Актуальні новини  
06.07.2017 

Що робити у разі, коли посада, яка внесена до штатного розпису, відсутня в класифікаторі професій?

На початку розберемо, що таке "Класифікатор професій". Це національний класифікатор України, призначений для застосування під час запису про роботу у трудові книжки працівників. За основу розроблення Класифікатора було взято Міжнародну стандартну класифікацію професій, яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.

Вважаємо за потрібне звернути увагу, що зміна або скасування класифікаторів професій не може тягнути і не тягне за собою зміни чи припинення трудового договору або жодних юридичних наслідків для сторін трудового договору.

На підставі того, що класифікатор професій, по суті, не є нормативно-правовим актом, не зареєстрований у Міністерстві юстиції, отже він не встановлює правових норм. Так, у відповідності до статті 21 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпП), трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. Процесуально і роботодавець має певні обов’язки.

За діючими нормативно-правовими документами, жоден з них не зобов’язує працівників та роботодавців обирати для реалізації права на працю виключно роботу з переліку, що є у Класифікаторі професій. Але, в свою чергу, чітко сформульовано укладення трудового договору: відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП, укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. А вже пункт 2.4 Iнструкції про порядок ведення трудових книжок працівників N 58 передбачає, що всі записи у трудовій книжці (у т.ч. і записи про прийняття на роботу) вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), і повинні точно відповідати тексту такого наказу (розпорядження). Iз цього послідовно випливає, що зміст вільної угоди між працівником і роботодавцем (трудового договору) під час її укладення має бути відтворений спочатку в наказі або розпорядженні про зарахування на роботу, а потім у суворій відповідності до нього перенесений до трудової книжки.

На підстави вищезазначеного, якщо в наказі про прийняття на роботу відповідно до укладеного трудового договору зазначено посаду, яка є в штатному розписі, проте немає у Класифікаторі професій, на нашу думку, слід виконати записавши назву посади відповідно до наказу і внести до трудової книжки та особової картки запис про прийняття на роботу відповідно до наказу (адже видання наказу передбачено КЗпП, а Державним класифікатором професій - ні).

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

16 вересня 2016 року (щодо основних напрямків роботодавця в сфері професійного розвитку працівників)

27 липня 2016 року (щодо списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах)