Актуальні новини  
01.08.2017 №2 

Завтра набуває чинності Закон "Про державну допомогу суб'єктам господарування"

Завтра, 02.08.2017 набуває чинностіЗакон України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" від 01.07.14 р. N 1555-VII (далі за текстом - Закон N 1555), яким передбачено моніторинг Антимонопольним комітетом суб’єктів господарювання (за текстом - АМК, СГ), що отримали державну допомогу.

Зазначений вище Закон та його дія поширюється на:

- підтримку СГ за рахунок державних чи місцевих ресурсів для виробництва товарів або провадження окремих видів господарської діяльності та не поширюється на підтримку сільгоспвиробництва та рибальства, виробництва зброї і військового спорядження;

- інвестування в об’єкти інфраструктури із застосуванням державних закупівель;

- компенсацію обґрунтованих витрат надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес (перелік таких послуг встановлюється Кабміном).

У відповідності до даного нормативно-правового акта - перевірятиметься допомога, що надається, зокрема, у вигляді:

- субсидій та грантів;

- дотацій;

- податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів;

- списання боргів, включно із заборгованістю за надані держпослуги, списання штрафних санкцій, компенсація збитків СГ;

- надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими тарифами; зменшення фінансових зобов’язань СГ перед фондами соцстрахування тощо.

Також, за вказаним Законом допомога:

- уважається допустимою, якщо метою її надання є забезпечення споживачів соціально важливими товарами, за умови, що допомога не є дискримінаційною стосовно місця походження товарів;

- відшкодування шкоди особам, постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру (ст. 5);

- може бути визнана допустимою, якщо вона надається для сприяння соціально-економічному розвитку регіонів із низьким рівнем життя або високим рівнем безробіття;

- виконання загальнодержавних програм розвитку або розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру;

- сприяння окремим видам госпдіяльності або СГ в окремих економічних зонах;

- підтримки та збереження національної культурної спадщини. АМК має право прийняти рішення про тимчасове припинення надання незаконної держдопомоги; припинення та повернення незаконної держдопомоги, визнаної недопустимою для конкуренції.

Відповідне рішення про повернення такої держдопомоги, прийняте АМК, надсилається її надавачеві протягом трьох днів із дня його прийняття.

Процесуально, надавач зобов’язаний вжити заходів до повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції, її отримувачем.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

13 квітня 2017 року (Випадки, за яких працівники контролюючих органів мають право вимагати у суб'єктів господарювання та/або банківської установи інформацію (довідку) про рух коштів на розрахункових рахунках.)

11 квітня 2017 року (Чи зобов'язаний власник паю, який здає його в оренду фермерському господарству подавати декларацію про майновий стан і доходи та сплачувати податки?!)

01 листопада 2016 року (щодо подачі декларації з ПДВ, якщо господарська діяльність не провадилася)

18 серпня 2016 року (щодо набрання чинності новими "зеленими" тарифами на електроенергію для приватних домогосподарств)