Актуальні новини  
06.12.2017 №2 

Військова служба за призовом та записи у трудовій книжці

Питання щодо ведення трудових книжок врегульовані відповідною Інструкцією, яка затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 N 58 (далі за текстом - Інструкція).

Так, за пунктом 1.1 зазначеної Інструкції - трудові книжки ведуться на всіх працівників без виключення, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п’яти календарних дні.

У відповідності до пункта 2.19 Інструкції до трудової книжки за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів запис про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби.

Пункт 1.4 Інструкції в свою чергу передбачає, що особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України (далі - Збройні Сили України та інші війська) та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.

На підставі зазначеного, запис до трудової книжки працівника про проходження військової служби вноситься до трудової книжки працівників, які прийняті на роботу після закінчення служби в Збройних Силах України на основі військового квитка, а запис до трудової книжки працівника, про проходження військової служби за призовом під час мобілізації або на особливий період, який працює та має запис в трудовій книжці про прийняття на роботу, може не проводиться.

На останок нагадаємо, що участь в АТО в особливий період зараховується до вислуги років, стажу державної служби на пільгових умовах: один місяць стажу (вислуги) зараховується за три, тобто у трикратному розмірі (1/3).

А в разі відсутності трудової книжки або відповідного запису в ній для призначення пенсій підтвердженням військової служби, служби цивільного захисту, служби в органах державної безпеки, розвідувальних органах, Держспецзв’язку слугують:

- військові квитки;

- довідки військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС;

- довідки архівних і військово-лікувальних установ.

Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій зараховується до трудового стажу на підставі довідок військових комісаріатів, які видаються в порядку, що визначається Міноборони.

Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ приймаються довідки, які видаються в порядку, що визначається МВС (п. 6 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 12.08.1993 р. N 637).

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

09 листопада 2017 року (Випадки за яких здійснюється доплата за ведення військового обліку)

25 жовтня 2017 року (Питання щодо статусу учасника бойових дій приведено у норму)

14 березня 2017 року (Облік та зберігання трудових книжок на підприємстві)

14 березня 2017 року (Втрата трудової книжки або вкладиша до неї по своїй недбалості чи неуважності)

21 листопада 2016 року (щодо записів у трудовій книжці)

03 листопада 2016 року (щодо питань внесення запису до трудової книжки працівника, який проходив військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період)

08 вересня 2016 року (щодо правил внесення змін у трудову книжку та кадрову документацію в разі зміни П.І.Б.)

18 серпня 2016 року (щодо правомірності працевлаштування переселенця із зони АТО у випадку втрати ним документів)

22 липня 2016 року (щодо головних новин трудового законодавства за останній час)