Актуальні новини  
17.05.2017 №2 

16 травня 2017 року набули чинності порядки здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю

Як і зазначено в назві новини відучора набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 295 "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Останньою затверджений Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі за текстом - Порядок контролю), а також - Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю (далі за текстом - Порядок нагляду).

Згідно Порядку контролю - право на здійснення інспекційних відвідувань з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин мають інспектори праці Державної служби України з питань праці та її територіальних органів і виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Пунктом 5 Порядку контролю визначений перелік підстав для здійснення інспекційних відвідувань. Такими підставами, зокрема, є:

- звернення працівника щодо порушення законодавства про працю;

- звернення фізичної особи про порушення стосовно неї правил оформлення трудових відносин;

- рішення суду;

- повідомлення органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів;

- інформація органів Держстату, ДФС, ПФУ, профспілкових організацій;

- рішення керівника органу контролю щодо виявлення неоформлених трудових відносин.

Зазначений Порядок контролю, також передбачає, що у разі виконання у встановлені строки припису про усунення порушень заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються, крім випадків, якщо йдеться про факти використання праці неоформлених працівників, несвоєчасної виплати заробітної плати або виплати її в неповному обсязі, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці. У таких випадках заходи щодо притягнення до відповідальності застосовуються одразу після закінчення перевірки і одночасно із внесенням припису.

На підставі письмової заяви роботодавця інспектори можуть проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю. За результатами такого аналізу роботодавець до відповідальності не притягується.

А вже Порядком нагляду передбачена процедура виявлення порушень та недоліків під час здійснення повноважень з контролю за додержанням законодавства про працю виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та центральними органами виконавчої влади.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

13 квітня 2017 року (Випадки, за яких працівники контролюючих органів мають право вимагати у суб'єктів господарювання та/або банківської установи інформацію (довідку) про рух коштів на розрахункових рахунках.)

21 лютого 2017 року (Планові перевірки підприємців у 2017 році та організація контрольно-перевірочної роботи фіскальними органами в нових умовах)