Актуальні новини  
19.02.2018 №4 

Випробувальний термін як розділ трудових відносин

На початку новини одразу розберемо, що розуміється під поняттям "випробувальний термін" чи/або "строк випробування". Це період часу, протягом якого роботодавець перевіряє працівника на предмет придатності до виконання роботи, яку в подальшому (в разі проходження такого періоду) буде виконувати працівник.

Зазвичай, у трудовому договорі прописується обов'язковою умовою проходження випробувального терміну.

Сам випробувальний термін служить для роботодавця, свого роду, гарантією якісного виконання покладених повноважень та захистом від некомпетентності працівників.

В деяких випадках випробувальний термін може бути встановлений НЕ тільки при прийомі на роботу, але і як дисциплінарне покарання, чи при наявності сумнівів у його компетентності.

У зазначений строк для випробування, роботодавець повинен переконатися у проф.придатності потенційного працівника. Це можна зробити, наприклад, через спостерігання за професійними діями працівника, або за взаємовідносинами з колегами.

За нормами діючого законодавства, тривалість такого випробувального терміну може залежати від виконуваної роботи. Загальноприйнято, що цей строк триває від 30 до 90 днів (але, у деяких випадках, може бути більшим). Так, за статтею 27 Кодексу законів про працю України - термін випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців. Одночасно із цим статтею 18 Закону України "Про державну службу" визначено, що при прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.

У випадку, коли працівник в період, про який йдеться мова, знаходився на лікарняному чи/або був відсутній на роботі з інших поважних причин - випробувальний термін може бути подовжений на строк, у який особа була відсутня.

__________________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

22 лютого 2017 року (Звільнення працівника з причини непроходження випробувального терміну)

15 липня 2016 року (щодо здійснення остаточного розрахунку з працівником при звільненні)

22 липня 2016 року (щодо відпрацювання двотижневого строку працівником при звільненні)

08 серпня 2016 року (щодо випадків при яких потрібна згода профспілкового органу при звільненні працівника)

16 серпня 2016 року (щодо порядку звільнення працівника за прогул)

20 жовтня 2016 року (щодо зайнятості населення та порядку звільнення працівників)

06 грудня 2016 року (Звільнення працівника під час відпустки чи лікарняного за згодою сторін. Чи можливе?)