Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 травня 2017 р. N 411
Київ

Про схвалення Прогнозу економічного і
соціального розвитку України на 2018-2020 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Схвалити Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки, визначивши основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України згідно з додатками 1 і 2.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. N 411

Основні прогнозні макропоказники
економічного і соціального розвитку України на 2018 рік

Показник  Сценарій 1  Сценарій 2  Сценарій 3 
(прогноз) 
Валовий внутрішній продукт:       
номінальний, млрд. гривень  3247,7  3299,9  3261,8 
відсотків до попереднього року  103  104  101,2 
Індекс споживчих цін:       
у середньому до попереднього року, відсотків  109,5  109,7  111 
грудень до грудня попереднього року, відсотків  107  107,4  110,5 
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків  109  110,2  110,9 
Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень  726,6  759,2  706,6 
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень  972,3  990  918,6 
Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:       
номінальна, гривень  8629  8712  8374 
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року  110,9  111,8  106,2 
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, млн. осіб  16,35  16,38  16,3 
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до економічно активного населення відповідного віку  9,1  8,9  9,2 
Продуктивність праці, відсотків до попереднього року  102,4  103,3  100,9 
Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США  - 7387  - 7313  - 6973 
Експорт товарів і послуг:       
млн. доларів США  54 419  55 770  52 796 
відсотків до попереднього року  107,3  109,9  104,1 
Імпорт товарів і послуг:       
млн. доларів США  61 806  63 083  59 769 
відсотків до попереднього року  108  110,2  104,5 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2017 р. N 411

Основні прогнозні макропоказники
економічного і соціального розвитку України
на 2019 і 2020 роки

Показник  2019 рік  2020 рік 
сценарій 1  сценарій 2  сценарій 3  сценарій 1  сценарій 2  сценарій 3 
(прогноз) 
Валовий внутрішній продукт:             
номінальний, млрд. гривень  3611  3706,4  3657,9  3981,3  4165,9  4056,7 
відсотків до попереднього року  103,6  104  101  104  105  101,7 
Індекс споживчих цін:             
у середньому до попереднього року, відсотків  106,2  106,5  110,3  105,8  106  108,7 
грудень до грудня попереднього року, відсотків  105,9  106,1  110,1  105  105,2  106,9 
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків  107,2  108  110,6  106  106,4  107,4 
Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень  817,1  869,4  761,8  911,2  1001,2  832 
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень  1074,4  1115,6  1028,6  1185,9  1270,8  1153,3 
Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто:             
номінальна, гривень  9540  9742  9337  10 537  10 905  10 342 
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року  104,1  105  101,1  104,4  105,6  101,9 
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років, млн. осіб  16,42  16,44  16,31  16,55  16,57  16,45 
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до економічно активного населення відповідного віку  8,9  8,7  9,2  8,5  8,4 
Продуктивність праці, відсотків до попереднього року  103,2  103,6  100,9  103,2  104,2  100,8 
Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США  - 7931  - 8118  - 7512  - 7677  - 7929  - 8050 
Експорт товарів і послуг:             
млн. доларів США  57 718  61 534  54 578  62 427  68 340  57 456 
відсотків до попереднього року  106,1  110,3  103,4  108,2  111,1  105,3 
Імпорт товарів і послуг:             
млн. доларів США  65 649  69 652  62 090  70 104  76 269  65 506 
відсотків до попереднього року  106,2  110,4  103,9  106,8  109,5  105,5