Актуальні новини  
15.05.2017 №2 

Пеня та відповідальність за її несплату

Спочатку розберемо саме поняття "пеня". Підпункт 14.1.162 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначає, що пеня - це сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань у встановлених Податковим кодексом України (далі - ПКУ) випадках і не сплачена у встановлені законодавством терміни.

У відповідності до пункту 129.1 статті 129 ПКУ визначено, що нарахування пені розпочинається:

- при нарахуванні суми грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов'язання, визначеного ПКУ (в тому числі за період адміністративного та / або судового оскарження);

- при нарахуванні суми податкового зобов'язання, визначеної контролюючим органом у випадках, не пов'язаних з проведенням податкових перевірок - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання (в тому числі за період адміністративного та / або судового оскарження);

- при нарахуванні суми податкового зобов'язання, визначеного платником податків або податковим агентом, - за закінчення 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання.

Вважаємо за потрібне зазначити, що норма чинного законодавства щодо відповідальності за несплату пені не передбачено.

Хоча, разом з цим сума непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ, є податковим боргом.

_______________________________________________________

СХОЖІ НОВИНИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД:

23 лютого 2017 року (Випадки, в яких строк позовної давности не поширюється на податкові штрафи.)

16 лютого 2017 року ( Штрафні санкції за порушення трудового законодавства: розміри та особливості застосування.)

27 січня 2017 року (Штрафні санкції та їх розміри за несвоєчасне подання податкової звітності)