Актуальні новини  
11.07.2017 №2 

Відтепер більше дітей зможуть отримати оздоровлення за державний рахунок

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України N 2081-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів".

Зазначені зміни удосконалюють правове регулювання забезпечення реалізації прав дітей, перш за все, соціально-вразливих категорій, на оздоровлення і відпочинок. Законом розширюється перелік категорій дітей, які мають право на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій, професійних спілок та фондів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел.

Даним Законом додатково уточнені повноваження державних органів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, порядок створення, реорганізації і ліквідації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; встановлюється відповідальність за неподання або подання не в повному обсязі відомостей для внесення до Державного реєстру майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Реалізація положень закону посилить контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

__________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

20 червня 2017 року (Деякі нюанси надання додаткових (соціальних) відпусток працівникам, які мають дітей)

30 листопада 2016 року (Як та де відображати грошові кошти, що спрямовуються на придбання дитячих новорічних подарунків для дітей та чи оподатковуються?!)

24 листопада 2016 року (щодо соціальної підтримки дітей та сімей на районному або місцевому рівні)

22 липня 2016 року (щодо права батька двох дітей, які проживають з матір'ю на соцпільгу)