МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.06.2009 N 313

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 липня 2009 р. за N 627/16643

Про затвердження переліків видів тварин,
що заносяться до Червоної книги України
(тваринний світ), та видів тварин, що виключені
з Червоної книги України (тваринний світ)

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів
N 481 від 19.12.20
17)

Відповідно до статей 14, 16 Закону України "Про Червону книгу України", рішення Національної комісії з питань Червоної книги України від 18.12.2007 (протокол N 7) та від 24.04.2009 (потокол N 13), з метою збереження і відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин наказую:

1. Затвердити Перелік видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), що додається.

2. Затвердити Перелік видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ), що додається.

3. Заборонити полювання на лося європейського (Alces alces) строком на два роки з метою проведення додаткового вивчення стану його популяції та прийняття науково обґрунтованого рішення щодо доцільності його включення до третього видання Червоної книги України (тваринний світ).

4. Департаменту біотичних ресурсів та екомережі (Д. Барбарчук) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М. Мовчана.

6. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Г.Г. Філіпчук

Погоджено:

Президент Національної академії наук України Б.Є. Патон

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
17.06.2009 N 313

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 липня 2009 р. за N 627/16643

Перелік
видів тварин, що заносяться до
Червоної книги України (тваринний світ)

N з/п  ТИП  КЛАС  РЯД  ВИД  Категорія 
латинська  українська  латинська  українська  латинська  українська  латинська  українська 
10 
Coelenterata  Кишковопорожнинні  Hydrozoa  Гідроїди  Athecata  Атекати  Moerisia maeotica  Меризія азовська  зникаючий 
Coelenterata  Кишковопорожнинні  Hydrozoa  Гідроїди  Limnomedusae  Лімномедузи  Olindias inexpectata  Оліндіас несподіваний  вразливий 
Nemathelminthes  Круглі черви  Nematoda  Нематоди  Araelaimida  Арелайміди  Axonolaimus sera  Аксонолайм замковий  вразливий 
Nemathelminthes  Круглі черви  Nematoda  Нематоди  Chromadorida  Хромадориди  Chromadorina bioculata  Хромадорина двоока  зникаючий 
Annelida  Кільчасті черви  Oligochaeta  Малощетинкові черви  Lumbricomorpha  Дощовики  Eisenia gordejeffi  Ейзенія Гордєєва  зникаючий 
Annelida  Кільчасті черви  Hirudinea  П'явки  Arhynchobdellida  Безхоботні п'явки  Archaeobdella esmonti  Археобдела каспійська  вразливий 
Annelida  Кільчасті черви  Hirudinea  П'явки  Arhynchobdellida  Безхоботні п'явки  Batracobdella algira  Жабоп'явка алжирська  зникаючий 
Annelida  Кільчасті черви  Hirudinea  П'явки  Arhynchobdellida  Безхоботні п'явки  Erpobbdella stschhegolewi  Глотківка Щоголева  вразливий 
Annelida  Кільчасті черви  Hirudinea  П'явки  Arhynchobdellida  Безхоботні п'явки  Fadejewobdella quinqueannulata  Псевдотрохета п'ятикільчаста  вразливий 
10  Annelida  Кільчасті черви  Hirudinea  П'явки  Arhynchobdellida  Безхоботні п'явки  Hirudo medicinalis  П'явка медична  зникаючий 
11  Annelida  Кільчасті черви  Hirudinea  П'явки  Arhynchobdellida  Безхоботні п'явки  Hirudo verbana  П'явка аптечна  зникаючий 
12  Annelida  Кільчасті черви  Hirudinea  П'явки  Arhynchobdellida  Безхоботні п'явки  Trocheta subviridis  Трохета потайна  зникаючий 
13  Annelida  Кільчасті черви  Hirudinea  П'явки  Arhynchobdellida  Безхоботні п'явки  Trocheta bykowskii  Трохета Биковського  вразливий 
14  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Anostraca  Голі зяброноги  Branchinecta ferox  Бранхінекта лякаюча  рідкісний 
15  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Anostraca  Голі зяброноги  Branchinecta minuta  Бранхінекта маленька  вразливий 
16  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Anostraca  Голі зяброноги  Branchinecta orientalis  Бранхінекта східна  зникаючий 
17  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Anostraca  Голі зяброноги  Branchipus schaefferi  Бранхіпус шаффера  зникаючий 
18  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Anostraca  Голі зяброноги  Tanymastix stagnalis  Танімастикс ставковий  зникаючий 
19  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Anostraca  Голі зяброноги  Branchinella spinosa  Бранхінела колюча  зникаючий 
20  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Anostraca  Голі зяброноги  Branchinectella media  Бранхінектела середня  зникаючий 
21  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Anostraca  Голі зяброноги  Drepanosurus birostratus  Дрепанозурус дволикий  рідкісний 
22  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Copepoda  Веслоногі  Hemidiaptomus rylowi  Гемідіаптом Рилова  зникаючий 
23  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Mysidacea  Мізиди  Hemimysis anomala  Мізида аномальна  зникаючий 
24  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Mysidacea  Мізиди  Hemimysis serrata  Мізида зубчаста  зникаючий 
25  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Mysidacea  Мізиди  Katamysis warpachowskyi  Мізида Варпаховського  зникаючий 
26  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Amphipoda  Амфіподи  Gmelina kusnetzowi  Гмеліна Кузнецова  вразливий 
27  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Amphipoda  Амфіподи  Gmelina pusilla  Гмеліна маленька  вразливий 
28  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Amphipoda  Амфіподи  Nifargoides intermedius  Ніфарг середній  вразливий 
29  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Amphipoda  Амфіподи  Iphigenella shablensis  Іфігенела шаблінська  вразливий 
30  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Amphipoda  Амфіподи  Iphigenella acanthopoda  Іфігенела колючконога  зникаючий 
31  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Amphipoda  Амфіподи  Iphigenella andrusowi  Іфігенела Андрусова  вразливий 
32  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Decapoda  Десятиногі  Astacus astacus  Широкопалий рак  вразливий 
33  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Decapoda  Десятиногі  Upogebia pusilla  Морський кріт  зникаючий 
34  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Decapoda  Десятиногі  Carcinus aestuarii  Трав'яний краб  зникаючий 
35  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Decapoda  Десятиногі  Pilumnus hirtellus  Волохатий краб  зникаючий 
36  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Decapoda  Десятиногі  Eriphia verrucosa  Кам'яний краб  зникаючий 
37  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Decapoda  Десятиногі  Xantho poressa  Ксанто пореса  зникаючий 
38  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Decapoda  Десятиногі  Pachygrapsus marmoratus  Мармуровий краб  зникаючий 
39  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Decapoda  Десятиногі  Potamon tauricum  Прісноводний краб  зникаючий 
40  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Copepoda  Веслоногі  Smirnoviella reducta  Смірновіелла редукована  вразливий 
41  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Copepoda  Веслоногі  Colpocyclops dulcis  Кольпоциклоп прісноводний  вразливий 
42  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Copepoda  Веслоногі  Colpocyclops longispinosus  Кольпоциклоп шипуватий  вразливий 
43  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Decapoda  Десятиногі  Lysmata seticaudata  Лісмата щетинконога  вразливий 
44  Arthropoda  Членистоногі  Crustacea  Ракоподібні  Copepoda  Веслоногі  Speodiaptomus birsteini  Спеодіаптомус Бірштейна  вразливий 
45  Arthropoda  Членистоногі  Arachnida  Павукоподібні  Scorpiones  Скорпіони  Euscorpius tauricus  Скорпіон кримський  вразливий 
46  Arthropoda  Членистоногі  Arachnida  Павукоподібні  Solpugida  Сольпуги  Galeodes araneoides  Сольпуга звичайна  вразливий 
47  Arthropoda  Членистоногі  Myriapoda  Багатоніжки  Diplopoda  Двопарноногі  Polydesmus montanus  Багатозв'яз гірський  рідкісний 
48  Arthropoda  Членистоногі  Myriapoda  Багатоніжки  Diplopoda  Двопарноногі  Leptojulus semenkevitshi  Лептоюлюс Семенкевича  рідкісний 
49  Arthropoda  Членистоногі  Myriapoda  Багатоніжки  Chilopoda  Губоногі  Scutigera coleoptera  Мухоловка звичайна  зникаючий 
50  Arthropoda  Членистоногі  Collembola  Ногохвістки  Poduromorpha  Подуроморфи  Tetradontophora bielanensis  Тетрадонтофора блакитна  вразливий 
51  Arthropoda  Членистоногі  Collembola  Ногохвістки  Poduromorpha  Подуроморфи  Morulina verrucosa  Моруліна пухирчаста  вразливий 
52  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Ephemeroptera  Одноденки  Ecdionurus solus  Екдіонурус єдиний  зникаючий 
53  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Ephemeroptera  Одноденки  Heptagenia samochai  Гептагенія Самоха  зникаючий 
54  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Odonata  Бабки  Calopteryx taurica  Красуня блискуча кримська  вразливий 
55  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Odonata  Бабки  Calopteryx virgo  Красуня-діва  вразливий 
56  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Odonata  Бабки  Cercion lindeni  Стрілка Ліндена  рідкісний 
57  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Odonata  Бабки  Anax imperator  Дозорецьімператор  вразливий 
58  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Odonata  Бабки  Cordulegaster boltoni  Кордулегастер кільчастий  вразливий 
59  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Odonata  Бабки  Cordulegaster bidendata  Кордулегастер двозубчастий  зникаючий 
60  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Odonata  Бабки  Ophiogomphus cecilia  Офіогомфус Цецилія  вразливий 
61  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Odonata  Бабки  Leucorrhinia albifrons  Левкоринія білолоба  зникаючий 
62  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Odonata  Бабки  Sympetrum pedemontanus  Бабка перев'язана  вразливий 
63  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Mantoptera  Богомоли  Empusa fasciata  Емпуза смугаста  вразливий 
64  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Mantoptera  Богомоли  Empusa pennicornis  Емпуза піщана  вразливий 
65  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Mantoptera  Богомоли  Iris polystictica  Ірис плямистий  рідкісний 
66  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Mantoptera  Богомоли  Bolivaria brachyptera  Боліварія короткокрила  вразливий 
67  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Orthoptera  Прямокрилі  Poecilimon boldyrevi  Пилкохвіст Болдирева  зникаючий 
68  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Orthoptera  Прямокрилі  Poecilimon schmidti  Пилкохвіст лісовий  вразливий 
69  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Orthoptera  Прямокрилі  Poecilimon pliginskii  Пилкохвіст Плігінського  зникаючий 
70  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Orthoptera  Прямокрилі  Poecilimon ukrainicus  Пилкохвіст український  вразливий 
71  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Orthoptera  Прямокрилі  Saga pedo  Дибка степова  рідкісний 
72  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Orthoptera  Прямокрилі  Callimenus multituberculatus  Коник-товстун  зникаючий 
73  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Orthoptera  Прямокрилі  Anadrymadusa retowskii  Анадримадуза Ретовського  вразливий 
74  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Orthoptera  Прямокрилі  Pseudomogoplistes buzantius  Цвіркун візантійський  вразливий 
75  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Orthoptera  Прямокрилі  Bryodemella tuberculata  Тріскачка ширококрила  зникаючий 
76  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Plecoptera  Веснянки  Palingenia longicuada  Палінгенія довгохвоста  зникаючий 
77  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Embioptera  Ембії  Haploembia solieri  Ембія реліктова  рідкісний 
78  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Homoptera  Рівнокрилі  Porphyropha polonica  Кошеніль польська  недостатньо відомий 
79  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hemiptera  Напівтвердокрилі  Coranus griseus  Коранус сірий  рідкісний 
80  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hemiptera  Напівтвердокрилі  Oncocephalus paternus  Онкоцефал кримський  недостатньо відомий 
81  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Cephalota besseri  Стрибун Бессера  рідкісний 
82  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Calosoma sycophanta  Красотіл пахучий  вразливий 
83  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Carabus scabrosus  Слимакоїд кримський, турун кримський  вразливий 
84  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Carabus hungaricus  Турун угорський  вразливий 
85  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Carabus bessarabicus  Турун бесарабський  вразливий 
86  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Carabus estreicheri  Турун Ештрайхера  вразливий 
87  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Carabus menetriesi  Турун Менетріє  вразливий 
88  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Carabus stscheglovi  Турун Щеглова  рідкісний 
89  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Parazuphium chevrolati  Жужелиця Шевролата  рідкісний 
90  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Carterus dama  Жужелиця дама  рідкісний 
91  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Pseudophaenops jacobsoni  Псевдофенопс Якобсона  вразливий 
92  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Taurocimmerites dublanskii  Турун печерний Дублянського  рідкісний 
93  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Dytiscus latissimus  Плавунець широкий  недостатньо відомий 
94  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Graphoderes bilineatus  Плавунець дволінійний  недостатньо відомий 
95  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Emus hirtus  Стафілін волохатий  рідкісний 
96  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Ocypus curtipennis  Бистрик короткокрилий  вразливий 
97  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Tasgius pliginskii  Стафілін Плігінського  вразливий 
98  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Quedius transsilvanicus  Кведій карпатський  вразливий 
99  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Scarabaeus sacer  Скарабей священний  зникаючий 
100  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Ceratophyus polyceros  Цератофій багаторогий  вразливий 
101  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Bolbelasmus unicornis  Больбелязм однорогий  вразливий 
102  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Protaetia speciosa  Бронзівка особлива  вразливий 
103  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Osmoderma barnabita  Жук-самітник  вразливий 
104  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Lucanus cervus  Жук-олень, рогач звичайний  рідкісний 
105  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Cerambyx cerdo  Вусач великий дубовий західний  вразливий 
106  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Rosalia alpina  Вусач альпійський  вразливий 
107  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Morimus funereus  Морімус темний  вразливий 
108  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Purpuricenus kaehleri  Вусач-червонокрил Келера  вразливий 
109  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Dorcadion equestre  Вусач земляний хрестоносець (Коренеїд хрестоносець)  вразливий 
110  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Dorcadion mokrzeckii  Земляний вусач Мокржецького  рідкісний 
111  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Aromia moschata  Вусач мускусний  вразливий 
112  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Buprestis splendens  Златка блискуча  зниклий 
113  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Cucujus cinnabarinus  Плоскотілка червона  вразливий 
114  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Alaus parreyssi  Ковалик Паррейса  зникаючий 
115  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Neopristilophus depressus  Ковалик сплощений  рідкісний 
116  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Eurythyrea aurata  Евритірея золота  рідкісний 
117  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Cecchiniola platyscelidina  Чекініола пластисцелідина  зникаючий 
118  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Chrysolina carpatica  Хризоліна карпатська  зникаючий 
119  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Oreina plagiata  Ореїна плагіата  рідкісний 
120  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Oreina viridis  Ореїна зелена  рідкісний 
121  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Leucomigus candidatus  Левкомігус білосніжний  рідкісний 
122  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Brachycerus sinuatus  Брахіцерус зморшкуватий  недостатньо відомий 
123  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Lixus canescens  Ліксус катрановий  рідкісний 
124  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Coleoptera  Твердокрилі  Liparus laevigatus  Жиряк гладенький  неоцінений 
125  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Neuroptera  Сітчастокрилі  Libelloides macaronius  Аскалаф строкатий  вразливий 
126  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Neuroptera  Сітчастокрилі  Acanthaclisis occitanica  Велетенський мурашиний лев західний  зникаючий 
127  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Neuroptera  Сітчастокрилі  Mantispa styriaca  Мантіспа штирійська  рідкісний 
128  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Mecoptera  Скорпіонові мухи  Bittacus italicus  Комарівка італійська  вразливий 
129  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Mecoptera  Скорпіонові мухи  Boreus westwoodi  Льодовичник Вествуда  вразливий 
130  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Trichoptera  Волохокрилі  Oxyethira flavicornis  Оксиєтира жовтовуса  вразливий 
131  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Papilio machaon  Махаон  вразливий 
132  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Iphiclides podalirius  Подалірій  вразливий 
133  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Zerynthia polyxena  Поліксена  вразливий 
134  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Parnassius apollo  Аполлон  зникаючий 
135  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Parnassius mnemosyne  Мнемозина  вразливий 
136  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Zegris eupheme  Зегрис Евфема  зникаючий 
137  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Euchloe ausonia  Аврора біла  вразливий 
138  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Colias palaeno  Жовтянка торф'яна  зникаючий 
139  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Libythea celtis  Носатка листоподібна  рідкісний 
140  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Hamearis lucina  Люцина  вразливий 
141  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Limenitis populi  Стрічкарка тополева  вразливий 
142  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Apatura iris  Райдужниця велика  вразливий 
143  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Nymphalis vaualbum  Сонцевик фау-біле  неоцінений 
144  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Hipparchia statilinus  Сатир залізний  рідкісний 
145  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Pseudochazara euxina  Сатир евксинський  рідкісний 
146  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Esperarge climene  Клімена  вразливий 
147  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Erebia manto  Чорнушка Манто  рідкісний 
148  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Proterebia phegea  Чорнушка Феїея  вразливий 
149  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Triphysa phryne  Трифіза Фрина  вразливий 
150  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Coenonympha hero  Сінниця Геро  вразливий 
151  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Tomares nogelii  Томарес Ногеля  вразливий 
152  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Tomares callimachus  Томарес Каллімах  вразливий 
153  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Agriades pyrenaicus  Синявець піренейський  вразливий 
154  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Neolycaena rhymnus  Синявець Римнус  неоцінений 
155  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Plebeius pylaon  Синявець Пилаон  вразливий 
156  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Polyommatus boisduvalii  Синявець Буадюваля (Синявець ероїдес)  зникаючий 
157  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Pseudophilotes bavius  Синявець Бавій  вразливий 
158  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Acherontia atropos  Бражник мертва голова  рідкісний 
159  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Marumba quercus  Бражник дубовий  рідкісний 
160  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Hemaris croatica  Бражник хорватський  рідкісний 
161  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Hemaris tityus  Бражник скабіозовий  рідкісний 
162  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Sphingonaepiopsis gorgoniades  Бражник карликовий  рідкісний 
163  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Proserpinus proserpina  Бражник Прозерпіна  рідкісний 
164  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Hyles nicaea  Бражник південний молочайний  рідкісний 
165  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Saturnia pyri  Сатурнія велика  вразливий 
166  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Eudia pavonia  Сатурнія мала  рідкісний 
167  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Eudia spini  Сатурнія середня  зникаючий 
168  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Aglia tau  Сатурнія руда  вразливий 
169  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Lemonia taraxaci  Шовкопряд кульбабовий  вразливий 
170  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Lemonia bellioni  Шовкопряд белліона  рідкісний 
171  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Endromis versicolora  Ендроміс березовий  вразливий 
172  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Catocala dilecta  Стрічкарка велика червона  рідкісний 
173  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Catocala disjuncta  Стрічкарка диз'юнктивна  рідкісний 
174  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Catocala diversa  Стрічкарка червоно-жовта  рідкісний 
175  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Catocala fraxini  Стрічкарка блакитна  вразливий 
176  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Catocala sponsa  Стрічкарка орденська малинова  рідкісний 
177  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Cucullia magnifica  Каптурниця пишна  рідкісний 
178  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Cucullia splendida  Каптурниця блискуча  рідкісний 
179  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Cucullia argentina  Каптурниця срібляста  рідкісний 
180  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Cucullia argentea  Каптурниця срібна  рідкісний 
181  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Noctua haywardi  Совка Гайварда  рідкісний 
182  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Staurophora celsia  Совка розкішна  рідкісний 
183  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Euchalcia variabilis  Евхальція різнобарвна  рідкісний 
184  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Periphanes treitschkei  Совка Трейчке  рідкісний 
185  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Periphanes delphinii  Совка сокиркова  вразливий 
186  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Zygaena laeta  Красик (Пістрянка) веселий  зникаючий 
187  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Zygaena sedi  Красик (Пістрянка) понтійський  рідкісний 
188  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Pericallia matronula  Ведмедиця велика  вразливий 
189  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Lepidoptera  Лускокрилі  Callimorpha dominula  Ведмедицягосподиня  вразливий 
190  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Pleroneura coniferarum  Плероневра хвойна  зникаючий 
191  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Blasticotoma filiceti  Бластикотома папоротева  рідкісний 
192  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Urocerus augur  Рогохвіст-авгур  рідкісний 
193  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Xiphidria picta  Ксифідрія строката  вразливий 
194  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Konowia markewitshi  Коновія Маркевича  зникаючий 
195  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Orussus abietinus  Орусус паразитичний  вразливий 
196  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Pachycephus cruentatus  Пахіцефус степовий  зникаючий 
197  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Janus femoratus  Янус червононогий  вразливий 
198  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Calameuta idolon  Каламеута жовта  вразливий 
199  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Cephus zahaikevitshi  Цефус Загайкевича  вразливий 
200  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Characopygus scythicus  Харакопіг скіфський  зникаючий 
201  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Caenolyda reticulata  Ценеліда сітчаста  вразливий 
202  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Megalodontes medius  Мегалодонт середній  рідкісний 
203  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Abia fulgens  Абія виблискуюча  рідкісний 
204  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Abia nitens  Абія блискуча  рідкісний 
205  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Agre beckeri  Агре Беккера  рідкісний 
206  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Siobla sturmi  Сіобла бальзамінова  рідкісний 
207  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Tenthredo propingua  Трач схожий  неоцінений 
208  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Dolerus ciliatus  Долерус степовий  рідкісний 
209  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Dolerus subalatus  Долерус короткокрилий  вразливий 
210  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Megarhyssa superba  Мегариса рогохвостова  рідкісний 
211  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Megarhyssa perlata  Мегариса перлата  рідкісний 
212  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Dolichomitus cephalotes  Доліхомітус головастий  рідкісний 
213  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Archirileya inopinata  Архірилея чорна  рідкісний 
214  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Tetramesa punctata  Тетрамеза пунктирована  рідкісний 
215  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Ibalia rufipes  Горіхотворка велетенська  вразливий 
216  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Polochrum repandum  Сапіга-полохрум  вразливий 
217  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Scolia maculata  Сколія-гігант  неоцінений 
218  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Scolia galbula  Сколія односмугова  вразливий 
219  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Campsoscolia klugi  Кампсосколія жовтоволоса  зникаючий 
220  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Discoelius zonalis  Дисцелія зональна  рідкісний 
221  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Celonites abbreviatus  Целонітес кримський  вразливий 
222  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Eumenes tripunctatus  Евмен трикрапковий  вразливий 
223  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Onychopterocheilus pallasii  Оніхоптерохеілюс Паласа  зникаючий 
224  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Paravespa rex  Паравеспа царська  вразливий 
225  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Cryptocheilus annulatus  Криптохіл кільчастий  рідкісний 
226  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Cryptocheilus rubellus  Криптохіл червонуватий  рідкісний 
227  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Anoplius samariensis  Аноплій самарський  рідкісний 
228  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Ammophila sareptana  Амофіла сарептська  рідкісний 
229  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Cerceris tuberculata  Церцеріс горбкуватий  рідкісний 
230  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Sphex flavipennis  Сфекс жовтокрилий  рідкісний 
231  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Sphex rufocinctus  Сфекс рудуватий  неоцінений 
232  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Larra anathema  Лярра анафемська  неоцінений 
233  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Stizus bipunctatus  Стиз двокрапковий  рідкісний 
234  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Stizus fasciatus  Стиз смугастий  рідкісний 
235  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Stizoides tridentatus  Стизоїд тризубий  рідкісний 
236  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Melitturga clavicornis  Мелітурга булавоуса  вразливий 
237  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Andrena stigmatica  Андрена червоноплямиста  рідкісний 
238  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Andrena magna  Андрена велика  рідкісний 
239  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Andrena chrysopus  Андрена золотонога  рідкісний 
240  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Andrena ornata  Андрена ошатна  рідкісний 
241  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Andrena stepposa  Андрена степова  рідкісний 
242  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Melitta wankowiczi  Мелітта Ванковича  зникаючий 
243  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Dasypoda spinigera  Дазипода (мохнонога бджола) шипоносна  рідкісний 
244  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Halictus luganicus  Галикт луганський  рідкісний 
245  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Megachile (Chalicodoma) lefebvrei  Бджола-муляр (Бджола-ліпниця) Лефебвра  зникаючий 
246  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Megachile giraudi  Мегахіла Жіро (Бджола-листоріз Жіро)  рідкісний 
247  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Hoplitis (Megalosmia) fulva  Гоплітіс рудий  рідкісний 
248  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Trachusa (Archianthidium) pubescens  Трахуза мохната  рідкісний 
249  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Stelis (Protostelis) annulata  Стеліс кільчастий  рідкісний 
250  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Anthophora (Lophanthophora) atricilla  Антофора чорновійчаста  рідкісний 
251  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Xylocopa violaceae  Ксилокопа фіолетова (Бджола-тесляр фіолетова)  рідкісний 
252  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Xylocopa valga  Ксилокопа звичайна (Бджола-тесляр звичайна)  рідкісний 
253  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Xylocopa iris  Ксилокопа райдужна (Бджола-тесляр райдужна)  зникаючий 
254  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Cubitalia morio  Кубіталія чорна  рідкісний 
255  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Eucera (Synchalonia) armeniaca  Евцера армянська  рідкісний 
256  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Anthophora (Lophanthophora) robusta  Антофора коренаста  рідкісний 
257  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Bombus muscorum  Джміль моховий  рідкісний 
258  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Bombus fragrans  Джміль пахучий  зникаючий 
259  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Bombus argillaceus  Джміль глинистий  вразливий 
260  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Bombus armeniacus  Джміль вірменський  зникаючий 
261  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Bombus pomorum  Джміль яскравий  вразливий 
262  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Bombus laesus  Джміль лезус  вразливий 
263  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Bombus ruderatus  Джміль червонуватий  рідкісний 
264  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Bombus zonatus  Джміль оперезаний  рідкісний 
265  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Liometopum microcephalum  Ліометопум звичайний  рідкісний 
266  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Hymenoptera  Перетинчастокрилі  Tapinoma kinburni  Тапінома кінбурнська  рідкісний 
267  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Diptera  Двокрилі  Ctenophora festiva  Ктенофора прикрашена  вразливий 
268  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Diptera  Двокрилі  Satanas gigas  Ктир велетенський  вразливий 
269  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Diptera  Двокрилі  Asilus crabroniformis  Ктир шершенеподібний  вразливий 
270  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Diptera  Двокрилі  Temnostoma meridionale  Пилкоротиця південна  вразливий 
271  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Diptera  Двокрилі  Merodon femoratoides  Зубарик стегнуватий  вразливий 
272  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Diptera  Двокрилі  Merodon crassifemoris  Зубарик грубоклубий  зникаючий 
273  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Diptera  Двокрилі  Merodon nigritarsis  Зубарик чорнолапий  рідкісний 
274  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Diptera  Двокрилі  Pelecocera latifrons  Пелекоцера широколоба  вразливий 
275  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Diptera  Двокрилі  Callicera macquarti  Красновуска Маккара  зникаючий 
276  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Diptera  Двокрилі  Psarus abdominalis  Псарус черевастий  зникаючий 
277  Arthropoda  Членистоногі  Insecta  Комахи  Diptera  Двокрилі  Urophora dzieduszyckii  Урофора Дзєдушицького  рідкісний 
278  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Lymnaea clavata  Ставковик булавоподібний  вразливий 
279  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Lymnaea pachyta  Ставковик потовщений  вразливий 
280  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Turricaspia lincta  Турикаспія лінкта  вразливий 
281  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Oxychilus kobelti  Оксихілюс кобельта  зникаючий 
282  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Granaria frumentum  Гранарія зернова  зникаючий 
283  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Serrulina serrulata  Серуліна зубчаста  зникаючий 
284  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Chondrina avenacea  Хондрина вівсяна  вразливий 
285  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Peristoma merduenianum  Перистома мердвенева  зникаючий 
286  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Prostenomphalia carpathica  Простеномфалія карпатська  зникаючий 
287  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Trochulus villosulus  Трохулюс опушений  вразливий 
288  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Drobacia banatica  Дробація банатська  зникаючий 
289  Mollusca  Молюски  Bivalvia  Двостулкові  Ostreoida  Устриці  Ostrea edulis  Устриця їстівна  зникаючий 
290  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Helix lucorum  Слимак великий строкатий  вразливий 
291  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Trochulus bielzi  Трохулюс Більца  вразливий 
292  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Plicuteria lubomirskii  Плікутерія Любомирського  вразливий 
293  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Prosobranchiata  Передньозяберні  Pomatias rivulare  Равлик кришечковий струмковий  вразливий 
294  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Arianta aethiops  Аріанта ефіопська  вразливий 
295  Mollusca  Молюски  Gastropoda  Черевоногі  Pulmonata  Легеневі  Chondrula bielzi  Хондруля Більца  вразливий 
296  Mollusca  Молюски  Bivalvia  Двостулкові  Veneroida  Венериди  Hypanis laeviuscula  Гіпаніс левіускула  вразливий 
297  Mollusca  Молюски  Bivalvia  Двостулкові  Veneroida  Венериди  Hypanis plicata  Гіпаніс складчастий  вразливий 
298  Chordata  Хордові  Petromyzontida  Міноги  Petromyzontiformes  Міногоподібні  Eudontomyzon danfordi  Мінога карпатська  зникаючий 
299  Chordata  Хордові  Petromyzontida  Міноги  Petromyzontiformes  Міногоподібні  Eudontomyzon mariae  Мінога українська  зникаючий 
300  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Acipenseriformes  Осетроподібні  Acipenser nudiventris  Осетер шип  зниклий 
301  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Acipenseriformes  Осетроподібні  Acipenser ruthenus  Стерлядь прісноводна  зникаючий 
302  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Acipenseriformes  Осетроподібні  Acipenser sturio  Осетер атлантичний  зниклий 
303  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Acipenseriformes  Осетроподібні  Acipenser gueldenstaedtii  Осетер російський  вразливий 
304  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Acipenseriformes  Осетроподібні  Acipenser stellatus  Севрюга звичайна  вразливий 
305  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Acipenseriformes  Осетроподібні  Huso huso  Білуга звичайна  зникаючий 
306  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Leuciscus leuciscus  Ялець звичайний  вразливий 
307  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Leuciscus danilewskii  Ялець Данилевського  зникаючий 
308  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Telestes souffia  Ялець-андруга європейський  вразливий 
309  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Rutilus frisii  Вирезуб причорноморський  зникаючий 
310  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Chondrostoma variabile  Підуст волзький  вразливий 
311  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Alburnoides rossicus  Бистрянка російська  зникаючий 
312  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Alburnus leobergi  Шемая азовська  вразливий 
313  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Alburnus sarmaticus  Шемая чорноморська  вразливий 
314  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Albunus mentoides  Шемая кримська  зникаючий 
315  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Eupallasella percnurus  Гольян озерний  зникаючий 
316  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Vimba tenella  Рибець малий  зниклий 
317  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Gobio uranoscopus  Пічкур дунайський  зникаючий 
318  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Romanogobio kesslerii  Білоперий пічкур дністровський  вразливий 
319  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Barbus barbus  Марена звичайна  вразливий 
320  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Barbus borysthenicus  Марена дніпровська  зникаючий 
321  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Barbus tauricus  Марена кримська  зникаючий 
322  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Barbus waleckii  Марена Валецького  вразливий 
323  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Barbus petenyi  Марена дунайськодністровська  вразливий 
324  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Carassius carassius  Карась звичайний, Карась золотий  вразливий 
325  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Cypriniformes  Коропоподібні  Cobitis melanoleuca  Щипавка сибірська  вразливий 
326  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Esociformes  Щукоподібні  Umbra krameri  Умбра звичайна  рідкісний 
327  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Salmoniformes  Лососеподібні  Salmo labrax  Лосось чорноморський  зникаючий 
328  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Salmoniformes  Лососеподібні  Hucho hucho  Лосось дунайський, Головатиця  зникаючий 
329  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Salmoniformes  Лососеподібні  Thymallus thymallus  Харіус європейський  вразливий 
330  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Gadiformes  Тріскоподібні  Lota lota  Минь річковий  вразливий 
331  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Mugiliformes  Кефалеподібні  Liza ramada  Кефаль рамада  рідкісний 
332  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Lophiiformes  Вудильникоподібні  Lophius piscatorius  Морський чорт європейський  вразливий 
333  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Zeiformes  Зеусоподібні  Zeus faber  Зеус звичайний, Сонцевик звичайний  рідкісний 
334  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Gasterosteiformes  Колючкоподібні  Syngnathus variegatus  Морська голка товсторила  вразливий 
335  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Gasterosteiformes  Колючкоподібні  Syngnathus tenuirostris  Морська голка тонкорила  вразливий 
336  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Gasterosteiformes  Колючкоподібні  Hippocampus guttulatus  Морський коник довгорилий  вразливий 
337  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Scorpaeniformes  Скорпеноподібні  Chelidonichthys lucerna  Тригла жовта, Морський півень жовтий  рідкісний 
338  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Dicentrarchus labrax  Лаврак європейський  неоцінений 
339  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Serranus scriba  Кам'яний окунь зебра  рідкісний 
340  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Sander marinus  Судак морський, Судак буговець  зникаючий 
341  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Sander volgensis  Судак волзький, Берш  зникаючий 
342  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Zingel zingel  Чоп звичайний, Чоп великий  рідкісний 
343  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Zingel streber  Чоп малий  рідкісний 
344  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Percarina demidoffii  Перкарина чорноморська  рідкісний 
345  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Gymnocephalus baloni  Йорж Балона  неоцінений 
346  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Gymnocephalus acerinus  Йорж носар  зникаючий 
347  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Gymnocephalus schraester  Йорж смугастий  вразливий 
348  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Diplodus puntazzo  Зубарик звичайний  неоцінений 
349  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Pagellus erythrinus  Пагель червоний  недостатньо відомий 
350  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Boops boops  Бопс смугастий  недостатньо відомий 
351  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Sciaena umbra  Горбань темний  рідкісний 
352  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Umbrina cirrosa  Умбріна світла, Горбань світлий  рідкісний 
353  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Chromis chromis  Хроміс звичайний, Морська ластівка  неоцінений 
354  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Ctenolabrus rupestris  Гребінчастий губань золотистий  рідкісний 
355  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Symphodus rostratus  Зеленушка носата  вразливий 
356  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Labrus viridis  Губань зелений  рідкісний 
357  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Tripterygion tripteronotus  Трьохперка чорноголова  вразливий 
358  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Lepadogaster lepadogaster  Риба-присосок європейська  рідкісний 
359  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Lepadogaster candolii  Риба-присосок товсторила  рідкісний 
360  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Diplecogaster bimaculatus  Короткопера риба-присосок двоплямиста  рідкісний 
361  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Callionymus risso  Піскара сіра  рідкісний 
362  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Callionymus pusilus  Піскара бура  рідкісний 
363  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Gobius paganellus  Бичок паганель  рідкісний 
364  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Gobius bucchichi  Бичок Букчича, Бичок рись  рідкісний 
365  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Caspiosoma caspium  Бичок-каспіосома каспійський  рідкісний 
366  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Benthophiloides brauneri  Бичок-пуголовочок Браунера  рідкісний 
367  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Perciformes  Окунеподібні  Benthophilus stellatus  Бичок-пуголовок зірчастий  рідкісний 
368  Chordata  Хордові  Actinopterygii  Променепері риби  Pleuronectiformes  Камбалоподібні  Arnoglossus kessleri  Арноглось середземноморська, Камбала Кесслера  вразливий 
369  Chordata  Хордові  Amphibia  Земноводні  Caudata  Хвостаті земноводні  Salamandra salamandra  Саламандра плямиста  вразливий 
370  Chordata  Хордові  Amphibia  Земноводні  Caudata  Хвостаті земноводні  Triturus dobrogicus  Тритон дунайський  вразливий 
371  Chordata  Хордові  Amphibia  Земноводні  Caudata  Хвостаті земноводні  Triturus karelinii  Тритон Кареліна  вразливий 
372  Chordata  Хордові  Amphibia  Земноводні  Caudata  Хвостаті земноводні  Mesotriton alpestris  Тритон альпійський  вразливий 
373  Chordata  Хордові  Amphibia  Земноводні  Caudata  Хвостаті земноводні  Lissotriton montandoni  Тритон карпатський  вразливий 
374  Chordata  Хордові  Amphibia  Земноводні  Anura  Безхвості земноводні  Bufo calamita  Ропуха очеретяна  вразливий 
375  Chordata  Хордові  Amphibia  Земноводні  Anura  Безхвості земноводні  Bombina variegata  Кумка жовточерева  вразливий 
376  Chordata  Хордові  Amphibia  Земноводні  Anura  Безхвості земноводні  Rana dalmatina  Прудка жаба  зникаючий 
377  Chordata  Хордові  Reptilia  Плазуни  Sauria  Ящірки  Mediodactylus kotschyi  Гекон середземноморський  зникаючий 
378  Chordata  Хордові  Reptilia  Плазуни  Sauria  Ящірки  Pseudopus apodus  Жовтопуз безногий, або жовтопузик  вразливий 
379  Chordata  Хордові  Reptilia  Плазуни  Sauria  Ящірки  Lacerta viridis  Ящірка зелена  вразливий 
380  Chordata  Хордові  Reptilia  Плазуни  Serpentes  Змії  Coronella austriaca  Мідянка звичайна  вразливий 
381  Chordata  Хордові  Reptilia  Плазуни  Serpentes  Змії  Hierophis caspius  Полоз жовточеревий, або каспійський  вразливий 
382  Chordata  Хордові  Reptilia  Плазуни  Serpentes  Змії  Elaphe dione  Полоз візерунковий  зникаючий 
383  Chordata  Хордові  Reptilia  Плазуни  Serpentes  Змії  Elaphe sauromates  Полоз сарматський, або палласів  вразливий 
384  Chordata  Хордові  Reptilia  Плазуни  Serpentes  Змії  Zamenis longissimus  Полоз лісовий, або ескулапів  зникаючий 
385  Chordata  Хордові  Reptilia  Плазуни  Serpentes  Змії  Zamenis situla  Полоз леопардовий  зникаючий 
386  Chordata  Хордові  Reptilia  Плазуни  Serpentes  Змії  Vipera (Pelias) nikolskii  Гадюка Нікольського  вразливий 
387  Chordata  Хордові  Reptilia  Плазуни  Serpentes  Змії  Vipera (Pelias) renardi  Гадюка степова  вразливий 
388  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Pelecaniformes  Пеліканоподібні  Pelecanus onocrotalus  Пелікан рожевий  зникаючий 
389  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Pelecaniformes  Пеліканоподібні  Pelecanus crispus  Пелікан кучерявий  зникаючий 
390  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Pelecaniformes  Пеліканоподібні  Phalacrocorax aristotelis  Баклан чубатий  зникаючий 
391  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Pelecaniformes  Пеліканоподібні  Phalacrocorax pygmaeus  Баклан малий  зникаючий 
392  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Ciconiiformes  Лелекоподібні  Ardeola ralloides  Чапля жовта  рідкісний 
393  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Ciconiiformes  Лелекоподібні  Platalea leucorodia  Косар  вразливий 
394  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Ciconiiformes  Лелекоподібні  Plegadis falcinellus  Коровайка  вразливий 
395  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Ciconiiformes  Лелекоподібні  Ciconia nigra  Лелека чорний  рідкісний 
396  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Anseriformes  Гусеподібні  Rufibrenta ruficollis  Казарка червоновола  вразливий 
397  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Anseriformes  Гусеподібні  Anser erythropus  Гуска мала  вразливий 
398  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Anseriformes  Гусеподібні  Cygnus bewickii  Лебідь малий  рідкісний 
399  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Anseriformes  Гусеподібні  Tadorna ferruginea  Огар  вразливий 
400  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Anseriformes  Гусеподібні  Anas strepera  Нерозень  рідкісний 
401  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Anseriformes  Гусеподібні  Netta rufina  Чернь червонодзьоба  рідкісний 
402  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Anseriformes  Гусеподібні  Aythya nyroca  Чернь білоока  вразливий 
403  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Anseriformes  Гусеподібні  Bucephala clangula  Гоголь  рідкісний 
404  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Anseriformes  Гусеподібні  Somateria mollissima  Пухівка  вразливий 
405  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Anseriformes  Гусеподібні  Oxyura leucocephala  Савка  зникаючий 
406  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Anseriformes  Гусеподібні  Mergus serrator  Крех середній  вразливий 
407  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Pandion haliaetus  Скопа  зникаючий 
408  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Milvus milvus  Шуліка рудий  зникаючий 
409  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Milvus migrans  Шуліка чорний  вразливий 
410  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Circus cyaneus  Лунь польовий  рідкісний 
411  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Circus macrourus  Лунь степовий  зникаючий 
412  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Circus pygargus  Лунь лучний  вразливий 
413  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Accipiter brevipes  Яструб коротконогий  зникаючий 
414  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Buteo rufinus  Канюк степовий  рідкісний 
415  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Circaetus gallicus  Змієїд  рідкісний 
416  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Hieraaetus pennatus  Орел-карлик  рідкісний 
417  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Aquila rapax  Орел степовий  зникаючий 
418  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Aquila clanga  Підорлик великий  рідкісний 
419  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Aquila pomarina  Підорлик малий  рідкісний 
420  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Aquila heliaca  Могильник  рідкісний 
421  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Aquila chrysaetos  Беркут  вразливий 
422  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Haliaeetus allbicilla  Орлан-білохвіст  рідкісний 
423  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Neophron percnopterus  Стерв'ятник  зникаючий 
424  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Aegypius monachus  Гриф чорний  вразливий 
425  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Gyps fulvus  Сип білоголовий  вразливий 
426  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Falco cherrug  Балабан  вразливий 
427  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Falco peregrinus  Сапсан  рідкісний 
428  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Falconiformes  Соколоподібні  Falco naumanni  Боривітер степовий  зникаючий 
429  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Galliformes  Куроподібні  Lyrurus tetrix  Тетерук  зникаючий 
430  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Galliformes  Куроподібні  Tetrao urogallus  Глушець  зникаючий 
431  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Galliformes  Куроподібні  Tetrastes bonasia  Орябок  вразливий 
432  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Gruiformes  Журавлеподібні  Grus grus  Журавель сірий  рідкісний 
433  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Gruiformes  Журавлеподібні  Anthropoides virgo  Журавель степовий  зникаючий 
434  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Gruiformes  Журавлеподібні  Otis tarda  Дрохва  зникаючий 
435  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Gruiformes  Журавлеподібні  Tetrax tetrax  Хохітва  зникаючий 
436  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Burhinus oedicnemus  Лежень  неоцінений 
437  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Charadrius hiaticula  Пісочник великий  рідкісний 
438  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Charadrius alexandrinus  Пісочник морський  вразливий 
439  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Himantopus himantopus  Кулик-довгоніг  вразливий 
440  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Recurvirostra avosetta  Чоботар  рідкісний 
441  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Haematopus ostralegus  Кулик-сорока  вразливий 
442  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Tringa stagnatilis  Коловодник ставковий  зникаючий 
443  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Gallingo media  Баранець великий  зникаючий 
444  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Numenius tenuirostris  Кульон тонкодзьобий  зникаючий 
445  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Numenius arquata  Кульон великий  зникаючий 
446  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Numenius phaeopus  Кульон середній  зникаючий 
447  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Glareola pratincola  Дерихвіст лучний  рідкісний 
448  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Glareola nordmanni  Дерихвіст степовий  зникаючий 
449  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Larus ichthyaetus  Мартин каспійський  зникаючий 
450  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Hydroprogne caspia  Крячок каспійський  вразливий 
451  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Charadriiformes  Сивкоподібні  Sterna albifrons  Крячок малий  рідкісний 
452  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Columbiformes  Голубоподібні  Columba oenas  Голуб-синяк  вразливий 
453  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Strigiformes  Совоподібні  Bubo bubo  Пугач  рідкісний 
454  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Strigiformes  Совоподібні  Asio flammeus  Сова болотяна  рідкісний 
455  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Strigiformes  Совоподібні  Otus scops  Совка  рідкісний 
456  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Strigiformes  Совоподібні  Aegolius funereus  Сич волохатий  рідкісний 
457  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Strigiformes  Совоподібні  Glaucidium passerinum  Сичик-горобець  вразливий 
458  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Strigiformes  Совоподібні  Strix uralensis  Сова довгохвоста  недостатньо відомий 
459  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Strigiformes  Совоподібні  Strix nebulosa  Сова бородата  рідкісний 
460  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Strigiformes  Совоподібні  Tyto alba  Сипуха  зникаючий 
461  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Coraciiformes  Сиворакшеподібні  Coracias garrulus  Сиворакша  зникаючий 
462  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Piciformes  Дятлоподібні  Picus viridis  Жовна зелена  вразливий 
463  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Piciformes  Дятлоподібні  Denrocopos leucotos  Дятел білоспинний  рідкісний 
464  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Piciformes  Дятлоподібні  Picoides tridactylus  Дятел трипалий  вразливий 
465  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Passeriformes  Горобцеподібні  Calandrella rufescens  Жайворонок сірий  неоцінений 
466  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Passeriformes  Горобцеподібні  Lanius senator  Сорокопуд червоноголовий  рідкісний 
467  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Passeriformes  Горобцеподібні  Lanius excubitor  Сорокопуд сірий  рідкісний 
468  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Passeriformes  Горобцеподібні  Sturnus roseus  Шпак рожевий  рідкісний 
469  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Passeriformes  Горобцеподібні  Prunella collaris  Тинівка альпійська  вразливий 
470  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Passeriformes  Горобцеподібні  Acrocephalus paludicola  Очеретянка прудка  зникаючий 
471  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Passeriformes  Горобцеподібні  Regulus ignicapillus  Золотомушка червоночуба  неоцінений 
472  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Passeriformes  Горобцеподібні  Monticola saxatilis  Скеляр строкатий  рідкісний 
473  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Passeriformes  Горобцеподібні  Parus cyanus  Синиця біла  рідкісний 
474  Chordata  Хордові  Aves  Птахи  Passeriformes  Горобцеподібні  Emberiza melanocephala  Вівсянка чорноголова  рідкісний 
475  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Insectivora  Комахоїдні  Hemiechinus auritus  Їжак вухатий  зникаючий 
476  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Insectivora  Комахоїдні  Desmana mochata  Хохуля руська  зникаючий 
477  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Insectivora  Комахоїдні  Crocidura leucodon  Білозубка велика  недостатньо відомий 
478  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Insectivora  Комахоїдні  Sorex alpinus  Бурозубка альпійська  рідкісний 
479  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Insectivora  Комахоїдні  Neomys anomalus  Кутора мала  рідкісний 
480  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Rhinolophus hipposideros  Підковоніс малий  вразливий 
481  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Rhinolophus ferrumequinum  Підковоніс великий  вразливий 
482  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Miniopterus scheibersii  Довгокрил звичайний  зниклий 
483  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Myotis blythii  Нічниця гостровуха  вразливий 
484  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Myotis myotis  Нічниця велика  вразливий 
485  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Myotis bechsteinii  Нічниця довговуха  вразливий 
486  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Myotis nattereri  Нічниця Наттерера  вразливий 
487  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Myotis emarginatus  Нічниця триколірна  зникаючий 
488  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Myotis dasycneme  Нічниця ставкова  зникаючий 
489  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Myotis brandtii  Нічниця Брандта  рідкісний 
490  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Myotis mystacinus  Нічниця вусата  вразливий 
491  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Myotis daubentonii  Нічниця водяна  вразливий 
492  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Plecotus auritus  Вухань звичайний  вразливий 
493  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Plecotus austriacus  Вухань австрійський  рідкісний 
494  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Barbastella barbastellus  Широковух європейський  зникаючий 
495  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Nyctalus noctula  Вечірниця руда  вразливий 
496  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Nyctalus leisleri  Вечірниця мала  рідкісний 
497  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Nyctalus lasiopterus  Вечірниця велетенська  зникаючий 
498  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Pipistrellus pipistrellus  Нетопир звичайний  вразливий 
499  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Pipistrellus pygmaeus  Нетопир-карлик  неоцінений 
500  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Pipistrellus kuhlii  Нетопир середземноморський  вразливий 
501  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Pipistrellus nathusii  Нетопир Натузіуса  неоцінений 
502  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Hypsugo savii  Нетопир кажановидний  рідкісний 
503  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Vespertilio murinus  Лилик двоколірний  вразливий 
504  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Eptesicus serotinus  Кажан пізній  вразливий 
505  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Chiroptera  Кажани  Eptesicus nilssonii  Кажан північний  рідкісний 
506  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Lagomorpha  Зайцеподібні  Lepus timidus  Заєць білий  рідкісний 
507  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Spermophillus citellus  Ховрах європейський  зниклий 
508  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Spermophillus suslicus  Ховрах крапчастий  зникаючий 
509  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Spermophillus odessanus  Ховрах одеський  неоцінений 
510  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Nannospalax leucodon  Сліпак білозубий  недостатньо відомий 
511  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Spalax zemni  Сліпак подільський  недостатньо відомий 
512  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Spalax arenarius  Сліпак піщаний  неоцінений 
513  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Spalax graecus  Сліпак буковинський  недостатньо відомий 
514  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Eliomys quercinus  Соня садова  зникаючий 
515  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Alactaga jaculis  Тушканчик великий  рідкісний 
516  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Scirtopoda telum  Ємуранчик звичайний  вразливий 
517  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Sicista betulina  Мишівка лісова  рідкісний 
518  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Sicista strandi  Мишівка Штранда  вразливий 
519  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Sicista subtilis  Мишівка степова  зникаючий 
520  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Sicista severtzovi  Мишівка темна  вразливий 
521  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Cricetus cricetus  Хом'як звичайний  неоцінений 
522  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Cricetulus migratorius  Хом'ячок сірий  недостатньо відомий 
523  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Microtus tatricus  Полівка татранська  рідкісний 
524  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Chionomys nivalis  Полівка снігова  вразливий 
525  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Lagurus lagurus  Строкатка степова  зникаючий 
526  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Rodentia  Гризуни  Ellobius talpinus  Сліпачок звичайний  зникаючий 
527  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Carnivora  Хижі  Ursus arctos  Ведмідь бурий  зникаючий 
528  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Carnivora  Хижі  Vormela peregusna  Перегузня  рідкісний 
529  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Carnivora  Хижі  Mustela erminea  Горностай  неоцінений 
530  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Carnivora  Хижі  Mustela lutreola  Норка європейська  зникаючий 
531  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Carnivora  Хижі  Mustela eversmanni  Тхір степовий  зникаючий 
532  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Carnivora  Хижі  Mustela putorius  Тхір лісовий  неоцінений 
533  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Carnivora  Хижі  Lutra lutra  Видра річкова  неоцінений 
534  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Carnivora  Хижі  Vulpes corsac  Корсак  рідкісний 
535  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Carnivora  Хижі  Felix sylvestris  Кіт лісовий  вразливий 
536  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Carnivora  Хижі  Lynx lynx  Рись  рідкісний 
537  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Pinnipedia  Ластоногі  Monachus monachus  Тюлень-монах  зниклий 
538  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Cetacea  Китоподібні  Tursiops truncatus  Афаліна  рідкісний 
539  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Cetacea  Китоподібні  Phoecena phoecena  Морська свиня  вразливий 
540  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Cetacea  Китоподібні  Delphinus delphis  Дельфін звичайний  неоцінений 
541  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Artiodactyla  Парнокопитні  Bison bonasus  Зубр  зниклий в природі 
541-1  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Artiodactla  Парнокопитні  Alces alces  Лось європейський  вразливий 
542  Chordata  Хордові  Mammalia  Ссавці  Perrisodactyla  Непарнокопитні  Equus caballus  Кінь дикий  зниклий в природі 

(Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 481 від 19.12.2017)

Директор Департаменту біотичних ресурсів та екомережі Д. Барбарчук