Актуальні новини  
14.06.2017 

Схвалений Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки

У своїй постанові від 31 травня 2017 р. N 411 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки" Кабінет Міністрів України, як і виходить з назви даної новини та самої Постанови, схвалений Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки.

Даний Прогноз розроблений за трьома сценаріями та ґрунтується на аналізі розвитку економіки у 2016 році та двох попередніх роках, поточної економічної ситуації, прогнозові, що враховує вплив зовнішніх та внутрішніх чинників та містить бачення перспективи розвитку економіки України у 2018-2020 роках (у цілому та за секторами економіки).

До того ж, прогноз враховує рекомендації Міжнародного валютного фонду. Сценарії 1 та 2 передбачають активне впровадження економічних і соціальних реформ, визначених у Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Одночасно із цим, за першим сценарієм більш помірними вбачаються темпи адаптації бізнесу до нових умов, враховуючи збереження значних викликів та ризиків в економіці.

Так, у відповідності до цього сценарія, у 2018 році прогнозується зростання ВВП (ВВП - валовий внутрішній продукт) на рівні 3 відсотків, у 2019 - на 3,6 відсотка, у 2020 - на 4 відсотки.

Далі, за другим сценарієм економічний та соціальний розвиток відбуватиметься на фоні більш оптимістичних очікувань щодо адаптації бізнесу до зміни економічних умов, а також більш динамічного зрушення соціальних показників, зокрема, зростання соціальних стандартів та нижчого рівня безробіття. За цим сценарієм прогнозується зростання ВВП на 4 відсотки у 2018-2019 роках та прискорення до 5 відсотків у 2020 році.

В свою чергу - третій сценарій враховує нестійкість тенденцій світової економіки і передбачає дещо гірші зовнішні умови розвитку, ніж у попередніх сценаріях. Негативний вплив зовнішньої кон`юнктури послаблюватиме можливості в першу чергу фінансові щодо впровадження реформ. За цим сценарієм у 2018 році прогнозується зростання ВВП на рівні 1,2 %, у 2019 році - на 1 %, у 2020 році - на 1,7 %.