Актуальні новини  
18.08.2017 

Податок на додану вартість при помилково зарахованих коштах

За пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі за текстом - ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України у відповідності до статті 186 ПКУ.

У підпунктах 14.1.185 та 14.1.191 ПКУ наведене визначення термінів "постачання товарів/послуг". Про них докладніше:

Постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності;

Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Таким чином, якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг наявні, то на дату надходження коштів на банківський рахунок у платника податку відповідно до статті 187 ПКУ виникають податкові зобов’язання з ПДВ.

Одночасно із цим, за Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22, помилкове списання/зарахування коштів - списання/зарахування коштів, унаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача.

В свою чергу статтею 6 Указу Президента України від 16 березня 1995 року N 227/95 "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України" визначено, що підприємства незалежно від форм власності мають повертати платникам у п’ятиденний термін помилково зараховані на їхні рахунки кошти. Якщо власник рахунку не повернув у зазначений термін помилково одержані кошти, то їх повернення має здійснюватись у загальному претензійно-позовному порядку.

На підставі вищезазначеного, якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг між суб’єктами господарювання відсутні, то отримані неналежним отримувачем кошти, які повернуто у встановлені терміни, не підлягають оподаткуванню ПДВ.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

13 квітня 2017 року (Порядок заповнення реєстраційної заяви по ПДВ (за формою N 1-ПДВ))

27 березня 2017 року (Нагадуємо, що 01.04.2017 наберуть чинності нові правила відшкодування ПДВ)

22 березня 2017 (Порядок оподаткування ПДВ операцій з відшкодування замовником послуг витрат виконавця на відрядження спеціалістів, залучених для виконання відповідних послуг)

22 березня 2017 року (Реєстрація платниками ПДВ установ та організацій, включенихдо Реєстру неприбуткових установ та організацій)

20 березня 2017 року (Порядок нарахування ПДВ при здійсненні операцій з постачання паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів)

02 березня 2017 року (1 березня набули чинності нова податкова накладна та декларація з ПДВ)

20 січня 2017 року (Побільшало обов'язкових реквізітів податкової накладної)

27 грудня 2016 року (Стартує період декларування. З цієї нагоди наводимо деякі приклади заповнення оновленої форми декларації про доходи за 2016 рік.)

01 листопада 2016 року (щодо подачі декларації з ПДВ, якщо господарська діяльність не провадилася)

06 вересня 2016 року (щодо відмови від платника податку на додану вартість при переході на сплату єдиного податку)

20 липня 2016 року (щодо накладення штрафу за несвоєчасне подання податкової звітності. А саме, здійснення повторного такого порушення)