Актуальні новини  
25.05.2017 №2 

Вимоги до приміщення та майданчика для зберігання автомобілів

Станом на сьогодення у більшості підприємств та установ є необхідність перевезення своїх співробітників та устаткування, тому мають хоча б невеликий автопарк. Таким чином, тема безпеки експлуатації та зберігання автотранспорту є дуже актуальною.

Тож, при виконанні вимог до приміщення та майданчика для зберігання автомобілів варто дотримуватись Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 00.0-1.62-12), що затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 за N 964 (за текстом - Правила).

У відповідності із Правилами, про які йдеться мова у попередньому абзаці, території, виробничі і допоміжні приміщеня, споруди повинні відповідати наступним вимогам:

1. Територія, виробничі і допоміжні приміщення, майданчика і приміщення для зберігання транспортних засобів, споруди повинні відповідати чинним будівельним, санітарним та протипожежним нормам і правилам, а також цим Правилам.

2. Розташування виробничих та допоміжних будівель, споруд повинно відповідати технологічному процесу обслуговування та ремонту транспортних засобів.

3. Виробничі і допоміжні приміщення та споруди використовуються тільки за своїм призначенням, яке передбачене проектом.

4. На всі будівлі і споруди повинна бути документація (паспорти, акти, технічні журнали, проекти тощо), ведення якої передбачено Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд.

5. На майданчиках і в приміщеннях зберігання, технічного обслуговування і ремонту, діагностики і регулювальних робіт транспортних засобів, двигуни яких працюють на зрідженому нафтовому газі, забороняється улаштування підземних споруд, підвалів, калориферних камер для відкритих стоянок автомобілів, приямків, оглядових канав, тунелів, колодязів (за винятком приямків на дільницях миття автомобілів).

6. Транспортні засоби та агрегати, що підлягають списанню або ремонту, при зберіганні їх поза приміщеннями повинні розміщуватись на окремих рівних майданчиках з твердим покриттям. Для попередження падіння агрегатів, самовільного руху транспортних засобів і падіння їх вивішених частин необхідно встановлювати спеціальні підставки, упори.

7. У виробничих приміщеннях і на території зберігання деталей, вузлів, агрегатів і різного металу повинно бути організовано в окремих місцях на стелажах.

8. Виробничі відходи, сміття, непридатні деталі, вузли і агрегати повинні своєчасно прибиратися і накопичуватися на спеціально відведених майданчиках.

9. Відстань від майданчиківЬ призначених для зберігання і очікування ремонту транспортних засобів, до будівель і споруд приймається відповідно до вимог ВБН 01-89.

10. Небезпечні зони і дільниці на території і у виробничих приміщеннях, перебування та виконання робіт на яких пов’язано з небезпекою для працівників, повинні позначатися сигнальними кольорами і знаками безпеки, дорожніми знаками відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників та чинних галузевих нормативних документів.

11. Підлога в приміщеннях будь-якого призначення повинна бути рівна, з твердим покриттям, непроникна для ґрунтових вод, без виступів і вибоїн.

Матеріали, що застосовуються для покриття підлоги, повинні мати гладку та неслизьку поверхню, зручну для очищення, задовольняти експлуатаційним вимогам даного приміщення.

Там, де використовуються кислоти, луги і нафтопродукти, підлоги повинні бути стійкі до дії цих речовин і не поглинати їх.

Підлоги в приміщеннях фарбувальних дільниць, відділень підготовки фарби, у приміщеннях, де здійснюються антикорозійні роботи, у газогенераторних, а також складів для зберігання пожежовибухонебезпечних матеріалів (рідин), балонів з горючим газом повинні бути зроблені з матеріалів, що не дають іскри при ударі металевим предметом.

Робочі місця в приміщеннях з холодною підлогою повинні бути оснащені міцними дерев'яними переносними решітками (гратами).

12. Ззовні при вході у виробничі і допоміжні приміщення повинні встановлюватися металеві решітки або інші пристрої для очищення взуття від бруду.

13. На території і у виробничих приміщеннях підприємств не допускається:

- захаращувати дороги, проходи, під’їзди до пожежних гідрантів, місць розташування пожежного інвентарю та обладнання;

- розміщувати на відкритих майданчиках транспортні засоби у кількості, яка перевищує норму, а також порушувати встановлений порядок їх розташування;

- палити поза межами спеціально відведених для цього місць;

- користуватися відкритим полум’ям у непередбачених для цього місцях без прийняття відповідних протипожежних заходів;

- завалювати запасні ворота як зсередини, так і ззовні, підхід та під’їзд до них завжди повинен бути вільним;

- безладно розміщувати і зберігати (привалювати, спирати) матеріали, агрегати, запчастини тощо до елементів будинків, споруд, устаткування і огородження.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

23 травня 2017 року (В Україні змінені правила проїзду перехресть з круговим рухом)

23 травня 2017 року (Набув чинності Закон, що усуває обмеження щодо руху великогабаритного транспорту)

12 травня 2017 року (Податкова знижка, як наслідок переобладнання автомобілю на газ)

15 грудня 2016 року (Нотаріальне посвідчення договорів купівлі/продажу рухомого майна, а саме - автівок, які були ввезені в країну.)

12 грудня 2016 року (Нерозмитнені авто з ЄС. Деякі нюанси та рекомендації з даного приводу.)

11 жовтня 2016 року (щодо вдосконалення процедури реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів шляхом уточнення переліку державних автоматизованих баз даних)

10 жовтня 2016 року (щодо необхідності сертифікату підтвердження відповідності транспортних засобів екологічним нормам при ввезенні останніх на теріторію України)

08 липня 2016 року (щодо підвищення штрафів за керування транспортним засобом у нетверезому та наркотичному сп'янінні)

07 липня 2016 року (щодо сьогоднішнього опублікування Закон щодо зниження ставки акцизного податку на транспортні засоби, що були у використанні)