Актуальні новини  
17.01.2018 №3 

Оподаткування нецільової благодійної допомоги у 2018 році

На початку визначимо саме поняття нецільової благодійної допомоги. Це допомога, яка надається платнику податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) без подальшого встановлення умов або напрямів її витрачання (пункт 170.7.1 Податкового кодексу України).

Така сума нецільової благодійної допомоги, надається юридичною особою фізичній особі у розмірі, який у 2018 р. не перевищує 2 470 грн. і не включається до оподатковуваного доходу такої особи, тобто не оподатковується ПДФО і відображається у формі N 1ДФ за ознакою доходу "169".

У разі перевищення допомоги над вказаним розміром, вона підлягає в обов'язковому порядку оподаткуванню ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором - 1,5 %.

Така сума, що перевищила розмір нецільової благодійної допомоги, що зазначений у абзаці другому цієї новини, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи і відображається у податковому розрахунку форми N 1ДФ за ознакою доходу "127".

Одночасно із цим, при отриманні нецільової благодійної допомоги від суб’єкта господарювання платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, у випадку якщо загальна сума такої допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір.

________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

26 жовтня 2017 року (Наслідки для юридичної особи у разі отримання благодійної допомоги керівником)

09 серпня 2017 року (Оподаткування сум нецільової благодійної допомоги)

03 травня 2017 року (До уваги роботодавця! Нецiльова благодiйна, в тому числi матерiальна допомога у 2017 році.)