Актуальні новини  
10.07.2017 

До уваги абітурієнтів! Розпочинається "вступна кампанія-2017".

Як повідомила Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України, вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на навчання за контрактом не обмежується.

Вступ у вищі навчальні заклади у 2017 році відбувається на підставі чинних Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (за текстом - Умови прийому), що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України N 1236 від 13 жовтня 2016 року.

Дати прийому документів та проведення
відповідних іспитів та конкурсів

12.07.2017 починається вступна кампанія 2017 року. Саме із зазначеної дати вищі навчальні заклади України (ВНЗ) починають приймати від абітурієнтів документи для вступу в електронній та паперовій формі.

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронних кабінетів додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня.

До 11.07.2017 проводяться медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями.

Сам прийом заяв та документів від вступників починається 12 липня, крім військових вищих навчальних закладів (військових підрозділів вищих навчальних закладів) та закінчується о 18 годині 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів та о 18 годині 26 липня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Далі, про строки проведення
творчих конкурсів, іспитів та співбесід

З 17 по 26 липня включно проводяться творчі конкурси у кілька сесій.

З 21 по 26 липня включно проводяться вступні іспити.

З 21 по 23 липня включно проводяться співбесіди.

Тепер про строки формування
рейтингових списків та зарахування

01 серпня (до 12:00 години) оприлюднюється рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів або вступних іспитів із повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.

24 липня (до 12:00 години) здійснюється формування рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Строки та терміни прийому заяв, проведення творчих конкурсів, співбесід, вступних іспитів, оприлюднення рейтингових списків, зарахування вступників на місця державного замовлення, які вступають на навчання для підготовки військових фахівців з вищою освітою, визначаються Умовами прийому навчального закладу. Вищі військові навчальні заклади та військові підрозділи вищих навчальних закладів забезпечують виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення не пізніше 23 липня.

Вимоги до вступників при зарахуванні

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12.00 години 5 серпня;

Не пізніше 12.00 години 7 серпня проводиться зарахування вступників за державним або регіональним замовленням.

До 30 вересня 2017 року проводиться зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти здійснюється не пізніше 18 серпня.

Інші категорії вступників

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання, для вступу - строки прийому заяв та документів закінчуються о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.

На навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, для вступу - строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Умовами прийому навчального закладу, при цьому прийом документів закінчується не раніше 24 липня, а зарахування на навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 15 вересня.

Для всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Умовами прийому навчального закладу, при цьому зарахування на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, передбачених розділом ХІІІ Умов прийому до вищих навчальних закладів України.

__________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

10 липня 2017 року (Змінені умови прийому на навчання до ВНЗ. А саме, вилучена норма про мінімальну кількість балів.)

06 грудня 2016 року (Затверджено Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної електронної бази з питань освіти)

22 червня 2016 року (щодо внесення змін до Умов прийому на навчання до ВНЗ)