Актуальні новини  
26.12.2017 

Нетверезий стан працівника на робочому місті та можливе покарання за це

В самому розпалі новорічні корпоративи, тому вважаємо за потрібне розглянути сьогодні саме тему появи та знаходження працівника у сп'янілому вигляді на робочому місті.

На самому початку виникають пимання, що таке нетверезий стан та чи має значення доза випитого.

У коментарях до Кримінального кодексу України зазначено, що сп'яніння - це особливий фізіологічний, а не патологічний стан. Працівник за власною волею вживає спиртні напої, сам себе доводить до стану сп'яніння, усвідомлює негативний вплив спиртних напоїв та наркотиків на свою поведінку. Він передбачає можливі негативні наслідки, не втрачає здатності усвідомлювати їх настання. Все це дає підстави вважати його винним у допущенні дисциплінарних проступків і притягати до відповідальності. Звичайно, якщо на фунті хронічного алкоголізму виникають психічні захворювання - біла гарячка, алкогольний галюциноз, то таку особу слід лікувати. Вона не підлягає ні дисциплінарній, ні кримінальній відповідальності.

Сам мозок людини, отруєний названими речовинами, завжди дає негативні збої у своїй діяльності. Проводились різні експерименти, які підтверджували цей висновок. Наприклад, двом групам працівників доручали виконання певної роботи. Одна група виконувала роботу, будучи у тверезому стані, працівники іншої групи прийняли незначну дозу спиртного. І всі, хто вживав алкогольні напої, допускали неточності, помилки, упущення. Таким чином доказано, доза випитого не мас значення для відповідальності.

У відповідності до пункту 7 частини 1 статті 40 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпП) - однією з підстав звільнення є поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння. Вказані стани працівника, а також факт розпивання спиртних напоїв на території підприємства, установи, організації є дисциплінарним проступком, а тому за їх вчинення власник або уповноважений ним орган може працівникові оголосити догану або звільнити (а також застосувати інші заходи правового впливу). Звільнити по цій підставі можна і при одноразовому такому проступку, і незалежно від того, продовжував або не продовжував працівник працювати в цей день, а також незалежно від того, чи трапилась така поява на початку, середині або в кінці робочого дня (зміни). Головним у даному випадку є сам факт нахождення на роботі в робочий час у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння. Не можна визнати законним звільнення за п. 7 ч.1 ст. 40 КЗпП України, якщо працівник у такому стані з'явився на роботі у вільний від роботи час (до або після закінчення робочого дня, у вихідний день, під час відпустки, хвороби і т. д.). Винятком з цього правила є працівники з ненормованим робочим часом, з якими розірвання трудового договору за цією підставою є законним і обгрунтованим, оскільки для працівника з ненормованим робочим днем час знаходження на роботі понад встановленої його тривалості вважається робочим.

Пунктом 7 частини 1 статті 40 КЗпП України визначено. що не має значення, відмежовувався чи коли відмежовувався працівник від роботи в день появи на роботі в нетверезому стані. Звільнення за цією підставою можливе на наступний день після відсторонення від роботи або через кілька днів після цього, але за всіх обставин в межах місячного терміну з дня виявлення цього проступку.

Наявний факт нетверезого стану працівника (або стан наркотичного або токсичного сп'яніння) може бути підтверджений як медичним висновком, так і іншими видами доказів (ст. 27 ЦПК України), яким суд має дати відповідну оцінку (п. 25 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11. 1992 року "Про тактику розгляду судом трудових спорів").

_____________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 червня 2017 року (Порядок звільнення працівників з причини скорочення штату)

31 травня 2017 року (Повна ліквідація підприємства і як настідок - вивільнення працівників.)

31 травня 2017 року (Звільнення у зв'язку із скороченням штату допускається тільки за наявності згоди профспілкового органу)

30 травня 2017 року (Якщо працівник вийшов хоча б на один день з лікарняного - це перериває відлік 4-місячного терміну хвороби як підстави для звільнення)

19 квітня 2017 року (Звільнення (розірвання трудового договору) у період декретної відпустки за ініціативою працівника)

10 березня 2017 року (Відпускні за навчальну відпустку при звільненні посеред останньої)

22 лютого 2017 року (Звільнення працівника з причини непроходження випробувального терміну)

06 грудня 2016 року (Звільнення працівника під час відпустки чи лікарняного за згодою сторін. Чи можливе?)

25 листопада 2016 року (щодо навчальної відпустки на роботі за сумісництвом)

20 жовтня 2016 року (щодо зайнятості населення та порядку звільнення працівників)

17 жовтня 2016 року (щодо особливостей прийняття на роботу осіб, які поєднують роботу з навчанням за денною (очною) формою)

16 серпня 2016 року (щодо порядку звільнення працівника за прогул)

22 липня 2016 року (щодо відпрацювання двотижневого строку працівником при звільненні)

15 липня 2016 року (щодо здійснення остаточного розрахунку з працівником при звільненні)