Актуальні новини  
20.02.2018 №4 

Чи можливо відмовитися від запропонованої службою зайнятості посади, якщо вона вам не підходить?

У відповідності до Закону України "Про зайнятість населення", у випадку, коли громадянин України стоїть на обліку у службі зайнятості з причини безробіття, відмовляється від двох пропозицій, то центр зайнятості припиняє реєстрацію такої особи як безробітної і подальша реєстрація можлива не раніше ніж через сім календарних днів із дня прийняття такого рішення.

Тепер розглянемо основні поняття зайнятості.

"Підходящою" вважається робота (посада), яка відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради. А заробітна плата має бути не нижче розміру зарплати такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня зарплати, що склався в регіоні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітний. При отриманні пропозиції підходящої роботи враховується тривалість роботи за професією (спеціальністю), кваліфікація, досвід, тривалість безробіття, а також потреба ринку праці.

Підходящою для осіб, які НЕ мають спеціальної освіти (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою вважається така робота, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, а для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після перерви тривалістю, що перевищує шість місяців, підходящою вважається робота за професією останнього місця роботи або робота з проходженням попередньої перепідготовки за новою професією (спеціальністю) за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

В свою чергу, для громадян, які НЕ працювали за раніше отриманою професією рік, підходящою роботою вважається та, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за здобутими раніше професіями (спеціальностями) може вважатися підходящою за умови попереднього підвищення кваліфікації з урахуванням потреби ринку праці.

Для осіб, що НЕ мають професії чи працювали на роботах, що не потребують спеціальної підготовки і знаходяться на обліку у центрі зайнятості більше 6 місяців, підходящою роботою також вважається участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, тривалість яких перевищує місяць.

Для осіб, що планують відновити трудову діяльність після тривалої перерви (більше року) (крім громадян, яким до досягнення загальновстановленого пенсійного віку залишилося два та менше років), підходящою роботою також вважається участь у громадських роботах, а також інших роботах тимчасового характеру, що відповідають їхній освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за спорідненими професіями, та тривають понад місяць.

Для інвалідів (у т. ч. шляхом розумного пристосування наявного або створення нового робочого місця), підходяща робота підбирається відповідно до їхніх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.

Допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітними підприємницької діяльності, надається застрахованим та незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними. Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. N 198, Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.06.2015 р. N 613.

Далі обговоримо підстави для припинення виплати допомоги.

Виплата допомоги по безробіттю припиняється в такому разі:

- працевлаштування безробітного, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з одержанням доходу безпосередньо від такої діяльності, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами (з дня працевлаштування, державної реєстрації як суб’єкта підприємницької або іншої діяльності, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими угодами);

- поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (з дня поновлення);

- вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва (з дня зарахування до навчального закладу);

- проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості (з дня початку занять);

- призову на строкову військову або альтернативну (не військову) службу (з дати, зазначеної в повістці);

- набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного (з дня набрання законної сили вироком суду або рішенням суду)або направлення його за рішенням суду на примусове лікування (з дня набрання законної сили вироком суду або рішенням суду);

- призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку;

- призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості (з дня встановлення порушення);

- призначення безробітній жінці допомоги з вагітності та пологів (з дня набуття такого права відповідно до медичної довідки);

- подання письмової заяви про бажання доглядати за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з дня подання заяви або з дати, зазначеної в заяві);

- подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості (з дня подання заяви або з дати, зазначеної в заяві);

- переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість або закінчення строку реєстрації місця проживання (з наступного дня після виписки або закінчення строку реєстрації);

- закінчення строку її виплати (з наступного дня);

- зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості впродовж 30 і більше календарних днів (з наступного дня після останнього відвідування безробітним центру зайнятості);

- визнання непрацездатною особи з інвалідністю в період перебування її на обліку як безробітної (з дня видачі довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії);

- відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, в тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності)(з дня відмови від другої пропозиції);

- відмови безробітного від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості(з дня відмови від роботи);

- смерті безробітного (з дня смерті).

_________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 лютого 2018 року (Розмір допомоги по безробіттю для громадян України)

28 вересня 2017 року (Кабінетом Міністрів України збільшені витрати Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

03 квітня 2017 року (З 01.04.2017р. збільшено мінімальний розмір допомоги по безробіттю)

20 жовтня 2016 року (щодо зайнятості населення та порядку звільнення працівників)