Актуальні новини  
30.05.2017 №2 

Якщо працівник вийшов хоча б на один день з лікарняного - це перериває відлік 4-місячного терміну хвороби, як підстави для звільнення.

За пунктом 5 частини 1 статті 40 Кодексу Законів про працю України (далі за текстом КЗпП) - одне з підстав для розірвання договору з ініціативи роботодавця - неявка працівника на роботу протягом більш як 4-х місяців поспіль внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності та пологах (якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні ).

Хоча, одночасно із цим, Вищий спеціалізований суд України у своїй постанові від 17.06.2015 у справі N 6-12110св15 встановив, що вихід працівника хоча б на один день перериває обчислення строку хвороби для застосування пункту 5 частини 1 статті 40 КЗпП.

Також, у відповідності до Постанови, про яку йдеться мова у попередньому абзаці, неправомірним є звільнення працівника на підставі пункту 5 частини 1 статті 40 КЗпП і в тому випадку, коли працівник був відсутній на роботі протягом більше 4-х місяців поспіль, однак не всі дні "закриті" листком непрацездатності.

Таким чином, наприклад, якщо працівник фактично був відсутній протягом більше 4-х місяців поспіль, але хоча б один день відсутності не охоплений лікарняним листом, до даного працівника можна застосувати дисциплінарне стягнення за відповідний день прогулу, однак звільнення на підставі п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП буде неправомірним.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

19 квітня 2017 року (Звільнення (розірвання трудового договору) у період декретної відпустки за ініціативою працівника)

10 березня 2017 року (Відпускні за навчальну відпустку при звільненні посеред останньої)

22 лютого 2017 року (Звільнення працівника з причини непроходження випробувального терміну)

06 грудня 2016 року (Звільнення працівника під час відпустки чи лікарняного за згодою сторін. Чи можливе?)

25 листопада 2016 року (щодо навчальної відпустки на роботі за сумісництвом)

20 жовтня 2016 року (щодо зайнятості населення та порядку звільнення працівників)

17 жовтня 2016 року (щодо особливостей прийняття на роботу осіб, які поєднують роботу з навчанням за денною (очною) формою)

16 серпня 2016 року (щодо порядку звільнення працівника за прогул)

22 липня 2016 року (щодо відпрацювання двотижневого строку працівником при звільненні)

15 липня 2016 року (щодо здійснення остаточного розрахунку з працівником при звільненні)