Актуальні новини  
25.01.2018 №3 

Порядок розгляду звернень та особистий прийом громадян в Нацполіції

Своїм наказом від 15 листопада 2017 року N 930 Міністерство внутрішніх справ України затвердило Порядок розгляду звернень та організацію проведення особистого прийому громадян в органах і підрозділах Національної поліції України.

Цей Порядок розроблений з метою забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, поліпшення, удосконалення організації їх особистого прийому в органах та підрозділах Національної поліції України, та у відповідності до статті 40 Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348, підпункту 42 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877.

Зазначеним наказом, як і планувалося, встановлений єдиний порядок прийому, реєстрації та розгляду звернень громадян в органах і підрозділах Нацполіціі.

Таким чином всі громадяни (незалежно від громадянства), що законно знаходяться на теріторії України, мають повне право звернутися до органів поліції чи їх підрозділів із зауваженнями, скаргами та пропозиціями з питань, пов'язаних з діяльністю Нацполіціі, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління, з заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних і особистих прав і законних інтересів, а також зі скаргами про їх порушення.

Звернення від громадян можуть надходити у вигляді листів, на особистому прийомі, з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку або за допомогою засобів телефонного зв'язку через контактні центри, телефонні "гарячі лінії". Звертатися до органів поліції можна українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

В обов'язковому порядку в зверненні зазначаються ПІБ, місце проживання і викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. У разі подання письмового звернення, останнє повинно бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати.

Якщо звернення подається в електронному вигляді - обов'язково вказується адреса електронної пошти, на якуй може бути направлена відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку. Застосовувати ЕЦП (електронний цифровий підпис) при відправці електронного обігу НЕ потрібно! Електронне звернення, спрямоване без використання електронного підпису, має мати вигляд скан-копії або фотокопії звернення за підписом заявника із зазначенням дати.

Реєстрація звернення проходить наступним чином - в разі, якщо звернення надійшло в робочій день, то воно розглядається і реєструються в день надходження. У випадку надходження заяви (звернення) в неробочий день і час, розгляд та реєстрація відбувається на наступний після нього робочий день.

У відповідності до діючого законодавства - термін розгляду звернень становить не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів з дня їх отримання. Такий термін може бути продовжений, але загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. Процесуально, звернення вважається вирішеним, якщо розглянуті всі поставлені в них питання, вжиті необхідні заходи і заявникам надані ґрунтовні та вичерпні відповіді.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

13 липня 2017 року (Президентом підписаний закон відносно соціальної виплати поліцейським, яких поранили під час ведення служби)

16 червня 2017 року (Врегульовано соціальний захист поліцейських, що дістали поранення під час служби)

27 жовтня 2016 року (щодо права громадян на звернення до органів фіскальної служби. А також, вимоги та строки розгляду такого звернення.)