Актуальні новини  
16.05.2017 

Закінчився термін подання податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2016 рік. Сьогодні про податкові наслідки за неподання останньої.

У відповідності із підпунктом 20.1.1 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (за текстом - ПКУ) контролюючі органи мають право запрошувати платників податків, зборів, платежів або їхніх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог законодавства з інших питань. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 ПКУ, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків).

Платники податку на доходи фізичних осіб (далі - податок) зобов’язані подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами цього розділу таке подання є обов’язковим.

За підпунктом "в" пункту 176.1 статті 176 ПКУ - на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку на доходи фізичних осіб зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

В разі коли платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом, контролюючий орган (у відповідності до підпункту 78.1.2 пункту 78.1 статті 78 ПКУ) має право проводити документальні позапланові перевірки.

Підпунктом 54.3.1 пункту 54.3 статті 54 ПКУ визначено, що контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, якщо, зокрема, платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію.

Згідно пункту 123.1 статті 123 ПКУ самостійне визначення суми податкового зобов’язання платника податків контролюючим органом на підставах, визначених, зокрема, п.п. 54.3.1 п. 54.3 ст. 54 ПКУ, - тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання. При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку, - тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50% суми нарахованого податкового зобов’язання.

Одночасно із цим, у відповідності зі статтею 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 N 8073-Х неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

_______________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

28 березня 2017 року (Заповнення податкової декларації фізичною особою, коли податковим агентом протягом звітного року доходи у вигляді заробітної плати та орендної плати виплачені не в повному обсязі.)

28 березня 2017 року (Що має містити гриф "Затверджено" у декларації з податку на прибуток)

02 березня 2017 року (1 березня набули чинності нова податкова накладна та декларація з ПДВ)

19 січня 2017 року (Подача декларації протягом року платником єдиного податку - фізичної особи - підприємця, платником єдиного податку першої або другої групи, який відмовляється від спрощеної системи оподаткування.)

27 грудня 2016 року (Стартує період декларування. З цієї нагоди наводимо деякі приклади заповнення оновленої форми декларації про доходи за 2016 рік.)

07 грудня 2017 року (Відповідальність податкового агента у випадку самостійного виправлення помилки при нарахуванні та перерахуванні ПДФО до бюджету, яка їм виявлена.)

01 листопада 2016 року (щодо подачі декларації з ПДВ, якщо господарська діяльність не провадилася)

10 серпня 2016 року (щодо подання податкової декларації про майновий стан та доходи новоствореною фізичною особою - підприємцем)