[04.10.2018]

Національний банк України оновив вимоги до ведення касових операцій банками

Національний банк України оновив вимоги до ведення касових операцій банками в Україні, що пов’язано з вдосконаленням організації касової роботи та змінами українського законодавства.

Відповідну постанову № 103 прийняло Правління Національного банку України 25 вересня 2018 року "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (далі – Інструкція № 103)

Зокрема Інструкція № 103 регулює взаємовідносини банків (філій, відділень) з питань здійснення касових операцій з Національним банком України, іншими банками та установлює порядок і вимоги:

● здійснення банками (філіями, відділеннями) касових операцій у національній та іноземній валюті;
● оформлення банками (філіями, відділеннями) касових документів, здійснення касових операцій по прийманню та видачі готівки;
● оброблення банкнот (монет);
● здавання та отримання банками (філіями, відділеннями) готівки національної валюти в Національному банку України, у тому числі із застосуванням касет.

Норми Інструкції № 103 в частині здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті із застосуванням платіжних терміналів та програмно-технічних комплексів самообслуговування, а також в частині оформлення касових документів поширюються на небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунку.

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями" Інструкція № 103 визначає що, банк (філія, відділення) має право використовувати печатку, але цей реквізит не є обов’язковим.

Крім того, Інструкцією № 103 передбачено нові вимоги щодо:

● визначення банком у внутрішніх положеннях (інструкціях), додатково системи контролю за касовими операціями, порядок звіряння готівки під час проведення ревізії цінностей, роботи з цінними паперами та цінностями, що мають вартість, які зберігаються у сховищах, опису форм статистичних та управлінських звітів про касові операції та періодичність подання за потреби органам управління банку;
● інформування банком клієнтів через інформаційні матеріали, які мають бути розміщені в доступному для клієнта місці, про визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України;
● формування та пакування обігових монет номіналом 1 гривня (залежно від року випуску) та інвестиційних монет Банкнотно-монетним двором;
● оформлення касових документів за операціями на сплату платежів за адміністративні послуги та за рахунками умовного зберігання (ексроу).

Інструкція № 103 набирає чинності з 01 листопада 2018 року. З цього часу втрачає чинність Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 174 (із змінами)[1].

[1] зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 790/19528, із змінами 

За матеріалами сайта Національного банку України