бази порівняння на основі оцінки аналогічних об'єктів;

- обробку зібраних даних на об'єкті, з документації про нього.

І як результат переліченого, до звіту вноситься - назва об'єкта, адреса, його технічна характеристика, мета і дата оцінки, вид обумовленої вартості, методи та підходи і отримана оціночна "ринкова" вартість.

Такий звіт складається у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної із сторін.

Вже після отримання незалежної оцінки на руки, вона надається нотаріусу для розрахунку зборів і податків (як і зазначалось у абзаці четвертому даної новини).

Тепер нагадаємо про суми податків та зборів при здійснені відчуження. В разі, коли нерухоме майно перебувало у власності більше 3 (трьох) років, відчужувач зобов'язаний сплатити 1% державного мита. У випадку, якщо нерухомістю відчужувач володіє менш ніж 3 (три) роки - потрібно сплатити державне мито за ставкою в 1%, податок на дохід у 5% та ставку військового збору 1,5%.

Такі ж самі норми поширюються на власників майна, які протягом звітного періоду продали дві і більше квартири (за такої ситуації, оподатковується друга і наступна квартира).

Що стосується НЕрезидентів України, то останні повинні сплатити мито державі розміром 1% від ціни нерухомості, податок на доходи фізичних осіб - 15% і суму військового збору величиною до 1,5%.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

23 серпня 2017 року (Реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності дещо змінився)

01 лютого 2017 року (Підприємствам необхідно отримати нові довідки (витяги) про нормативно грошову оцінку земельних ділянок)

31 травня 2016 року (Фонд держмайна про затвердження форм (зразків) договорів про надання оцінувальних послуг)