Актуальні новини  
29.05.2017 

За наявністю бажання працівника, частину відпустки можна замінити грошовою компенсацією.

У відповідності до Закону України "Про відпустки", а саме, частини 4 статті 24 - за бажанням працівника, частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. Одночасно із цим, тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менша, ніж 24 календарні дні.

На підставі цього, за бажанням працівника, після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки, за решту днів невикористаної щорічної відпустки за цей самий робочий рік може бути виплачено грошову компенсацію.

Наведемо приклад. В разі, якщо тривалість щорічної відпустки працівника - 28 календарних днів (24 календарні дні - щорічна основна відпустка і 4 календарні дні - щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці), то за умови використання працівником за відповідний робочий рік щорічної відпустки тривалістю 24 календарні дні за 4 календарні дні він може отримати компенсацію.

Одночасно із цим, звертаємо увагу, що додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19 Закону України "Про відпустки"), не належить до виду щорічних відпусток, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України "Про відпустки", тому на неї не поширюються вищенаведені умови компенсації щорічних відпусток. Компенсація за додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, допускається лише у разі звільнення працівника.


_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

27 квітня 2017 року (Починається період відпусток. Нагадуємо правила оподаткування вартості путівок.)

26 квітня 2017 року (Щорічні додаткові відпустки при роботі у важких і шкідливих умовах праці)

12 липня 2016 року (щодо здійснення розрахунку заробітної плати при наданні відпустки працівникам)

28 липня 2016 року (щодо тривалості та деяких обмежень при наданні щорічних відпусток)

28 липня 2016 року (щодо порядку і умов надання щорічних відпусток)

04 серпня 2016 року (щодо надання додаткової відпустки одинокій матері чи батьку, який виховує дитину без матері)

12 серпня 2016 року (щодо права працівника на додаткову відпустку за роботу на комп'ютері)

05 вересня 2016 року (щодо обчислення декретних, якщо в розрахунковому періоді відпустка для догляду за дитиною до досягненням нею трирічного віку)

29 вересня 2016 року (щодо нарахування ЭСП працівникові, який вийшов з відпустки та відпрацював неповний місяць)