Актуальні новини  
26.01.2018 

КабМін планує підвищити захист прав інтелектуальної власності

Як і зазначено у назві даної новини Кабінет Міністрів України вирішив шляхом схвалення двух законопроектів покращити сферу захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Процесуально, прийняття вказаних законопроектів завершує виконання Урядом України вимог Угоди про асоціацію з ЄС щодо вдосконалення системи охорони прав інтелектуальної власності в Україні.

Основною метою законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав" є вдосконалення існуючої системи організації та захисту авторських і суміжних прав.

Законопроектом передбачено:

- врегулювання належності майнових прав на об’єкти авторського права і суміжних прав, які створені на замовлення або за трудовим договором;

- використання ліцензій, доступних у цифровій формі, що можуть надаватись засобами електронного зв’язку у вигляді публічної пропозиції;

- впровадження вільних ліцензій, що передбачають надання автору гнучких інструментів легального і безоплатного поширення власних результатів творчої діяльності та укладення договорів.

Ще один законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей" Уряд спрямував на захист і стимулювання винахідницької діяльності в Україні.

Цей законопроект передбачає:

- впровадження можливості електронної подачі заявок на реєстрацію;

- вдосконалення механізму оскарження заявок в "Укрпатенті";

- принцип "post-grant opposition" - можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку після видачі патенту (якщо патент було видано з порушенням авторського права, або винахід не є корисною моделлю);

- подолання "патентного тролінгу".

Вказані законопроекти безумовно доповнюють один одного і дадуть змогу більш прозоро та ефективно організувати роботу колективного управління в Україні, а автори зможуть отримувати відповідні суми авторської винагороди (роялті).

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

25 січня 2018 року (Що необхідно знати про право на тишу і відпочинок, щоб відстояти свої права?!)

29 грудня 2017 року (Штрафні санкції за порушення трудового законодавства у 2018 році)