Актуальні новини  
05.12.2017 

Cкладаємо графік відпусток. Норми, строки та нюанси.

Для багатьох працівників щорічна відпустка є важливим моментом у роботі та можливістю відпочити. На законодавчому рівні передбачене обов’язкове затвердження графіка відпусток та надання основних щорічних відпусток працівникам лише згідно з цим графіком. Виконання даної норми є обов’язковим як для роботодавця, так і для працівників.

Сьогодні обговоримо та згадаємо деякі особливості, порядок складання та затвердження графіка відпусток.

Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 р. N 504/96-ВР (далі за текстом - Закон N 504) - є основним нормативним актом, що регулює державні гарантії, права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок їх надання. Також, питання щодо відпусток регулюється главою V Кодексу Законів про працю України (статтею 79) та статтею 10 вказаного вище Закону N 504 передбачено, що черговість надання відпусток визначається графіками.

Між працівником і роботодавцем узгоджується конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком і не пізніше ніж за два тижні до початку відпустки роботодавець зобов’язаний письмово повідомити про це працівника.

Таким чином, на підприємстві має бути затверджений графік відпусток, а дата початку відпустки узгоджується окремо. Прийнято, що для цього працівник пише заяву на відпустку з огляду на графік, а підприємство видає наказ про надання такої відпустки та ознайомлює з ним працівника під підпис.

Тепер поговоримо про строки вкладання графіку відпусток.

У відповідності до Закону N 504 та іншого законодавства, що стосується сьогоднішньої теми - конкретних вимог та обмежень щодо терміну складання графіка відпусток нема. Але, за пунктом 20 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомітету СРСР з праці та соціальних питань від 20.07.84 р. N 213, які діють і на сьогодення - граничним терміном складання графіків відпусток на кожний календарний рік є 5 січня поточного робочого року. Про останнє йдеться мова у листі-роз'ясненні Мінсоцполітики від 12.07.13 р. N 3187/0/10-13/13.

Але, зважаючи на відсутність чітких строків, пізніша дата складання графіка не буде порушенням, якщо її зазначити в наказі про облікову політику підприємства.

За якою формою складати графік від­пусток?

Станом на сьогодення, законодавство не надає типової форми графіка відпусток. Так, графік може складатись у довільній формі.

Інформація/графи, що повинні міститись у графіку відпусток:

- П. І. Б. працівника;

- назва підрозділу та/або посада працівника;

- вид відпустки;

- рік або період, за який надається відпустка;

- кількість днів відпустки;

- період відпустки (дата або місяці початку й закінчення);

- дані про перенесення відпустки (підстава та новий термін);

- підпис працівника;

- примітки.

Відпустки, які можна включити до гра­фіка.

В обов'язковому порядку графік відпусток складають на:

- щорічні відпустки (основну й додаткову) (це передбачено нормами частини 10 статті 10 Закону N 504);

- додаткові оплачувані відпустки (16 календарних днів) особам, яких віднесено до 1-2-ї категорій постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС (пункт 6 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 20.09.05 р. N 936).

Також, на розсуд підприємства можна включати:

- щорічні відпустки, не використані за минулі роки (частина 2 статті 12 Закону N 504);

- соціальні відпустки працівникам, які мають дітей (стаття 19 Закону N 504);

- додаткові відпустки окремим категоріям ветеранів війни (стаття 16-2 Закону N 504).

Як відобразити у графіку відпусток ситуацію, коли працівник бажає отримати грошову компенсацію за щорічну відпустку?!

За умови дотримання вимог статті 24 Закону N 504 компенсацію, про яку йдеться мова (за щорічну відпустку) можна відобразити у графі "Примітка" графіка.

Зважаючи на лист Мінсоцполітики від 25.08.15 р. N 475/13/116-15 (далі - Лист N 475) - в разі укладення трудового договору із працівником після затвердження графіка відпусток до нього можуть бути внесені відповідні зміни та доповнення. Вважаємо, що достатньо скласти доповнення до існуючого графіка в тому самому порядку, що й сам графік відпусток.

У відповідності до частини 13 статті 10 Закону N 504 - є категорії працівників, яким щорічні відпустки за бажанням надаються у зручний для них час. Але, перелік не є вичерпним і може бути додатково доповнений колективним або трудовим договором. Право на отримання відпустки у зручний час насправді означає лише те, що при складанні графіка відпусток роботодавець насамперед ураховує побажання таких працівників (про це також йдеться мова у листі N 475). І в жодному разі не означає право в будь-який час (за бажанням працівника) просто піти у відпустку.

Звертаємо увагу, що самовільне використання без погодження з роботодавцем днів відгулів, чергової відпустки кваліфікують як прогул. Останнє визначено у пункті 24 постанови Пленуму ВСУ від 06.11.92 р. N 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів".

Зважаючи на "особливе" становище на деяких територіях країни, є доцільним обговорити також питання складання графіку відпустки для працівників, що призвані на строкову військову службу та за призовом під час мобілізації.

За статтею 119 КЗпП - за такими працівниками зберігається місце роботи, посада й середній заробіток на підприємстві. А сам час перебування на військовій службі зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ч. 1 ст. 9 Закону N 504). Для надання відпустки за час служби демобілізованим працівникам на підприємстві доцільно оформити в разі потреби доповнення до графіка відпусток, узгодивши початок і період відпустки (ч. 10 ст. 10 Закону 504).

Загалом, графік відпусток підписує особа, відповідальна за його складання (кадровик, керівник кадрової служби).

Затверджує графік власник або уповноважений ним орган за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (ст. 79 КЗпП, ст. 10 Закону N 504). Самі підписи працівників є свідченням про їх ознайомлення та згоду зі встановленими строками виходу у відпустки.

В разі, коли профспілка відсутня - графік відпусток слід погодити з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, наприклад Радою трудового колективу, а в нечисленній організації - з уповноваженим представником трудового колективу. Представницький орган обирають на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

При відсутності графіка відпусток - підприємство підпадає під інші порушення вимог законодавства про працю і тягне за собою фінансові санкції згідно статті 265 КЗпП у вигляді накладення штрафу на роботодавця в розмірі мінімальної заробітної плати.

Додатково, статтею 41 КУпАП передбачено накладення адмінштрафу в розмірі від 30 до 100 НМДГ (від 510 до 1 700 грн.), а повторне (протягом року) вчинення такого порушення тягне за собою накладення штрафу від 100 до 300 НМДГ (від 1 700 до 5 100 грн.). Одночасно із цим, фінансова санкція і адміністративний штраф - це два різні види покарання за одне й те саме порушення, і накладаються вони на посадових осіб підприємства.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

19 вересня 2017 року (Що робити з відпусткою за шкідливі умови праці, якщо професія не передбачена у Списку?!)

02 серпня 2017 року (Чи потрібна конкретизація причини при відпустці за сімейними обставинами?)

31 липня 2017 року (Залежність розрахунок відпускних від дати початку відпустки)

07 липня 2017 року (Право на щорічну відпустку у випадку переведення на інше місце роботи)

12 червня 2017 року (Відпустка державного службовця. Що потрібно знати.)

30 травня 2017 року (Нагадаємо про порядок і умови надання щорічних відпусток)

29 травня 2017 року (За наявністю бажання працівника, частину відпустки можна замінити грошовою компенсацією)

27 квітня 2017 року (Починається період відпусток. Нагадуємо правила оподаткування вартості путівок)

26 квітня 2017 року (Щорічні додаткові відпустки при роботі у важких і шкідливих умовах праці)

12 липня 2016 року (щодо здійснення розрахунку заробітної плати при наданні відпустки працівникам)

28 липня 2016 року (щодо тривалості та деяких обмежень при наданні щорічних відпусток)

28 липня 2016 року (щодо порядку і умов надання щорічних відпусток)

04 серпня 2016 року (щодо надання додаткової відпустки одинокій матері чи батьку, який виховує дитину без матері)

12 серпня 2016 року (щодо права працівника на додаткову відпустку за роботу на комп'ютері)

05 вересня 2016 року (щодо обчислення декретних, якщо в розрахунковому періоді відпустка для догляду за дитиною до досягненням нею трирічного віку)

29 вересня 2016 року (щодо нарахування ЭСП працівникові, який вийшов з відпустки та відпрацював неповний місяць)